Písek

 
 

Spolupracujeme

Městský úřad Písek

Odbor sociálních věcí

Odbor školství a kultury - Oddělení školství mládeže a tělovýchovy

Odbor správy majetku

 

OSPOD - www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-socialnich-veci/CL-obvody-socialnich-pracovnice-ospod/568

 

Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice - pobočka Písek www.pppcb.cz

 

Speciálně pedagogické centrum Strakonice - www.zmskolast.webz.cz


Agentura pro sociální začleňování - www.socialni-zaclenovani.cz

 

Základní školy:

Základní škola J.T. Tyla - www.zstylova.cz

Základní škola T.G. Masaryka - www.zstgmpisek.cz

Základní škola E. Beneše - www.zsebenese.cz

Základní škola T. Šobra - www.zstsobra.cz

Základní škola J. Husa - www.zsjanahusa.cz

 

 

Mateřské školy:

  2. Mateřská škola Mírové náměstí, Písek

  3. Mateřská škola Pražská ulice, Písek

  5. Mateřská škola Fügnerovo náměstí, Písek

  8. Mateřská škola Zeyerova ulice, Písek

  9. Mateřská škola Alšova ulice, Písek

12. Mateřská škola Šobrova ulice, Písek

15. Mateřská škola Erbenova ulice, Písek

16. Mateřská škola ulice Jaromíra Malého, Písek

 

 


 

Městská knihovna Písek - www.knih-pi.cz

 

Prácheňské muzeum - www.prachenskemuzeum.cz


Sladovna - www.sladovna.cz

 

Centrum kultury Písek - www.ckpisek.cz


 

 

SOS Šumavsko, z.ú. - www.sossumavsko.cz

 

Svazek obcí regionu Písecko - https://www.sorp.cz/kontakty/


 

 

 

FOKUS Písek, občanské sdružení - www.fokus-pisek.cz

 

MESADA, občanské sdružení - www.mesada.eu

 

Probační a mediační služba Písek - www.pmscr.cz