Písek

 
 

Rodinné centrum eN

POPIS PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

06.01.20

Projekt řeší problém nedostatečného pokrytí území města Písku, zejména sociálně vyloučených lokalit, sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. 


Více...
 
POPIS PROJEKTU

Projekt řeší problém nedostatečného pokrytí území města Písku, zejména sociálně vyloučených lokalit, sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, zkr. SAS je sociální službou prevence dle § 65 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Službu lze poskytovat terénní či ambulantní formou přímo v přirozeném prostředí rodin a dosáhnout žádoucích změn ve fungování rodiny a zabránit rozpadu rodin či předejít "odebírání dětí" do náhradní rodinné péče z důvodu nedostatečných kompetencí rodičů při plnění rodičovských povinností (např. zajištění podmínek pro výchovu a péči o děti, zajištění či udržení si vhodného bydlení či stabilizace finanční situace rodiny a ostatních úkonů důležitých pro zachování  funkce rodiny.

Rodiny s dětmi ze SVL selhávají v celé řadě svých funkcí, dětem chybí pozitivní vzory, děti nemají uspokojeny psychosociální potřeby.

V rodinách se objevuje předlužení, riziko ztráty bydlení. Rodiče a mladiství členové rodin jsou dlouhodobě bez zaměstnání v evidenci ÚP, pracovní zařazení je pouze v rámci brigád.


Méně...
 

Projekt je financován:

 

Písecká NADĚJE uspořádala oficiální otevření prostor Rodinného centra eN

Písecká NADĚJE uspořádala oficiální otevření prostor Rodinného centra eN

04.03.20

V pondělí 10. 2. 2020 proběhl v Rodinném centru eN den oficiálního otevření prostor pro veřejnost, spolupracující instituce a spřátelené organizace.


Více...
 
Písecká NADĚJE uspořádala oficiální otevření prostor Rodinného centra eN

V pondělí 10.2. 2020 proběhl v Rodinném centru eN den oficiálního otevření prostor pro veřejnost, spolupracující instituce a spřátelené organizace.

Cílem oficiálního otevření centra bylo představení poslání a činnosti nové registrované sociální služby na území města Písku. Služba je určena zejména rodičům s dětmi či rodičům samoživitelům, kteří řeší problémy týkající se zajištění péče o děti. S cílem zajistit bezpečné       a vhodné zázemí pro rodinu. Často je řešena otázka bydlení. Rodiny žijí v malých nevyhovujících prostorech, platí nepřiměřeně vysoké nájemné a samozřejmě se nabalují další problémy v podobě dluhů, ztráty zaměstnání atd. Právě v těchto situacích se mohou rodiče na pomoc Rodinného centra eN obrátit a požádat o pomoc. Služba je poskytována zdarma díky finanční podpoře ESF.

 

Setkání se zúčastnili zástupci několika institucí a NNO – např.  Město Písek (zástupci sociálního odboru včetně agendy OSPOD), také dorazil pan místostarosta města Písku Ing. Petr Hladík. Pozvání přijala také konzultantka Agentury pro sociální začleňování pro lokalitu Písek a nechyběli ani zástupci Úřadu práce v Písku aj.

 

Program setkání:

1) úvodní slovo oblastního ředitele spolku NADĚJE p. Daniela Svobody, B. Th.

2) představení nové registrované sociální služby – p. Mgr. Petrou Martíškovou (vedoucí pobočky spolku NADĚJE v Písku)

3) diskuze a dotazy přítomných

 

Všem, kteří dorazili, moc děkujeme za účast a podporu.

 

Projekt RODINNÉ CENTRUM EN, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576 byl spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu byla poskytována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022.


Méně...
 
Setkání zástupců sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z Jihočeského kraje v Rodinném centru eN v Písku

Setkání zástupců sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z Jihočeského kraje v Rodinném centru eN v Písku

04.03.20

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 proběhlo v prostorách Rodinného centra eN – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, v Písku v ulici Žižkova, neformální setkání zástupců sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z Jihočeského kraje.


Více...
 
Setkání zástupců sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z Jihočeského kraje v Rodinném centru eN v Písku

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 proběhlo v prostorách Rodinného centra eN – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, v Písku v ulici Žižkova, neformální setkání zástupců sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z Jihočeského kraje. Cílem setkání bylo představit činnost nové registrované sociální služby v Písku podpořené projektem ESF, která si klade za cíl pomáhat rodinám s dětmi či rodičům samoživitelům v obtížných životních situacích. Rodiče, kterým služba pomáhá, si často neví rady a potřebují pomoct a podpořit, aby danou životní situaci zvládly a udržely tak vhodné zázemí pro sebe a své děti.

 

Záměrem setkání bylo také navázat nové kontakty, podpořit vzájemné síťování služeb v jihočeském regionu, poznat činnost a metody práce jednotlivých organizací, které se aktivně věnují sanaci rodin s dětmi.

 

Na setkání dorazili zástupci služeb z Českých Budějovic – např. Temperi o.p.s., Městská charita České Budějovice – SASanka. Dále zástupci služeb Charita Milevsko – SAS Rozárka, organizace ICOS o.p.s. z Českého Krumlova, strakoničtí zástupci organizace PREVENT 99, z. ú., táborský Cheiron T, o.p.s. a Centrum Sanace rodiny.

 

Věříme, že setkání se stane tradicí s cílem poznat jednotlivé sociální služby a místa poskytování v jihočeském regionu. Všem  zástupcům organizací děkujeme za milou návštěvu a těšíme se opět někdy na viděnou.

 

Činnost Rodinného centra eN, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576 je spolufinancována Evropskou unií v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022.


Méně...