Písek

 
 

Podporují nás

Město Písek

www.mesto-pisek.cz

 

Evropský sociální fond


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADĚJE, pobočka Písek je podporována prostřednictvím Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání.  Projekt Bez obav spolu (BOS), registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175, vykonává aktivity zaměřené na vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Realizace projektu od 1.7.2016 do 30.6.2019.

 

 

 

 

 

 

Úřad práce

portal.mpsv.cz/sz/local/pi_info