Klášterec nad Ohří

 
 

PROHLÁŠENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ

 

V souvislosti s vládním nařízením o rozvolňování opatření v sociálních službách zavedených kvůli pandemii COVID-19 se od 27. dubna do 25. května budou postupně otevírat dříve uzavřené služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a Sociálně terapeutické dílny. Od 25. května bude rovněž opět platit možnost návštěv u klientů v pobytových zařízeních za podmínek dodržování všech preventivních opatření. Ve všech službách přitom nadále platí dodržování hygienických pravidel. Konkrétní plán rozvolňování najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcíOhledně podrobnějších informací o provozu konkrétní služby kontaktujte, prosíme, telefonicky nebo e-mailem vedoucí dané služby.

 

Děkujeme za pochopení.

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka, NADĚJE, Litoměřice


 
 
CHB: První společné setkání

CHB: První společné setkání

02.06.20

V májově rozkvetlém prostředí klášterecké loděnice se znovu mohli společně setkat klienti a pracovnice Chráněného bydlení z Klášterce nad Ohří.


Více...
 
CHB: První společné setkání

V májově rozkvetlém prostředí klášterecké loděnice se znovu mohli společně setkat klienti a pracovnice Chráněného bydlení z Klášterce nad Ohří.

 

Setkání bylo rovněž spojené s oslavou narozenin některých klientů Chráněného bydlení. Klienti si na připraveném ohništi upekli buřty a následně si pochutnali na sladkém dortu. Slunné počasí nám dovolilo posedět pod slunečníkem, potěšit se výhledem na řeku Ohře a hlavně si společně popovídat. Ale nezůstalo jen u povídání… Pan Ivan nejprve zazpíval narozeninovou písničku a po krátkém přemlouvání se dokonce blýskl krásnou romskou písní.

 

Setkání nám všem pomohlo zapomenout na starosti spojené s minulými dny, kdy jsme všichni dodržovali nařízená opatření a nebylo možné se osobně setkávat. Važme si tak společně prožitých okamžiků.


Méně...
 
Starosta města otevřel NZDM

Starosta města otevřel NZDM

29.05.20

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Klášterci nad Ohří sídlí od nového roku na nové adrese – Chomutovská 207. Plánované slavnostní otevření pro veřejnost na jaře nám bohužel překazila epidemie koronaviru, jsme však velmi poctěni, že komornější otevření klubu jsme mohli v tomto týdnu zorganizovat s představiteli města včetně starosty Štefana Drozda.


Více...
 
Starosta města otevřel NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Klášterci nad Ohří sídlí od začátku roku na nové adrese – Chomutovská 207. Plánované slavnostní otevření pro veřejnost nám bohužel překazila epidemie koronaviru, jsme však velmi poctěni, že komornější otevření klubu jsme mohli v tomto týdnu zorganizovat s představiteli města.

 

NZDM nově sídlí v krásném a prostorném prostředí, které nám v rámci dlouhodobě výborných vztahů pomohlo sehnat právě město, za což jsme mu nesmírně vděčni.

 

Otevření klubu se zúčastnili starosta Štefan Drozd, místostarosta David Kodytek, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a sportu Zdena Janichová a sociální pracovnice sociálního odboru Petra Makoli Glacnerová. Všechny přivítala vedoucí pobočky Veronika Kusá a klubem je provedla vedoucí sociální pracovnice Bohdana Šumavská. Hostům jsme nastínili naše letošní plány a na oplátku jsme vyslechli pár cenných rad, jak zaujmout co největší cílovou skupinu.

 

Na závěr setkání obdrželi hosté z rukou oblastní ředitelky Michaely Lutišanové upomínkové předměty k letošním 30. narozeninám organizace NADĚJE.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bezplatně nabízí dětem a mládeži od 6 do 26 let zázemí pro trávení volného času (hry, výtvarnou činnost, sportovní aktivity, kroužky), školní přípravu a pomoc v komplikovaných vztazích v rodině i škole. Školní prázdniny zpestřuje sportovními akcemi a výlety po okolí.

 

Během vrcholu epidemie koronaviru bylo NZDM na základě nařízení vlády uzavřené. Nyní se už ale pomalu vrací do standardního provozu. Děti a mládež mohou navíc pracovnice klubu kontaktovat také prostřednictvím nově založeného facebookového profilu.

 

Fotogalerie zde.


Méně...
 
Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

21.05.20

Jménem NADĚJE v oblasti Litoměřice děkujeme všem dárcům, kteří finančně přispěli na naši sbírku na portále Darujme.cz.


Více...
 
Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

Jménem NADĚJE v oblasti Litoměřice děkujeme všem dárcům, kteří finančně přispěli na naši sbírku na portále Darujme.cz.

 

V polovině března jsme spustili sbírku na podporu NADĚJE v oblasti Litoměřice v boji proti koronaviru. Během vrcholu epidemie se naši zaměstnanci a dobrovolníci starali o skoro 300 klientů v rozličných službách, jako jsou azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, krizová pomoc, terénní programy a chráněná bydlení v našich pobočkách v šesti městech: Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

 

Dárci nám v dvouměsíční sbírce přispěli krásnou částkou 16 685 Kč, za což velmi děkujeme. Tato podpora nás těší a motivuje do naší další neutuchající práce.

 

Vybrané finanční prostředky jsme použili na pořízení ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a materiálu k výrobě roušek, které nám a našim klientům pomohly v ochraně před koronavirem.

 

Ještě jednou srdečně děkujeme!


Méně...
 
Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

19.05.20

Iniciativa Spolu silnější uhradila náklady na ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč pro zaměstnance a klienty NADĚJE v oblasti Litoměřice.


Více...
 
Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

Iniciativa Spolu silnější uhradila náklady na ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč pro zaměstnance a klienty NADĚJE v oblasti Litoměřice.

 

V době vrcholu koronavirové pandemie se významně navýšily náklady na ochranu zaměstnanců a klientů NADĚJE, jichž je skoro 300 v šesti oblastních pobočkách Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

 

Iniciativa Spolu silnější, kterou založil bývalý vrchní představitel české armády a NATO Petr Pavel s cílem pomoci lidem zapojeným do boje s koronavirem, se rozhodla NADĚJI v oblasti Litoměřice uhradit ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč. Tyto pomůcky již posloužily, ale také ještě poslouží zaměstnancům a klientům v ochraně před nákazou novým koronavirem.

 

Za dar z celého srdce velmi děkujeme.

 

Více informací o iniciativě Spolu silnější se nachází na její webové stránce www.spolusilnejsi.cz.


Méně...
 
Pracovnice NZDM nezahálely ani během vrcholu epidemie

Pracovnice NZDM nezahálely ani během vrcholu epidemie

15.05.20

V době vrcholu epidemie koronaviru, kdy naše Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Klášterci nad Ohří nemohlo na základě nařízení vlády přijímat své klienty, pracovnice klubu pravidelně chodily vypomáhat s přípravou do školy dětem v našem kláštereckém Azylovém domě.


Více...
 
Pracovnice NZDM nezahálely ani během vrcholu epidemie

V době vrcholu epidemie koronaviru, kdy naše Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Klášterci nad Ohří nemohlo na základě nařízení vlády přijímat své klienty, pracovnice klubu pravidelně chodily vypomáhat s přípravou do školy dětem v našem kláštereckém Azylovém domě.

 

Pracovnice s dětmi školou povinnými – pochopitelně dodržujíce všechna hygienické opatření – vypracovávaly domácí úkoly, vysvětlovaly jim novou látku a snažily se, aby děti ve výuce příliš nezaostávaly. Také se ale věnovaly mladším předškolním dětem, s nimiž hrály rozličné společenské hry nebo malovaly obrázky. Děti si velmi užívaly čas se svými novými „tetami“.

 

Pracovnice klubu NZDM ale během vrcholu epidemie koronaviru rovněž pomáhaly dalším lidem, například šily krásné roušky do rouškomatu. Při všech svých aktivitách se přitom řídily chytlavým heslem „Společně to zvládneme“.


Méně...
 
Jak fungují terénní programy v Klášterci n. O. v době koronaviru?

Jak fungují terénní programy v Klášterci n. O. v době koronaviru?

07.05.20

Terénní programy NADĚJE poskytujeme v Klášterci nad Ohří již od roku 2010 a naši činnost nezastavil ani COVID-19. Od vyhlášení nouzového stavu a dalších vládních krizových opatření došlo pouze k omezení našeho standardního režimu.


Více...
 
Jak fungují terénní programy v Klášterci n. O. v době koronaviru?

Terénní programy NADĚJE poskytujeme v Klášterci nad Ohří již od roku 2010 a naši činnost nezastavil ani COVID-19. Od vyhlášení nouzového stavu a dalších vládních krizových opatření došlo pouze k omezení našeho standardního režimu.

 

Uzavřeli jsme konzultační místnost a zaměřili jsme se na poskytování našich služeb v maximální možné míře prostřednictvím telefonu a e-mailu (především poradenství, psychosociální podporu a předávání aktuálních informací ohledně pandemie). Osobní kontakty realizujeme po předchozí domluvě v nezbytně nutných případech, především k zajištění základních životních potřeb (poskytnutí potravinové a materiální pomoci; a pomoci s tíživou finanční situací, např. žádost o mimořádnou okamžitou pomoc).

 

V této těžké době si velmi ceníme pomoci našich šikovných kolegyň z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, díky nimž jsme byli schopni naše klienty zásobovat látkovými rouškami. Holky, děkujeme!

 

Krizová doba si žádala i nějaké změny v našich běžných činnostech, a tak našim klientům v seniorském věku nabízíme a realizujeme pomoc při nákupu a dovozu potravin, léků, zaplacení nájmu aj. Mimoto jsme se úzce provázali v součinnosti s kláštereckou kolegyní z Dluhové poradny (Odborné sociální poradenství), která nám předává kontakty na lidi ve finanční tísni, a my jim tudíž můžeme efektivněji pomáhat.

 

Pokud i Vy potřebujete pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tady pro Vás.


Méně...