Písek

 
 

O pobočce

NADĚJE V PÍSKU

 

Sociální práce v Písku je zaměřena na pomoc lidem, kteří jsou ohrožení nebo již postižení sociálním vyloučením. Cílem činnosti je zabránit prohlubování tíživé situace rodiny či jednotlivce. Sociální práce se zaměřuje mj. na motivaci při hledání zaměstnání, rozšiřování vzdělání a pomoc při řešení zadluženosti. 

 

NADĚJE v Písku poskytuje tyto sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

terénní programy,

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

 

NADĚJE v Písku pracuje též s dětmi předškolního věku ve svých třech předškolních klubech. Činnost zahrnuje přípravu na vstup do školky a do školy.

 

Předškolní děti 3 - 6(7)let:

klub Margaretka

 

Děti a mládež 6 - 26 let:

NZDM Ostrov

 

Cílovou skupinou sociální práce NADĚJE v Písku jsou rodiny, jednotlivci, děti a mládež ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením. Ve spolupráci s městem pomáhají pracovníci NADĚJE v integraci do společnosti osobám ve vyloučených lokalitách. Smyslem práce je podporovat a rozvíjet u těchto občanů dovednosti, které napomohou k tomu, že budou schopni postupně řešit své problémy samostatně a stanou se méně závislými na veřejném systému sociální pomoci.

 

 

NADĚJE

je spolek, nezisková charitativní organizace s celostátní působností (na území ČR od roku 1990 a v roce 2020 slaví 30 let od založení). V České republice má řadu poboček. Více zde.

Pobočka NADĚJE Písek byla založena v roce 2001 a spadá pod oblast Plzeň, kde sídlí oblastní ředitel a management pro celou oblast.