Písek

 
 

Zprávy z akcí

Devět hrdinů z NADĚJE

Devět hrdinů z NADĚJE

17.05.19
Dětského festivalu s dnešním názvem Pískoviště se písecká NADĚJE zúčastňuje již tradičně. I letos tomu nebylo jinak. Novinkou tohoto ročníku byla hra Hrdinové z Písku a toto
Více...
 
Devět hrdinů z NADĚJE

 

Dětského festivalu s dnešním názvem Pískoviště se písecká NADĚJE zúčastňuje již tradičně. I letos tomu nebylo jinak. Novinkou tohoto ročníku byla hra Hrdinové z Písku a toto téma se mohlo nést i napříč vystoupeními dětí z píseckých spolků.

Pátečního vystoupení za NADĚJI se na nádvoří nové městské knihovny zúčastnilo devět dětských hrdinů. Na přípravách pásma na festival spolupracovalo ve třech  předškolních klubech NADĚJE celkem dvacetčtyři dětí. Škoda, že dvacet dětí nepřišlo! Asi se zalekly odpoledního deště. Pouze čtyři stateční ve věku 4 - 6 let se pokusili za pomoci svých lektorek ukázat publiku svou odvahu a vystoupili se svým pásmem básniček a písniček. Samozřejmě, že zde pracovala i tréma, občas vypadl text, nota či hlas, ale nakonec vše dobře dopadlo. Děti mají v repertoáru i tanečky, které předvádějí při návštěvách seniorských domů, ale na tancování společných choreografií jich bylo málo.

Vystoupení předškoláků doplnilo taneční vystoupení školních dětí skupiny Rhupune čhave (Stříbrné děti), které trénují v prostorách NZDM Ostrov ve Svatoplukově ulici. V jedné choreografii se předvedla čtyři děvčata a v druhé choreografii se k nim přidal i chlapec. Všichni tanečníci byli ve věku 12 - 15 let a bylo vidět, že si tanec užívají. Červenožlutočerné sukně krojů se točily jednou tím a podruhé tím směrem. Kdo tam byl, jistě si užil s tanečníky i rytmické skladby.


Méně...
 
Čarodějnice létaly i v Purkraticích

Čarodějnice létaly i v Purkraticích

13.05.19
Na konci měsíce dubna, jak už bývá zvykem a tradicí, stavíme májky a rozdělávají se ohně. Ani písecká NADĚJE neporušila tuto tradici. Oheň i s
Více...
 
Čarodějnice létaly i v Purkraticích

Na konci měsíce dubna, jak už bývá zvykem a tradicí, stavíme májky a rozdělávají se ohně. Ani písecká NADĚJE neporušila tuto tradici. Oheň i s pálením čarodějnic byl pro všechny posledního dubna připraven ve středisku NADĚJE v Purkraticích.

Během odpoledne si každý zúčastněný mohl vyrobit svoji čarodějnici, „zalétat“ si na koštěti a nechyběl ani kulturní program s hudbou a tancem. Na závěr odpoledne po upálení čarodějnic a ježibab děti opékaly špekáčky a kdo vydržel do úplného do konce, mohl si ještě zaskákat na trampolíně, projít po kladině, nebo lézt po žebřinách.


Méně...
 
Velikonoční akce v Purkraticích

Velikonoční akce v Purkraticích

25.04.19
Před Velikonocemi se v Purkraticích konala akce pro děti,  které se zúčastnilo 21 dětí a 8 rodičů. Společně se vydali hledat velikonoční poklad.
Více...
 
Velikonoční akce v Purkraticích

 

Před Velikonocemi se v Purkraticích konala akce pro děti,  které se zúčastnilo 21 dětí a 8 rodičů. Společně se vydali hledat velikonoční poklad. Po vyznačené trase plnili různé úkoly jako např. cvičení, zpívání, luštění velikonoční křížovky nebo zdobení jarní větvičky. Po splnění úkolů na všechny čekal zajíček, který dětem poradil, že velikonoční poklad hlídá stádo oveček (ovečky byly vyrobené z popcornu). Po objevení oveček už bylo jednoduché poklad dohledat a rozdělit si ho. Každé dítě  dostalo čokoládového zajíčka a zlaťák..

V druhé části odpoledne bylo malování  a zdobení vajíček, které se všem moc líbilo a vznikla  krásně ozdobená vajíčka. Všichni mohli během tvoření ochutnat velikonoční mazanec a také beránka,  kterého upekly děti  v předškolním klubu Purkratice. Příjemná nálada u dlouhého stolu se protáhla až do podvečerního času.


Méně...
 
Tvorba na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“

Tvorba na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“

15.04.19
NADĚJE pobočka Písek, středisko Nábřeží – NZDM Ostrov vyhlásilo 7. ročník výtvarné soutěže na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“. Soutěž byla vyhlášena v několika
Více...
 
Tvorba na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“

NADĚJE pobočka Písek, středisko Nábřeží – NZDM Ostrov vyhlásilo 7. ročník výtvarné soutěže na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“. Soutěž byla vyhlášena v několika kategoriích.

 

V letošním roce bylo přihlášeno 454x výtvarných prací dětí z mateřské školy Čížová, MŠ Pražská, MŠ Erbenova, MŠ Hradiště, MŠ Zeyerova, MŠ Fügnerovo náměstí, MŠ Šobrova, základních škol a družin - ZŠ T. Šobra, ZŠ J. Husa, ZŠ J.K.Tyla a ZŠ Cesta z Písku, ZŠ Čížová, ZŠ Zborovice, ZŠ Trmice, ZŠ Beroun – Závodí, ZŠ Zbounky, dětských domovů Boršov nad Vltavou, Volyně a Horní Planá a neziskových organizací - Horizont, Zběšičky, Krteček, Cheiron T a NADĚJE a základní umělecké školy Otakara Ševčíka Písek a ZUŠ Strakonice.

Nejlepší práce jsou vystaveny ve foyer kina Portyč a oceněny byly na vernisáži výstavy ve středu 10. 4. 2019 v 15 hodin, kterou moderovala Jana Jiříková. Na úvod přednesla báseň o čarodějnicích z knihy básní Jiřího Šruta „Příšerky a příšeři“, čímž navodila skvělou atmosféru v sále. Poté poděkovala všem zúčastěným dětem, také pedagogům a rodičům, kteří jim pomáhali s tvořením prací do soutěže.  Vyjádřila díky též vedoucí Galerie Portyč Ivaně Samcové Hejlové za pomoc při přípravě výstavy a vernisáže, technickým pracovníkům Centra kultury. Poté plynule přešla k rozhovorům s vedoucí písecké pobočky NADĚJE Petrou Martíškovou, s ředitelem Centra kultury města Písku Josefem Kašparem a s místostarostou města Písku Petrem Hladíkem. Mimo jiné jsme se také od nich dozvěděli z čeho mají strach. Zazněla slova obdivu a chvály dětem i vedoucím prací. Následovala část, kdy se dětem předávaly diplomy a odměny, mezi kterými samozřejmě nechyběly výtvarné potřeby pro další tvorbu umělců. Nejvzdálenějším a nepřítomným dětem bude vše zasláno poštou. Z přítomných to měly nejdále děti, které tvořily v Berouně a jejich účast na předávání byla podpořena rodiči.

V závěru moderátorka poděkovala organizátorce všech sedmi ročníků výtvarných soutěží Hance Šefránkové, která byla odměněna  dlouhým potleskem všech přítomných a  projevila díky za účast tvůrcům, popřála další tvořivé dny s barvami a přizvala k účasti do 8. ročníku výtvarné soutěže písecké pobočky NADĚJE v novém školním roce.  V dalších minutách vyzvala moderátorka všechny k prohlídce výtvarných prací a k malému občerstvení ve foyer kina Portyč.


Méně...
 
Téměř tři roky Bez obav spolu

Téměř tři roky Bez obav spolu

15.04.19
Za spolupráce krajského vzdělávacího zařízení ZVaS, NNO, základních škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb se vytvořila síť, která podporuje zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském
Více...
 
Téměř tři roky Bez obav spolu

Za spolupráce krajského vzdělávacího zařízení ZVaS, NNO, základních škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb se vytvořila síť, která podporuje zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na  sociálně vyloučené lokality, kde jsou provozována neformální předškolní centra a kluby doučování pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt Bez obav spolu (BOS) pomohl NADĚJI provozovat tři předškolní kluby v sociálně vyloučených lokalitách PK Chaloupka (ubytovna Svatoplukova), PK U Rybníčku (ubytovna Purkratice) a PK Margaretka (nábřeží 1. máje, sídliště Portyč) a čtyři kluby doučování na stejných místech pro školáky. Předškolní kluby navštívilo do současné doby 57 dětí, kterým se dostalo pomoci v podobě předškolní přípravy a projekt jim pomohl zvládnout vstup do běžné MŠ či do základní školy. Máme v klubech i předškolní děti, u kterých rodiče požádali o individuální vzdělávání. Lektorky PK spolupracují se školkami na očekávaných výstupech vzdělávání dítěte podle RVP. Následné ověřování probíhá při diagnostickém pobytu dítěte ve školce, za přítomnosti učitelky a vedoucí učitelky. Dalším prvkem spolupráce se školkami jsou adaptační dny ve školkách.

Doučování předchází propadu dětí mimo síť vzdělávání, pomáhá zvládat učivo, a je zdarma. Dosud ho využilo 112 dětí ve věku 6 – 15 let. Přesvědčili jsme se, jak je nutná raná příprava dětí ze SVL, před nástupem do mateřské školy. Samotní rodiče často nemají zkušenost s docházkou do mateřské školy, nevnímají to jako potřebné. Snažíme se podnítit zájem rodičů k zapojení do vzdělávacích aktivit jejich dětí. Pracujeme s dětmi a mládeží s cílem ukázat jim možnosti, kam v životě mohou směřovat.

 

I lektorky měly v průběhu projektu možnost zlepšit své znalosti a prohloubit si kvalifikaci prostřednictvím vzdělávacích kurzů.

 

Do projektu byly zapojeny tři neziskové organizace a dvacet šest mateřských a základních škol Jihočeského kraje.

V letošním roce se ve středu 17. 4. 2019 uskuteční poslední 3. konference v rámci projektu BOS, tentokrát v Českých Budějovicích. Program bude velmi zajímavý a nabitý informacemi o inkluzi v jednotlivých školách i institucích.  Můžeme se těšit na  přednášku p. Davida Tišera – romisty a pedagoga pocházejícího z Plzně, na téma vzdělávání a dosažení vysokoškolského titulu. Dalším přednášejícím bude David Čáp.


Méně...
 
 Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Ukliďme svět, ukliďme Česko.

12.04.19
Také spolek NADĚJE se připojil k celorepublikové úklidové akci: Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jarní úklid proběhl ve čtvrtek 4.4.2019 od 14 hodin v Purkraticích, v okolí ubytovny Svatoplukova a
Více...
 
 Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Také spolek NADĚJE se připojil k celorepublikové úklidové akci: Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Jarní úklid proběhl ve čtvrtek 4.4.2019 od 14 hodin v Purkraticích, v okolí ubytovny Svatoplukova a střediska Nábřeží. Do akce se zapojili jako dobrovolníci děti s rodiči z NADĚJE a samozřejmě pracovníci NADĚJE, kteří šli příkladem. Celkem se sešlo 25 nadšenců. Děti si zopakovaly zásady třídění odpadu a uvědomily si nutnost uklízet po sobě. Celé akci přálo i počasí, byl pěkný jarní den a za svitu sluníčka jsme vykonali něco dobrého pro přírodu a okolí, kde žijeme.


Méně...