Písek

 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Posláním SASRD je poskytovat pomoc rodinám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí. Doprovázet rodiny do té doby, než dokážou své záležitosti řešit sami, přičemž je kladen důraz na optimální vývoj dětí našich klientů.


Cílem služby je podporovat sebedůvěru a samostatnost klientů, pomáhat s vytvářením kladného vztahu ke vzdělání, trénovat dovednosti v praktickém životě, předcházet rozpadu rodiny, a v neposlední řadě zprostředkovávat náhled na klientovu situaci, napomáhat jejímu pochopení a umožnit tak její řešení.

 

Cílová skupina služby


·         rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami

·         rodiny žijící v sociálně vyloučených komunitách

 

Nepříznivou sociální situací je zejména:

 

 

a.   ztráta bydlení nebo problematická bytová situace: 

klient musel z různých důvodů opustit své dosavadní bydlení, či mu toto hrozí nebo je jeho bytová situace nevyhovující

 

b.   nezaměstnanost:

klient nemá v důsledku ztráty zaměstnání dostatek prostředků na zabezpečení rodiny; ztráta zaměstnání často souvisí s následnou ztrátou ubytování


c.    nedostatečné rodinné zázemí:

klient je vystaven nevhodnému nebo ohrožujícími jednání ze strany příbuzných

 

d.   potlačení a narušení práv a oprávněných zájmů:

Klient si nedokáže samostatně poradit s uplatňováním svých práv a oprávněných zájmů

 

Do cílové skupiny patří zejména:

 

  • rodiny v nepříznivé sociální situaci

  • rodiny vystěhované z obecních bytů

  • děti a mládež z těchto rodin ohrožené společensky nežádoucími jevy

  • rodiny žijící v sociálně vyloučených komunitách

 

 

V Písku tuto sociální službu poskytuje:

středisko Svatoplukova,  středisko Roháčova a středisko Žižkova (projekt).

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.