Písek

 
 

Zprávy z akcí

Oslava Dne dětí

Oslava Dne dětí

13.06.24

Oslava Dne dětí s NADĚJÍ proběhla první červnovou středu v zahradě Centra kultury. Akci pořádal spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury.  Z pódia moderovala Helena Bartůňková.  


Více...
 
Oslava Dne dětí

Přípravy stanovišť skončily, všechno bylo nachystáno na příchod dětí a najednou se spustil nečekaný silný déšť.  Dobrovolníci utíkali ze svých stanovišť pod střechu a čekali, až déšť ustane. Po dešti přišly na řadu hadry a papírové utěrky, sušilo se a mezi tím přišly první děti. Byl čas odstartovat začátek a začít rozdávat startovní karty na razítka za splněné úkoly. Aktivity absolvovalo 170 dětí na deseti stanovištích od 13 do 16 hodin spolu se svými paní vychovatelkami, rodiči, sourozenci a prarodiči.  

Oblíbená aktivita chytání rybiček na prut byla letos obměněna, házely se provazové kroužky na dřevěný kříž, na trávníku  čekala na děti dlouhá překážková dráha, děti proskakovaly lanem, spojovaly kancelářské svorky, odpovídaly na kvízové otázky, hádaly pohádkové a filmové postavy, stavěly věže z kostek cukru za pomoci kleští na cukr, hledaly předměty po hmatu, sbíraly kartonové květiny, houby, listy a berušky, srážely plechovky tenisákem. Startovní kartu plnou razítek děti směnily ve stánku za odměny. Jako každoročně byl velký zájem o plyšáky, omalovánky, pantofle, samolepky a bohatý výběr byl i ve sladkostech. Čtyři dobrovolnice se věnovaly malování na obličej, a tak po zahradě běhaly děti s různými motivy na tvářích.

Zaměstnanci a dobrovolníci spolku NADĚJE, studentky ze Střední zdravotnické školy v Písku, dobrovolníci z řad zaměstnanců veřejné správy a zaměstnanci Centra kultury, ti všichni zajistili hladký průběh 15. ročníku této akce pro děti z Písku. Všem moc děkujeme za pomoc a příští rok na shledanou.  


Méně...
 
Den dětí s NADĚJÍ 5.6.2024

Den dětí s NADĚJÍ 5.6.2024

20.05.24

I letos připraví NADĚJE, pobočka Písek oslavu Dne dětí ve spolupráci s Centrem kultury. Poprvé se akce bude konat v zahradě Kulturního domu na Nábřeží. Připraveny jsou zábavné aktivity pro děti, rodiče a prarodiče, školní družiny, školky, dětské spolky. Jako obvykle bude připraveno devět stanovišť se soutěžemi a desáté stanoviště bude stánek s odměnami, doprovodný program v podobě malování na obličej a tvořivých aktivit. Přijďte, nudit se nebudete. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v Kulturním domě.

 
Den dětí s NADĚJÍ 5.6.2024
 
Výtvarná soutěž 2023 - 2024

Výtvarná soutěž 2023 - 2024

20.05.24

NADĚJE POBOČKA PÍSEK, STŘEDISKO NÁBŘEŽÍ – NZDM OSTROV vyhlašuje 11.ročník výtvarné soutěže na téma:

 

„MÁME SMYSL PRO HUMOR

aneb všichni se rádi smějeme“

 


Více...
 
Výtvarná soutěž 2023 - 2024

NADĚJE POBOČKA PÍSEK, STŘEDISKO NÁBŘEŽÍ – NZDM OSTROV vyhlašuje 11.ročník výtvarné soutěže na téma:

„MÁME SMYSL PRO HUMOR

aneb všichni se rádi smějeme“

 

 

Každý jednotlivec může odevzdat do soutěže 1x práci na adresu NADĚJE, nábřeží 1. máje 1401, Písek 397 01 nejpozději do 20. 3. 2024.

Nesmí chybět souhlas zákonných zástupců, který zašleme na požádání na mail.

Kontaktujte nás přes mail nebo telefonicky - kontakty jsou uvedeny na letáčku.

 

NEJLEPŠÍ PRÁCE BUDOU OCENĚNY A VYSTAVENY VE FOYER KINA PORTYČ VERNISÁŽ VÝSTAVY PROBĚHNE VE STŘEDU 10. 4. 2024 V 15 HODIN.

DALŠÍ INFORMACE K SOUTĚŽI ZÍSKÁTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 775 889 706.

 


Méně...
 
Jak to bylo s dotacemi v roce 2023

Jak to bylo s dotacemi v roce 2023

20.01.24

Spolek NADĚJE působí v Písku se záměrem pomáhat svým klientům, kteří potřebují řešit příčiny a následky své nepříznivé sociální situace.


Více...
 
Jak to bylo s dotacemi v roce 2023

Sociální služba Terénní program, pracuje s jednotlivci, nabízí pomoc s řešením bydlení, zaměstnání, rodinných vztahů, dluhové poradenství, aj. Pracovnice také podporují klienty při komunikaci na úřadech či se zaměstnavateli. Služba je dotovaná zejména Jihočeským krajem, v roce 2023 částkou 1 869 206 Kč.

 

V Písku je NADĚJÍ též nabízena sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která působí v obvyklém prostředí klientů. Jsou podporovány rodiny s dětmi, se záměrem zachovat nebo obnovit fungování rodiny, řešící situace, které nedokážou zvládnout. Sociální pracovnice působí na rodiče, aby se podíleli na výchově a vzdělávání dětí, nechybí hledání vhodného bydlení či pracovního uplatnění, doprovody klientů na jednání ve škole, na úřadech, k lékaři či řešení ekonomické situace klientů. Dotace Jihočeského kraje této služby pro rodiny s dětmi činila 3 262 000Kč.

 

NADĚJE realizuje ve spolupráci s Městem Písek projekt s názvem „Podpora Housing led přístupů v Písku“ CZ.03.02.01/00/22_007/0000253, který je spolufinancován Evropskou unií.  V rámci této spolupráce vznikly nové aktivity: podpora zabydlování a podpora v bydlení, kontaktní místo pro bydlení a nástroje na podporu sousedského soužití. Projekt se zaměřuje na dva okruhy domácností v bytové nouzi, na rodiny s dětmi a na zvláště zranitelné jednotlivce či dvojice ohrožené věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem. Výběr účastníků projektu probíhá na základě spolupráce NADĚJE Písek a partnerů projektu Města Písku a DBS a dále spolupracujících organizací Charita Písek, Nemocnice Písek, a.s., Romodrom Písek.

 

V rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2023 byl  v období od 1. 1. 2023  do 31. 12. 2023 podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy projekt „Učení je NADĚJE“.  Díky tomuto projektu byla v Písku podpořena činnost předškolního klubu Margaretka a jeho aktivity. Též bylo financováno doučování dětí ze základních škol, práce s rodinou. S rodiči  probíhaly individuální konzultace o vzdělávání jejich dětí v předškolním klubu, v mateřské škole a následně v první třídě základní školy. Hlavním cílem byla podpora předškolních dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. V předškolním klubu bylo podpořeno 19x dětí ve věku 3 – 6let, z toho se 9x dětí připravovalo na přestup do mateřské školy a 3x děti na nástup do první třídy.

Formou individuálního nebo skupinového doučování bylo zapojeno 81 žáků  se sociálním znevýhodněním, kteří žijí v prostředí, kde nemají podmínky pro přípravu do školy. S každým žákem se pracovalo na mimoškolní přípravě dle jeho potřeb.  

Na dvou místech byla realizována služba NZDM Ostrov, která obsahovala výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, nabízela podmínky pro přiměřené vzdělávání. Klientům byly zprostředkovány volnočasové aktivity,  preventivní témata, poradenství zaměřené na pomoc při řešení životních situací. Služba NZDM Ostrov byla Jihočeským krajem podpořena částkou 2 170 020Kč.

NADĚJE se v Písku věnuje také potravinové pomoci pro potřebné. Zajišťuje distribuci potravin a spolupracuje s Potravinovou bankou Jihočeského kraje.  NADĚJE je zapojena do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“, registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326. Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány jsou vybrané potraviny, hygienické prostředky,
základní domácí potřeby, textilní výrobky, školní potřeby a případně další materiální pomoc.

Všechny jmenované služby jsou financovány z různých zdrojů, od MŠMT, Jihočeského kraje, MPSV, Města Písku či dárců a jsou klientům poskytovány anonymně a bezplatně.

Velmi děkujeme Městu Písek za důvěru a významnou nejen finanční podporu a pomoc. Další díky patří základním školám, Úřadu práce v Písku, dalším spolupracujícím organizacím, donátorům i drobným dárcům.

 


Méně...
 
Písecká NADĚJE bilancuje

Písecká NADĚJE bilancuje

16.01.24

Jistě víte, že pojem bilance znamená celkový přehled nebo výsledek činnosti a písecká NADĚJE se svými třemi registrovanými sociálními službami (SAS, NZDM a TP) a čtyřmi středisky v Písku, má co bilancovat.


Více...
 
Písecká NADĚJE bilancuje

Sociálně aktivizační služby (SAS) v Žižkově ulici pomáhají aktuálně třem desítkám rodin. Pro jedenáct dětí se podařilo zajistit školkovné a stravné v MŠ, devatenáct dětí dostalo díky vyřízení nadačního příspěvku školní pomůcky, včetně školního batohu. Šestnácti dětem byly zajištěny obědy ve škole zdarma. Dvě rodiny byly zapojené do projektu „Z nesnáze“. I letos děti zapojujeme do projektu „Krabice od bot“ ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou ve Volyni. Některé děti jsou též přihlášeny do projektu „Vánoční beránek“ a padesát dětí bylo zařazeno do projektu „Fandimat“, kde jsou sepsána vánoční přání dětí, a veřejnost může nadělit dárky dětem, jejichž rodiče si to nemohou dovolit a řeší různé existenční problémy. Naše klientky samoživitelky byly zapojeny  do projektu „Fandi mámám“, čtyřem rodinám se podařilo najít dočasné bydlení v azylovém domě, pro další čtyři rodiny se povedlo získat nové vyhovující bydlení, z toho dvě rodiny bydlí v městském bytě. V jedné rodině se podařilo získat dítě do výhradní péče otce. Rodinám jsou mimo jiné poskytovány doprovody na ÚP a jiné instituce a potravinová pomoc.

V letošním roce se podařilo zabydlet díky naší spolupráci s MěÚ a DBS  na projektu „Podpora Housing led přístupů v Písku“ osm domácností, v příštím roce nás čekají ještě další dvě domácnosti. Aktuálně máme čtyři byty v domě s pečovatelskou službou a čtyři běžné byty. Účastníky projektu podporujeme ještě před samotným nastěhováním do bytu, pomáháme při vyřizování MOPky na zaplacení kauce, v jednání s institucemi (pošta, ÚP, DPS, DBS), dále se zajištěním vybavení bytu, stěhováním věcí do nového bytu. Podařilo se nám navázat s Probačním domem v Písku, jejichž klienti nám pomáhají se stěhováním.

Po nastěhování s klienty řešíme vyřizování sociálních dávek na ÚP, vyřizování lékařské péče, docházku dětí do škol a školek, vyřizování obědů ve škole, stravování seniorů u MSSS, apod. Podpora klienta cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci. Zabydlen byl muž, který byl dlouhodobě bez domova. V novém roce bude do projektu uvolněn Radou města nový byt pro početnější rodinu. Tato rodina bude vybrána dle bodovacích kritérií z řad žadatelů o vstup do projektu. 

V terénním programu bylo za tento rok zprostředkováno bydlení deseti klientům formou podnájmu nebo na ubytovně. Pro ostatní klienty hledáme jiné alternativy bydlení v podobě nocleháren, azylových domů apod.  S některými klienty plánujeme umístění do specifických zařízení, jako jsou domovy pro seniory, pečovatelské domy nebo domovy se zvláštním režimem. Nyní před zimou byli ubytováni klienti na nově otevřené ubytovně, čímž se uvolnila kapacita na noclehárně pro další lidi bez přístřeší.

Na ubytovně Svatoplukova v Písku je poskytována služba SAS devatenácti rodinám. Letos se podařilo ubytovat dvě rodiny z vyloučené lokality do městských bytů.  Jedna rodina dostala vstupní byt a druhá rodina se stěhovala díky projektu Podpora Housing led přístupů v Písku. Na ubytovně pořádáme pravidelné společné akce jako pečení velikonočních beránků a akci „Velikonoční zajíček“, kdy děti se svými rodiči hledaly sladkosti po ubytovně a jejím okolí.   Další akcí bylo Pálení čarodějnic, kdy byla upálena čarodějnice vyrobená jednou maminkou. Nechyběla ani výroba dušičkových a vánočních věnců. Nově nabízíme vzdělávací aktivitu – vaření pro maminky. Jednou měsíčně se sejdeme v prostorách ubytovny, vaříme nebo pečeme. Na jaře se chystáme okna ubytovny vyzdobit truhlíky s květinami a společně s rodinami zasadit rajčata a hrášek ve venkovních prostorách.

Služba NZDM Ostrov poskytuje bezpečný prostor pro setkávání  s vrstevníky, bez konfliktů a násilí, drog a alkoholu. Sociální pracovnice nabízely bezplatně pomoc v náročných nepříznivých životních situacích, s jejichž řešením si klienti neporadí sami, snažily se o posílení sociálních dovedností klientů,  navrhovaly cesty k řešení. Klienti se též mohli zúčastnit veškerých volnočasových akcí, které klub pořádal, kde našli odreagování, ale i podporu.

V září se NZDM Ostrov zúčastnilo Týdne nízkoprahových klubů, který každý rok pořádá Česká asociace streetwork.  V rámci týdne proběhly dva Dny otevřených dveří, na které byly pozvané školy, instituce i veřejnost. Pro školy byly připraveny preventivní programy. V listopadu jsme oslavili dvacáté narozeniny klubu Ostrov v konferenčním sálu písecké knihovny s bohatým programem, na kterém se podíleli i naši klienti.  V prosinci proběhne ještě vystoupení klientů NZDM v Diakonii Blanka a vánoční besídka.

Celý rok jsme spolupracovali se školami a dalšími institucemi pracujícími s dětmi a mládeží. Příští rok opět zorganizujeme z větších akcí výtvarnou soutěž s celostátní působností, Den dětí s NADĚJÍ, prázdninové akce a programy a dalšími dílčími aktivitami budou besedy, preventivní programy nebo sezónní akce, které budou prostorem setkávání naší cílové skupiny s veřejností.

Předškolní klub Margaretka, klub doučování a některé volnočasové aktivity bylo možno realizovat díky projektu "Učení je NADĚJE", který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2023.

Díky službě SAS na Mírovém náměstí bylo úspěšně vyřízeno náhradní výživné, byla podpořena klientka při odchodu od násilnického manžela, a získala městský byt, který jí byl na základě vyplnění žádosti a bodového hodnocení přiřazen. Bydlení bylo nalezeno i zneužívané klientce,  dále klientce, která byla s celou rodinou na ulici,  byl zařízen azylový dům. Bydlení se podařilo najít celkem osmi rodinám. Velkému počtu klientek se podařilo pomoci s vyřízením žádostí u nadací – např. Fandimámám, Nadace Terezy Maxové dětem (kroužky pro děti, zaplacení internátu), Nadace J & T (zaplacení nájmu a kauce, příspěvek na brýle), Klub svobodných matek – 97% podaných žádostí bylo úspěšných. Čtyřem klientkám se sepisoval a podával návrh na rozvod. Poskytovaná podpora při komunikaci rodin se školami se odráží na zlepšení prospěchu dětí. S rodinami vyřizujeme příspěvek na úhradu obědů ve školách a školkách přes Jihočeský kraj a Patrona dětí, pro členy rodin se podařilo sehnat zaměstnání či brigádu. Realizujeme doprovody na ÚP, soudy a další instituce. Probíhá úspěšná spolupráce s OSPOD. Kuriozitou a zároveň milým zážitkem byl doprovod klientky k porodu.

Zaměstnanci písecké NADĚJE mohou svým klientům jmenované služby poskytovat, díky významné podpoře MŠMT, MPSV, Jihočeského kraje, Města Písku a OPZ+, čehož si velmi vážíme.

Adventní kalendář nám připomíná, že rok se chýlí ke konci a blíží se Vánoce.  Přejeme  spokojené, láskou a pochopením naplněné vánoční svátky, pevné zdraví a stálé nadšení. Děkujeme všem za dosavadní úspěšnou spolupráci a těšíme se na další spolupráci v roce 2024!

  

Tým zaměstnanců písecké NADĚJE

 


Méně...
 
Ostrov již oslavil svých 20 let činnosti

Ostrov již oslavil svých 20 let činnosti

14.11.23

Začalo to na pravém břehu řeky Otavy v říjnu 2003. Ptáte se co? Otevření střediska Nábřeží.  A proto jsme ve středu 1. 11. 2023 oslavili dvacáté narozeniny klubu Ostrov. V konferenčním sálu písecké knihovny se malovalo na obličej, vyrábělo se v podzimní dílničce.  


Více...
 
Ostrov již oslavil svých 20 let činnosti

Pro zájemce byly připravené vědomostní kvízy, hádanky a křížovky. Odevzdáním vyplněného krátkého dotazníku o našem nízkoprahu se děti mohly zařadit do losování o krásné odměny, jako byly knížky, školní pomůcky, společenské hry nebo puzzle.

Na úvod představila moderátorka činnost písecké NADĚJE, připomněla datum založení NZDM Ostrov a předeslala pár historických faktů. Přivítala představitele Města Písku a společně s nimi popřála NZDM Ostrov další léta činnosti. Na správné narozeninové oslavě nechyběl ani dort s hořící fontánkou a dvacítkou. Stoly se prohýbaly pod připraveným bohatým rautem.

Krátce po poledni vystoupili Leon a Glórie s tanečním vystoupením a básničkou za velké podpory svých spolužáků z druhé třídy, paní učitelky Jitky Popelkové a paní asistentky Sovie Hladké.

Svým komponovaným představením nás překvapily děti z první třídy spolu se svými školními anděly z deváté třídy ZŠ J. Husa.  Ve 14 a v 15h. vystoupil pěvecký sbor Šobrováček pod taktovkou Kláry Kempferové a Veroniky Kozlíkové. Od 15 – 16h. se představili klienti NZDM Ostrov. Vystoupení byla různorodá. Tanečním se představily Paty, Laura a Linda. Svými jazykohrátkami v němčině, romštině, japonštině, angličtině a samozřejmě v češtině nás provedl Sebík. Parkurové vystoupení s krásnými skoky a triky si připravil Jára. Scénku z pořadu Prostřeno secvičili Naty, Eliška, Paty a Sebík. Na klávesy nám přišel několik skladeb zahrát Tonda a společně zpíval se Selinkou a Eliškou.    

I přes všemožné komplikace na trase Olomouc – Praha - Písek se k nám s téměř dvouhodinovým zpožděním přidal i náš bývalý klient Michal.  Program odpoledne uváděla moderátorka Jana Jiříková, která na konci naší oslavy odmoderovala i velmi zajímavý rozhovor s Bc. Michalem Mižigárem na téma „Z Písku do Prahy, za svým snem a jak dál?“ V průběhu celého programu probíhala projekce fotografií z činnosti NZDM Ostrov za uplynulých dvacet let. Oslavu navštívily i děti z novinářského kroužku se svou vedoucí a připravily si na nás záludné otázky při několika svých rozhovorech.

Doufáme, že se oslava všem líbila, děkujeme za podporu přítomným zástupcům města Písku, řediteli plzeňské oblasti NADĚJE, za návštěvu bývalých kolegyň NZDM Ostrov, za pomoc dobrovolníkům u malování na obličej, v podzimní dílničce, u občerstvení, kvízů a letáčků. Velké díky patří i dvěma fotografům, kteří nám oslavu uchovali na krásných momentkách, a také Městské knihovně.  Děkujeme všem vystupujícím za účast na programu a těšíme se na další spolupráci! I ostatní příchozí nám vyjádřili svoji podporu, které si velmi vážíme. Jestli se bude slavit za pět nebo deset let, to se uvidí. Necháme se organizátory povedené akce překvapit.

Veškeré služby písecké pobočky NADĚJE můžeme poskytovat našim klientům díky podpoře MŠMT, Jihočeského kraje, Města Písku a OPZ+, čehož si velmi vážíme. Předškolní klub Margaretka, klub doučování a některé volnočasové aktivity je možno realizovat díky projektu "Učení je NADĚJE", který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2023

 


Méně...