Písek

 
 

Učení je NADĚJE

Projekt Učení je NADĚJE

16.01.24

 

Projekt „Učení je NADĚJE“ je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2023 v období od 1. 1. 2023  do 31. 12. 2023.

 


Více...
 

 

Projekt „Učení je NADĚJE“ je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2023 v období od 1. 1. 2023  do 31. 12. 2023.

 

 

V rámci tohoto projektu bude v Písku podpořena činnost předškolního klubu Margaretka a jeho aktivity. Též bude financováno doučování dětí ze základních škol, práce s rodinou. S rodiči budou probíhat individuální konzultace o vzdělávání jejich dětí v předškolním klubu, v mateřské škole a následně v první třídě základní školy.

 

Cíle projektu

 

 

Hlavní cíl

- zajištění základních podmínek pro vzdělávání romských dětí. zajištění provozu neformálního předškolního klubu a školního klubu doučování pro žáky základních škol

 

Dílčí cíle

- zvýšení účasti na předškolním vzdělávání a příprava na úspěšný přechod dětí z předškolního klubu do mateřské školy nebo do 1. třídy základní školy

- působit preventivně prostřednictvím mimoškolní přípravy v klubu doučování proti zhoršení školního prospěchu a tím i předčasnému ukončování školní docházky

 

 

Cílová skupina projektu

děti předškolního věku, žáci základních škol či 1. ročníku střední školy, rodiče

 

děti předškolního věku:

děti od 3 do 6 let

děti 6 leté s výjimkou předškolního vzdělávání v neformálním předškolním klubu

děti 6 leté či 7 leté s odkladem povinné školní docházky

 

žáci ZŠ a SŠ dle věku od 6 do 17 let – s potřebou pravidelné pomoci s přípravou do školy

 

 

rodiče dětí – oslovení s nabídkou individuální pomoci, poradenství a podpory v systému vzdělávání

 

nepřímá cílová skupina - veřejnost, pedagogové škol, rodinní příslušníci cílové skupiny – podpora v rovině informační, osvětou, diskuzí o tématech diskriminace a vzdělávání romské menšiny, vyrovnávání příležitostí

Veřejnost bude nepřímo podpořena také prostřednictvím PR aktivit - článek a informace o výstupech projektu

 

 

Realizace projektu


Předškolní klub Margaretka

pondělí až čtvrtek od 8:30 do 12:00h. - přímá práce s dětmi

Fakultativní aktivitou předškolního klubu bude sportovní kroužek

pátek - individuální práce s dítětem po domluvě s rodiči, poradenství rodičům, komunikace se školkami, školami a dalšími institucemi.

 

Školní klub doučování

pondělí - pátek od 13:00 do 16:00h. - dle domluvy a potřeb zájemců  

 

Kontaktní osoba:


                     

Hana Šefránková – vedoucí práce s dětmi a mládeží

Telefon: +420 775 889 706   

E-mail: hana.sefrankova@nadeje.cz

 

 

Méně...