Vzdělávání

Jsme vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. Náš početný lektorský tým zahrnuje vlastní zaměstnance i externí lektory. Zaměřujeme se na profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách. Kurzy připravujeme jak pro vlastní zaměstnance, tak pro jiné organizace (např. Charitu, Armádu spásy, Domov pro seniory Bethesda, Zlínský kraj, město Litoměřice a další).

 

V roce 2017 jsme poskytli vzdělávací kurzy 702 lidem.

 

Více...


Vzdělávání

Náš vzdělávací program vznikl z vnitřní potřeby poskytovat profesionální služby. Postupně jsme vytvořili natolik kvalitní a rozsáhlý lektorský tým, že můžeme pořádat akreditované kurzy, jejichž cílem je prohlubovat a zvyšovat kvalifikaci lidí pracujících v oblasti sociálních služeb.

 

* Akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách

 

* Akreditované celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách

 

* Akreditované vzdělávání zdravotních sester

 

* Odborné konference

Vedoucí vzdělávání

Mgr. Iva Kovářová

K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
i.kovarova@nadeje.cz
+420 778 436 082
Účet u ČSOB a. s., číslo 1003-316012163/0300