Písek

 
 
Druhý pokus pro Den dětí s NADĚJÍ!

Druhý pokus pro Den dětí s NADĚJÍ!

11.06.19
Přijďte s dětmi ve středu 12.6.2019 do Palackého sadů k hudebnímu pavilónu! Spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury doufá v krásné počasí
Více...
 
Druhý pokus pro Den dětí s NADĚJÍ!

Přijďte s dětmi ve středu 12.6.2019 do Palackého sadů k hudebnímu pavilónu! Spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury doufá v krásné počasí a chystá druhý pokus oslavy Dne dětí s NADĚJÍ!

 

Máme od 12,30h. do 16,30h. připraveny zajímavé zábavné aktivity  spolu s doprovodným programem pro děti od dvou let.. Budeme soutěžit, možná i zpívat a tančit. Děti naplní průkazky devíti razítky za splněné úkoly a pak si vyberou odměnu na stánku.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší!


Méně...
 
Adaptační den dětí z NADĚJE

Adaptační den dětí z NADĚJE

11.06.19
Není to náhoda, že jsme ve 12. mateřské škole v Šobrově ulici navštívili s dětmi z předškolních klubů NADĚJE třídu Sluníček. V rámci projektu Bez obav spolu spolupracujeme
Více...
 
Adaptační den dětí z NADĚJE

 

Není to náhoda, že jsme ve 12. mateřské škole v Šobrově ulici navštívili s dětmi z předškolních klubů NADĚJE třídu Sluníček. V rámci projektu Bez obav spolu spolupracujeme již tři roky se školkou na adaptačním dni dětí.

Ráno jsme nastoupili do autobusu MHD, který nás dopravil k nemocnici. Cesta autobusem po Písku byla pro děti zážitkem. Nejen že na zastávce i v autobusu měly prostor pro komunikaci se seniory a spolujezdci, ale také je z autobusu zcela jiný pohled na svět. Jste výš, než když jdete pěšky, vidíte přes zábradlí mostu, projíždějícím autům koukáte na střechu, vidíte pracující stavební stroje z jiného úhlu pohledu. Nebo děti zajímala bezpečnostní kladívka umístěná po autobusu pro nouzový stav či červené tlačítko pro signál řidiči. I velké zrcadlo v autobusu skýtalo spoustu otázek. Od nemocnice jsme šli do školky pěšky. Zde nás uvítala paní učitelka od nejmenších dětí. Ukázala dětem v přízemí prostory šatny, kde se děti svlékly a přezuly. Pak si nás převzala paní učitelka z prvního patra a doprovodila nás do třídy, kde nás uvítali předškoláci. Postupně nám ukázala umývárnu a toalety, úložný prostor pro lehátka na spaní, vysvětlila rozložení třídy a herny, režim dne.  

Se zapojením do života ve třídě našim dětem velmi rychle pomohli šikovní předškoláci, kteří se chystají v září do prvních tříd. Ukázali jim hračky, stavebnice,  herní prvky, koutky k námětovým hrám, či omalovánky a pastelky. Nechybělo ani trpělivé vysvětlování, co k čemu je, kam co uklidit, kde si co půjčit. Mezi dětmi se našli i „hlídající“ děti, aby se nepřihodilo něco nežádoucího, co by bylo v rozporu s pravidly třídy.

Paní učitelky si vzájemně vyměňovaly zkušenosti z chodu školky a předškolních klubů, informovaly se o řešení situací plynoucích např. z  logopedických vad dětí či jazykové bariéry dětí cizinců,  z prostorových možností či vybavenosti tříd a zahrad. Řešily nesnáze kvůli zápisu do MŠ, kolem omluvných listů či individuálního vzdělávání, zápisy do ZŠ, konfliktní situace s nespokojeným rodičem,  aj.

Všem se ve školce velmi líbilo, děti byly nadšené. Malé toalety a umyvadla navštěvovaly opakovaně. Pohrály si ve „velké“ školce s kamarády, na konci návštěvy pomohly uklidit hernu. Když se děti začaly chystat k obědu, byl čas na rozloučení, které děti z mateřské školy završily společným zpěvem krásné jarní písničky a paní učitelka v podobě sáčku s bonbóny pro každé dítě.

Mockrát děkujeme pani učitelkám Hance Říhové a Lence Dryeové za uskutečnění adaptačního dne ve třídě Sluníček a těšíme se na další spolupráci.

Zpáteční cesta na zastávku MHD se neobešla bez dětského štěbetání a vyprávění zážitků ze školky, procházením louží v holinkách na chodníku a společného zpěvu. Čas strávený čekáním na zastávce jsme si ukrátili opakováním zvuků zvířátek ze statku a hledáním zadané barvy či vzoru na oblečení. Nastoupili jsme do autobusu a uháněli po Písku za rodiči, kteří nás již netrpělivě očekávali s otázkou na rtech, jak se nám ve školce líbilo. Vyprávění děti jistě rodiče uklidnilo, protože celá akce se nám vydařila!


Méně...