Písek

 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální služba sociálně aktivizační


Více...
 

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny poskytuje pomoc prostřednictvím sociálního poradenství rodinám, které jsou postižené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Rodiny, které  jsou ve složité sociální situaci, se sociální pracovnicí řeší zejména zadluženost, zajištění zaměstnání, vhodnějšího ubytování. Podporujeme vzdělávání dětí a mládeže. Ve spolupráci s dalšími subjekty jsou řešeny problémy užívání návykových látek.

 

V Písku tuto sociální službu poskytuje:

středisko Svatoplukova,  středisko Roháčova a středisko Žižkova (projekt).


Méně...