Písek

 
 

Terénní program Středisko Mírové náměstí

POSLÁNÍ

19.03.17

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí. Podpořit je při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chránit je před strádáním a útiskem a motivovat je k možnosti návratu do způsobu života většinové společnosti.


Více...
 

 

 

Posláním terénního programu je pomoc osobám, které se ocitají v krizi z důvodu ztráty bydlení, sociálního vyloučení či finanční tísni. Podpořit je při hledání řešení krizové situace zajištěním základních biologických potřeb a zajištěním vlastních příjmů.


Cíl Terénního programu


Posilovat kompetence klienta, pomáhat mu s nácvikem různých dovedností, hledat řešení jeho aktuální krizové situace. Směřujeme k osamostatnění klienta a nalezení pro něj vhodného způsobu začlenění do společnosti.

           

Dílčí cíle

·       Poskytnutí informací potřebných k řešení nepříznivé situace klienta (pomoc      při uplatňování       práv, při obstarávání osobních záležitostí, seznámení          s návaznými službami)

·      Krizová intervence (psychická podpora a poradenství)

·      Změna rizikového životního stylu

·      Snížení souvisejících patologických jevů na co nejnižší míru

 

Cílová skupina


Terénní sociální služba je tu pro všechny osoby od 16 let, žijícími osamoceně, či ve společenství, které jsou v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny řešit ji vlastními silami.

Příklady nepříznivé situace:

a.   ztráta bydlení nebo problematická bytová situace

 Klient musel z různých důvodů opustit své dosavadní bydlení, či mu toto hrozí     nebo je jeho bytová situace nevyhovující

b.   dluhová spirála

 Klient není schopen řešit a splácet své závazky a s nimi související narůstající  penále

c.    nezaměstnanost

 Klient nemá v důsledku ztráty zaměstnání dostatek prostředků na své           zabezpečení; ztráta zaměstnání často souvisí s následnou ztrátou ubytování

d.   potlačení a narušení práv a oprávněných zájmů:

 Klient si nedokáže samostatně poradit s uplatňováním svých práv a oprávněných   zájmů

 

Do cílové skupiny patří zejména:

·         Osoby v krizi

·         Osoby, jejichž způsob života vede ke konfliktu se společností

·         Osoby bez domova

·         Nezaměstnaní

·         Osoby žijící rizikovým způsobem života

 
Méně...
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí - pátek        8:00 - 16:00


KONTANKT

Mírové náměstí 2272, 397 01 Písek (ukázat na mapě)

 

Vedoucí služby

Bc. Petra Hajná

petra.hajna@nadeje.cz

+420 773 754 762

Pracovnice v sociálních službách

Veronika Lexová

veronika.lexova@nadeje.cz
+420 773 070 589

 

 

Sociální pracovnice

Petra Jandová, DiS.
petra.jandova@nadeje.cz
+420 775 889 704

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17

Nabízíme tyto služby ...


Více...
 

Od roku 2006 je NADĚJÍ na Písecku realizována sociální služba Terénní program, zaměřená na osoby a skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením. Sociální služba obsahuje zejména zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální pracovnice se věnují návštěvám rodin, převážně ze sídliště Portyč a okolí. Na základě informací od rodinných příslušníků získáváme kontakty na další rodiny nebo jednotlivce ve složité situaci. Častěji přicházejí klienti sami s žádostí o pomoc při řešení nepříznivé životní situace.

 

 

Cílem sociální služby Terénní program ve středisku Roháčova je oslovit ročně alespoň 100 osob sociálně vyloučených nebo osob, které jsou sociálním vyloučením ohroženi, s nabídkou poradenství a pomoci při řešení jejich poměrů. Hlavní oblastí je dluhové poradenství, bytová otázka, zaměstnání, rodinné vztahy, ochrana práv a oprávněných zájmů a vyjednávání na úřadech. Nejtíživější je zadluženost v souvislosti s nezaměstnaností. V této kombinaci se velmi těžce hledá společné řešení. Služba je poskytována bezplatně.

 

Uzavírání smlouvy TP

Terénní sociální službu je možné při výhledu dlouhodobé či pravidelné spolupráce využívat po uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. V případě nárazové spolupráce je možné službu poskytnout anonymně, pouze na základě ústní dohody.

Doba, na kterou se Smlouva uzavírá, je zpravidla 1 rok, ale podle přání zájemce se může jednat i o dobu kratší.

Při uzavírání Smlouvy je zájemce seznámen s pravidly služby včetně svých práv a povinností. Tato jsou upravena v příloze Pravidla poskytování sociální služby. Druhou přílohou je pak Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů řídící se tzv. nařízením „GDPR“ z r. 2016.

 

Smlouva TP Roháčova

Příloha 1 - Poučení TP Roháčova

Příloha 2 - Pravidla TP Roháčova

 

 

 


Méně...