Písek

 
 

Podporují nás

Evropský sociální fond - Projekt IP

NADĚJE, pobočka Písek je zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V, reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Realizace projektu od 1.1. 2020 do 30.6.2022.

 


 

 

 

Jihočeský kraj: 

 

 

 

 

 

Evropský sociální fond - Projekt Rodinné centrum eN

NADĚJE, pobočka Písek je podpořena prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Operačního programu zaměstnanost. Projekt Rodinneé centrum - eN CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576 je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu bude poskytována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Realizace projektu od 1.9.2019 do 30.6.2022.

 

 

 

 

 

NADĚJE, pobočka Písek je podporována Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání.  Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V),registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, vykonává aktivity zaměřené na předškolní vzdělávání dětí a na prevenci školní neúspěšnosti.

Realizace projektu od 1.7.2019 do 30.6.2022.

 

 

 

 

Město Písek

www.mesto-pisek.cz