Písek

 
 

DoUčko pro všechny

Projekt Kluby doučování NADĚJE – „DoUčko pro všechny“

14.09.22

 

Projekt Kluby doučování NADĚJE – „DoUčko pro všechny“ je financován Evropskou unií – Next Generation EU v období od 1. 7. 2022  do 31. 12. 2022.


Více...
 

 

Projekt Kluby doučování NADĚJE – „DoUčko pro všechny“ je financován Evropskou unií – Next Generation EU v období od 1. 7. 2022  do 31. 12. 2022.

 

Základní informace o projektu

Spolek NADĚJE pobočka Písek realizuje od 1. července 2022 nový projekt s názvem Kluby doučování NADĚJE – „DoUčko pro všechny“. Cílem projektu je podpora žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním formou individuálního nebo skupinového doučování ve městě Písku.

 

Doučování je určeno pro sociálně znevýhodněné žáky ZŠ či SŠ.


Za sociálně znevýhodněného žáka lze považovat žáka:

 

1) žijícího v sociálně vyloučené lokalitě nebo v lokalitě sociálním vyloučením ohrožené

2) žijícího v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován k přípravě na vzdělávání (špatné bytové podmínky, časová náročnost dopravy do školy, konflikty v rodině či nezájem rodičů o vzdělávání obecně)

3) znevýhodněného kvůli specifickému sociálnímu prostředí nebo z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní menšině

4) s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (děti cizinců, v případě Romů užívání romského etnolektu při komunikaci v rodině).

 

Spolupráce se školou a rodinou doučovaného žáka:

V rámci projektu se také předpokládá spolupráce s kmenovou základní či střední školou žáka, který dochází na doučování. Hlavním záměrem komunikace se školou je intenzivnější podpora doučovaného žáka. Prostřednictvím komunikace lze lépe zmapovat potřeby žáka, předávat si informace a poskytovat si navzájem zpětnou vazbu.

Projekt si klade za cíl také zajistit podpůrnou komunikaci s rodiči žáků, aby bylo  možné lépe vnímat žákovy vzdělávací potřeby a situaci rodiny.

 

Realizace doučování – provozní hodiny a místa doučování:

Doučování bude probíhat od pondělí do pátku od 12:00 do 16:00 hodin na dvou místech ve městě Písku. Jedná se o školní kluby doučování na adresách Svatoplukova 211 (ubytovna ve správě NADĚJE) a nábřeží 1. máje 1401 (prostory, kde se nachází NZDM a také učebna doučování).

Doučování bude probíhat individuální či skupinovou formou, kdy ve skupině bude max. 5 žáků. Dle potřeby žáka např. z důvodu nemoci nebo distanční výuky je možné  domluvit se i na možnosti online doučování prostřednictvím aplikací Teams, Facebook atd.

 

 

Kontaktní osoba:

                          

Hana Šefránková

Telefon: +420 775 889 706   

E-mail: hana.sefrankova@nadeje.cz

 

                                                                  


Méně...
 
Kluby doučování NADĚJE

Kluby doučování NADĚJE

19.02.23
NADĚJE realizovala doučování pod navazujícím
Více...
 
Kluby doučování NADĚJE

NADĚJE realizovala doučování pod navazujícím projektem s názvem Kluby doučování NADĚJE – „DoUčko pro všechny“ a financováno Evropskou unií – Next Generation EU v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Cílem projektu byla podpora žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním formou individuálního nebo skupinového doučování a bylo zapojeno 44 dětí, které žijí v prostředí, kde nemají podmínky pro přípravu do školy.

Každému zúčastněnému jedinci bylo umožněno dle jeho individuálních potřeb, pracovat na mimoškolní přípravě. Psát si v klidu domácí úkoly, připravovat se na písemné práce či zkoušení, během letních prázdnin se učit na reparáty. Zájem o doučování je velký, převážně však u dětí prvního stupně ZŠ, na druhém stupni již zájem klesá a je spíše nárazový – před testem, příprava referátu z přečtené knihy, před uzavíráním známek apod.


Méně...