Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Jarní sbírka potravin

Jarní sbírka potravin

16.04.24

V České republice se dvakrát ročně koná


Více...
 
Jarní sbírka potravin

V České republice se dvakrát ročně koná celonárodní Sbírka potravin, která má za cíl s pomocí partnerských řetězců vybrat potraviny do potravinových bank, které je dále distribuují potřebným lidem: matkám samoživitelkám, osamělým seniorům, lidem bez domova a dalším. 

 

Jarní termín tentokrát připadl na 13. dubna. V Jablonci nad Nisou pomáhali dobrovolníci z NADĚJE v Lidlu v Riegrově ulici. Lidé mohli v této prodejně v době od 8 do 18 hodin nakoupit trvanlivé potraviny a drogerii a poté je darovat do označených košíků za pokladnami. Vybralo se 602 kilogramů. 

 

Děkujeme všem přispívajícím za jejich štědrost a dále děkujeme LidluAlbertu a Potravinové bance v Liberci za spolupráci na hladkém průběhu sbírky. Dále děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se sbírky za NADĚJI v Jablonci nad Nisou zúčastnili.

 

Míla Havrdová - oblastní ředitelka


Méně...
 
Požehnané velikonoční svátky přeje NADĚJE!

Požehnané velikonoční svátky přeje NADĚJE!

04.04.24
 
Požehnané velikonoční svátky přeje NADĚJE!
 
Uklízeli jsme Česko!

Uklízeli jsme Česko!

04.04.24

Třetí duben tohoto roku se stal zajímavým pro


Více...
 
Uklízeli jsme Česko!

Třetí duben tohoto roku se stal zajímavým pro obyvatele (klienty) Azylového domu Naděje v Jablonci nad Nisou, Za Plynárnou 13.

S ranním sluníčkem se skoro 30 klientů sešlo před budovou zařízení a s jarním elánem, přímo s radostí, se pustili do úklidu blízkého, ale také vzdálenějšího okolí. Vyčistili příjezdovou cestu, přilehlý les a nezapomněli také na přilehlá místa nedaleko sídliště Horní Proseč.

Hlavním cílem bylo udělat pořádek a mimo jiné dokázat široké veřejnosti i to, že ne každý bezdomovec je ten, kdo dělá nepořádek a je mu vše lhostejné!

První kladné reakce „ brigádníci „ zaznamenali již při samotném úklidu od kolem jdoucích občanů. A věřte -  nevěřte, za dopoledne se nasbíralo něco mezi 600 – 700 kg směsného odpadu. Radost se na vyčištěná místa podívat!

Všichni zúčastnění dobře vědí, že je lepší žít v čistém prostředí a že toto byl hlavní důvod celé akce. Pořádek a krásné okolí je odměnou. Posezení u malého ohně s opékáním vuřtů v příjemné atmosféře bylo jen malou třešničkou po úspěšném a prospěšném dni.

Mgr. Jiří Hána - sociální pracovník


Méně...
 
Srdečné pozvání na velikonoční bohoslužbu.

Srdečné pozvání na velikonoční bohoslužbu.

19.03.24

Vážení přátelé, Velikonoční setkání


Více...
 
Srdečné pozvání na velikonoční bohoslužbu.

Vážení přátelé, Velikonoční setkání proběhne v Domě Naděje Za Plynárnou 27. března v 10.00 hodin - viz plakát.


Méně...
 
Další zima je za námi!

Další zima je za námi!

01.03.24

Není žádným tajemstvím, že zima je pro


Více...
 
Další zima je za námi!

Není žádným tajemstvím, že zima je pro klienty Azylového domu v Jablonci nad Nisou vždy to nejtěžší období. A i když letošní zima byla hodně vzdálena té jablonecké - klasické, kdy teploty klesají hluboko pod bod mrazu a sníh se nestačí odhazovat, přesto jsme zaznamenali zvýšený zájem o naše služby.


Po celé zimní období byla naplněna kapacita noclehárny u mužů, u žen byla občas některé lůžka volná. Azylové bydlení bylo zcela naplněno. Další mimořádnou službou byly tzv. „horké židle“, které byly otevřeny na nízkoprahovém denním centru v době velkých a dlouhotrvajících mrazů, kdy klienti v sedě, a u stolu mohli přečkat v bezpečí a teple studenou noc. Tuto službu využilo 15 klientů z Jablonecka i širokého okolí.


Teď již pouze doufáme, že toto zhodnocení letošní zimy není předčasné, my, kteří jsme z Jablonce nad Nisou, víme, že  březen ještě zdaleka nemusí znamenat příchod jara. Přesto si všichni klienti i zaměstnanci Azylového domu přejí, aby tomu tak bylo.


Pro zaměstnance s jarem práce samozřejmě zdaleka nekončí, i nadále jsme připraveni poskytovat veškeré naše služby všem lidem, kteří se pohybují na okraji společnosti a hrozí jim sociální vyloučení. Každý pracovník Naděje cítí svoji práci jako poslání a i sebemenší úspěch je nám velkou oporou.

 

Mgr. Jiří Hána

Sociální pracovník Domu Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Jsme tu i pro Vás!

Jsme tu i pro Vás!

21.02.24
V Jablonci nad Nisou již několik let
Více...
 
Jsme tu i pro Vás!

V Jablonci nad Nisou již několik let funguje Azylový dům pro lidi ohrožené sociálním vyloučením pod názvem Dům Naděje. Služby poskytuje nejen lidem z Jablonce nad Nisou, ale i z celého okolí. Jeho pracovníci úzce spolupracují se všemi složkami Města, s Policií, se zdravotnickými zařízeními, pravidelně se zúčastňují Komunitního plánování, s odbory sociální péče, s Úřady práce, se složkami které řeší kriminalitu a prevenci kriminality, bezdomovectví.

 

 

Mezi hlavní úkoly patří poskytování základní hygieny, potravinové pomoci, oblečení, ubytování na noclehárně i tzv. azylovém bydlení, v neposlední řadě odborné sociální poradenství. Společně se sociálními pracovníky klienti řeší své dluhy, narušené vztahy v rodině, vyhledávání vhodného zaměstnání dle aktuálních nabídek, řešení zdravotního stavu, možnosti ubytování. Hlavním cílem je poskytnutí okamžité pomoci dle výše uvedených potřeb a možností pro klienty.

Jak se k nám klient dostane? Terénní pracovník mapuje situaci v daných lokalitách a nabízí možnosti jak klientovi pomoci. Klient sám zváží, chce-li některou z uvedených služeb využít.

 

Všechny služby jsou bezplatné, pouze pobyt na noclehárně je zpoplatněn, a to částkou 50,- Kč za noc. Na azylovém bydlení je tato částka 100,- Kč za noc. Pokud není klient v danou dobu solventní, je možno zařadit ho do projektu „ Nejdříve střecha „ a potom má i tyto služby zdarma. Tohoto projektu může využít na dobu až 2 měsíce, během kterých se pokusí v součinnosti se sociálními pracovníky vylepšit co možná nejlépe svoji finanční situaci.

Samozřejmě nemusí čekat až na osobní setkání s terénním pracovníkem, do azylového domu se může dostavit kdykoliv a začít řešit svoji situaci.

 

Ovšem nejdůležitější je, aby člověk,  který se dostane do těžké životní situace, chtěl tuto situaci řešit. Pracovníci Naděje jsou připraveni udělat vše, co je v jejich silách a pomoci ke zlepšení obtížné situace, to ale jde pouze v oboustranné spolupráci.

 

Pokud se ve vašem okolí vyskytuje člověk, který se dostal z jakýchkoliv důvodů do problému a žádá vás o pomoc, seznamte ho s existencí tohoto zařízení. Dále je již na jeho volbě, chce-li opravdu svoji situaci řešit a využít výše popsaných služeb nebo mu jde pouze o finanční příspěvek na alkohol či jinou návykovou látku. Je jasné, že tímto „ darem„ se jeho situace nevyřeší ani nezlepší.

 

Časté telefonáty a osobní návštěvy našich spoluobčanů, kteří nás seznamují s výskytem lidí v často zuboženém stavu, znečištěných, zapáchajících, lidí bez domova, hladových a prochladlých, jasně ukazují na skutečnost, která je velmi pozitivní, v této těžké době zvláště, že nám není osud člověka lhostejný. A to je zjištění velmi krásné! 

 

Mgr. Jiří Hána sociální pracovník

Dům Naděje Jablonec nad Nisou dne 14.2.2024


Méně...