Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Další zima je za námi!

Další zima je za námi!

01.03.24

Není žádným tajemstvím, že zima je pro


Více...
 
Další zima je za námi!

Není žádným tajemstvím, že zima je pro klienty Azylového domu v Jablonci nad Nisou vždy to nejtěžší období. A i když letošní zima byla hodně vzdálena té jablonecké - klasické, kdy teploty klesají hluboko pod bod mrazu a sníh se nestačí odhazovat, přesto jsme zaznamenali zvýšený zájem o naše služby.


Po celé zimní období byla naplněna kapacita noclehárny u mužů, u žen byla občas některé lůžka volná. Azylové bydlení bylo zcela naplněno. Další mimořádnou službou byly tzv. „horké židle“, které byly otevřeny na nízkoprahovém denním centru v době velkých a dlouhotrvajících mrazů, kdy klienti v sedě, a u stolu mohli přečkat v bezpečí a teple studenou noc. Tuto službu využilo 15 klientů z Jablonecka i širokého okolí.


Teď již pouze doufáme, že toto zhodnocení letošní zimy není předčasné, my, kteří jsme z Jablonce nad Nisou, víme, že  březen ještě zdaleka nemusí znamenat příchod jara. Přesto si všichni klienti i zaměstnanci Azylového domu přejí, aby tomu tak bylo.


Pro zaměstnance s jarem práce samozřejmě zdaleka nekončí, i nadále jsme připraveni poskytovat veškeré naše služby všem lidem, kteří se pohybují na okraji společnosti a hrozí jim sociální vyloučení. Každý pracovník Naděje cítí svoji práci jako poslání a i sebemenší úspěch je nám velkou oporou.

 

Mgr. Jiří Hána

Sociální pracovník Domu Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Jsme tu i pro Vás!

Jsme tu i pro Vás!

21.02.24
V Jablonci nad Nisou již několik let
Více...
 
Jsme tu i pro Vás!

V Jablonci nad Nisou již několik let funguje Azylový dům pro lidi ohrožené sociálním vyloučením pod názvem Dům Naděje. Služby poskytuje nejen lidem z Jablonce nad Nisou, ale i z celého okolí. Jeho pracovníci úzce spolupracují se všemi složkami Města, s Policií, se zdravotnickými zařízeními, pravidelně se zúčastňují Komunitního plánování, s odbory sociální péče, s Úřady práce, se složkami které řeší kriminalitu a prevenci kriminality, bezdomovectví.

 

 

Mezi hlavní úkoly patří poskytování základní hygieny, potravinové pomoci, oblečení, ubytování na noclehárně i tzv. azylovém bydlení, v neposlední řadě odborné sociální poradenství. Společně se sociálními pracovníky klienti řeší své dluhy, narušené vztahy v rodině, vyhledávání vhodného zaměstnání dle aktuálních nabídek, řešení zdravotního stavu, možnosti ubytování. Hlavním cílem je poskytnutí okamžité pomoci dle výše uvedených potřeb a možností pro klienty.

Jak se k nám klient dostane? Terénní pracovník mapuje situaci v daných lokalitách a nabízí možnosti jak klientovi pomoci. Klient sám zváží, chce-li některou z uvedených služeb využít.

 

Všechny služby jsou bezplatné, pouze pobyt na noclehárně je zpoplatněn, a to částkou 50,- Kč za noc. Na azylovém bydlení je tato částka 100,- Kč za noc. Pokud není klient v danou dobu solventní, je možno zařadit ho do projektu „ Nejdříve střecha „ a potom má i tyto služby zdarma. Tohoto projektu může využít na dobu až 2 měsíce, během kterých se pokusí v součinnosti se sociálními pracovníky vylepšit co možná nejlépe svoji finanční situaci.

Samozřejmě nemusí čekat až na osobní setkání s terénním pracovníkem, do azylového domu se může dostavit kdykoliv a začít řešit svoji situaci.

 

Ovšem nejdůležitější je, aby člověk,  který se dostane do těžké životní situace, chtěl tuto situaci řešit. Pracovníci Naděje jsou připraveni udělat vše, co je v jejich silách a pomoci ke zlepšení obtížné situace, to ale jde pouze v oboustranné spolupráci.

 

Pokud se ve vašem okolí vyskytuje člověk, který se dostal z jakýchkoliv důvodů do problému a žádá vás o pomoc, seznamte ho s existencí tohoto zařízení. Dále je již na jeho volbě, chce-li opravdu svoji situaci řešit a využít výše popsaných služeb nebo mu jde pouze o finanční příspěvek na alkohol či jinou návykovou látku. Je jasné, že tímto „ darem„ se jeho situace nevyřeší ani nezlepší.

 

Časté telefonáty a osobní návštěvy našich spoluobčanů, kteří nás seznamují s výskytem lidí v často zuboženém stavu, znečištěných, zapáchajících, lidí bez domova, hladových a prochladlých, jasně ukazují na skutečnost, která je velmi pozitivní, v této těžké době zvláště, že nám není osud člověka lhostejný. A to je zjištění velmi krásné! 

 

Mgr. Jiří Hána sociální pracovník

Dům Naděje Jablonec nad Nisou dne 14.2.2024


Méně...
 
Tři králové opět navštívili Jablonec

Tři králové opět navštívili Jablonec

31.01.24

Jako každý rok i letos jste se mohli v Jablonci


Více...
 
Tři králové opět navštívili Jablonec

Jako každý rok i letos jste se mohli v Jablonci nad Nisou zapojit do Tříkrálové sbírky, která je  celorepublikově pořádána Charitou ČR.

 

Této sbírky se účastnily již po deváté i pracovnice NADĚJE. Chodily v převlecích Tří králů po městě, kdy svým zpíváním známé koledy „My tři králové“ těšily kolemjdoucí.

 

Za vybranou částku se nakoupí potraviny, kdy vytvořené potravinové balíčky pracovnice terénního programu NADĚJE rozdělí rodinám s dětmi, rodičům samoživitelům a nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením. Celková vykoledovaná částka činí 6.104,- Kč.

 

Všem dárcům ze srdce děkujeme!


za organizaci NADĚJE, Bc. Lucie Kretschmerová, vedoucí střediska


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

17.01.24

Tímto projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoc

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

Tímto projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.

NADĚJE distribuci zajišťuje pomocí sociálních služeb, které poskytuje na území měst Praha, Litoměřice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Liberec, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Třebová, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Lovosice.

Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.

Projekt přispívá k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky organizace a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků.

Dalším cílem projektu je vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

 


Méně...
 
Vánoce v azylovém domě se opět vydařily!

Vánoce v azylovém domě se opět vydařily!

04.01.24

Jako každý rok, tak i letos


Více...
 
Vánoce v azylovém domě se opět vydařily!

     Jako každý rok, tak i letos pracovníci Azylového domu Naděje v Jablonci nad Nisou připravili pro své klienty vánoční posezení se štědrovečerní hostinou, kulturním programem a zamyšlením nad životem společně s farářem Církve adventistů sedmého dne Jirkou Kounem. Každý si odnesl i malý, praktický dárek pro radost.

     Obavy z toho, že přijde málo nebo klientů se naštěstí nepotvrdily. Bohoslužba  se slavnostní hostinou byla rozdělena na dvě části, aby se dostalo na každého. Již dopředu se konaly přípravy v podobě výzdoby azylového domu a pečení cukroví za vydatné pomoci klientů azylového domu.Bylo připraveno cca 100 porcí skvělého bramborového salátu, 140 kusů kuřecích řízků, ovoce, cukroví – no prostě vše co by mělo na vánočním stole být a kdo přišel, byl spokojen.

     Nikdo ze zaměstnanců, kteří se podíleli na přípravě hladkého průběhu tohoto vánočního setkání, nečekal žádné velké díky, ale spokojené tváře všech zúčastněných byly pro nás tou největší odměnou. Skutečnost je taková, že lidí na okraji společnosti, kteří více méně potřebují naši pomoc, přibývá. A tak naše přání do nového roku je vedle zdraví, spokojenosti a lásky ještě to, aby lidí, kteří se dostanou do těžkých životních situací bylo co nejméně a pokud už se tak stane, ať máme dost sil a prostředků jim co nejvíce a nejlépe pomoci.

      Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Vánoční bohoslužby stejně tak i našim sponzorům a dárcům ze srdce děkujeme!


Míla Havrdová - oblastní ředitelka.


Méně...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vánoční přání a poděkování!

20.12.23
Vážení přátelé,
Více...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vážení přátelé,

     advent, vánoční svátky a konec občanského roku nám přinášejí možnost zastavit se a ohlédnout se zpět k rekapitulaci. Jaký byl starý rok, co se v něm povedlo, a co naopak bychom si přáli dělat v příštím roce jinak? 

     Vstup do nového roku nám dává příležitost těšit se na to, co je před námi, jak můžeme

být druhým lidem ještě více užiteční a projevit jim své milosrdenství a pomoc.

     Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši obětavost, podporu a pomoc a popřála vám krásné prožití vánočních svátků, pevnou blízkost lidí, které máte rádi, a v novém roce zdraví, sílu, energii a Boží požehnání!

     Děkuji vám za to, že nám pomáháte pomáhat!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka.


Méně...