Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Pochlub se vysvědčením

Pochlub se vysvědčením

27.02.24

Ještě na začátku února jsme v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež uspořádali akci „Pochlub se vysvědčením!“. 


Více...
 
Pochlub se vysvědčením

Ještě na začátku února jsme v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež uspořádali akci „Pochlub se vysvědčením!“. 

 

Klienti přišli ukázat pracovnicím svůj pololetní prospěch a rovnou se domluvit, ve kterých předmětech by potřebovali pomoc při doučování ve druhém pololetí. Podpora vzdělávání a budování pozitivního vztahu ke škole patří mezi hlavní cíle naší práce s dětmi a mládeží.

 

Děti také dostaly balíčky se školními pomůckami jako odměnu za svá vysvědčení a motivaci k dalšímu učení.


Méně...
 
Jak se orientovat v mediálním prostoru

Jak se orientovat v mediálním prostoru

19.02.24

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež proběhla přednáška o mediálním prostoru, kterou připravila lektorka Stanislava Hamáková z Dobrovolnického centra RADKA.


Více...
 
Jak se orientovat v mediálním prostoru

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež proběhla přednáška o mediálním prostoru, kterou připravila lektorka Stanislava Hamáková z Dobrovolnického centra RADKA.

 

Klienti se seznámili se vznikem digitálního světa a jeho fungováním. Naučili se rozpoznávat sociální sítě a získali tipy, jak se v online prostoru pohybovat chytře a bezpečně. Také si připomněli pravidla užívání sociálních sítích, včetně toho, že Facebook a další platformy jsou určeny pouze pro osoby starší 13 let. Na závěr si své nově nabyté znalosti ověřili při práci ve skupině.

 

Děkujeme RADCE za zajímavou přednášku a těšíme se na další spolupráci.


Méně...
 
Odvrácená tvář města

Odvrácená tvář města

14.02.24

V městské galerii Kryt jsme navštívili výstavu fotografií nazvanou Odvrácená tvář města, jejíž autorkou je Dominika Hořáková. Svým objektivem v průběhu loňského roku zachycovala sociálně vyloučené obyvatele Klášterce nad Ohří.


Více...
 
Odvrácená tvář města

V městské galerii Kryt jsme navštívili výstavu fotografií nazvanou Odvrácená tvář města, jejíž autorkou je Dominika Hořáková. Svým objektivem v průběhu loňského roku zachycovala sociálně vyloučené obyvatele Klášterce nad Ohří.

 

Fotografie autenticky dokumentují životy osob na okraji společnosti, často i našich klientů, v jejich přirozeném prostředí. Každý snímek přitom odráží pečlivé naslouchání jejich životním příběhům.

 

Doporučujeme si najít čas a zhlédnout výstavu. Potrvá až do 27. března.


Méně...
 
Exkurze dětí v porcelánce

Exkurze dětí v porcelánce

05.02.24

Děti z našeho azylového domu strávily pololetní prázdniny na naučné exkurzi v místní porcelánce.


Více...
 
Exkurze dětí v porcelánce

Děti z našeho azylového domu strávily jednodenní pololetní prázdniny na naučné exkurzi v místní porcelánce.

 

Během návštěvy se seznámily s historií i provozem firmy Thun 1794 a na závěr si také ozdobily vlastní hrníčky, které si po výpalu budou moci odnést domů.

 


Méně...
 
Nový oblastní ředitel NADĚJE v Ústeckém kraji

Nový oblastní ředitel NADĚJE v Ústeckém kraji

05.02.24

S potěšením oznamujeme, že od 1. února zastává pozici nového oblastního ředitele NADĚJE v Ústeckém kraji Vojtěch Krump.


Více...
 
Nový oblastní ředitel NADĚJE v Ústeckém kraji

S potěšením oznamujeme, že od 1. února zastává pozici nového oblastního ředitele NADĚJE v Ústeckém kraji Vojtěch Krump.

 

Po čtyřech a půl letech střídá ve funkci Michaelu Lutišanovou, které děkujeme za mnohé, především však za empatický přístup a nasazení, díky nimž nás úspěšně provedla těžkými zkouškami, jako byly pandemie a uprchlická krize, a zároveň dokázala rozšířit naši činnost o moderní služby.

 

Vojtěch nastoupil do naší organizace před rokem jako projektový manažer a zásadním způsobem přispěl k zahájení realizace projektu Housing First. Má také bohaté zkušenosti s vedením personálních a provozních záležitostí jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. „V NADĚJI jsem se setkal se skvělými a nadšenými profesionály, kteří v sociální oblasti odvádějí vynikající práci. Jsem rád, že jsem součástí takového týmu, a těším se na spolupráci na dalším rozvoji organizace a služeb,“ prozradil na úvod.


Méně...
 
Pomozte nám uspořádat tábor pro děti

Pomozte nám uspořádat tábor pro děti

29.01.24

Bratři Petr a David pravidelně dochází do našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Využívají pomoci pracovnic při doučování a aktivně se zapojují do společných aktivit. Ze všeho nejradši hrají fotbal, ale s oblibou se také věnují kreativnímu tvoření.


Více...
 
Pomozte nám uspořádat tábor pro děti

Bratři Petr a David pravidelně dochází do našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Využívají pomoci pracovnic při doučování a aktivně se zapojují do společných aktivit. Ze všeho nejradši hrají fotbal, ale s oblibou se také věnují kreativnímu tvoření.

 

Spolu s dalšími sourozenci jsou vychováváni mámou. Jejich táta je ve vězení, kde ho kluci pravidelně navštěvují, což sami nazývají "výlety za tátou". Kvůli nepříznivé situaci rodiny tráví veškerý svůj volný čas buď v našem klubu, nebo na sídlišti. Dosud neměli možnost zažít opravdovou dovolenou, tábor či jen poznávací zájezd.

 

Hlasujte, prosíme, v prodejnách Tesco v Klášterci nad Ohří a Žatci pro náš projekt. Za každý nákup obdržíte žeton a my budeme moc rádi, když nám ho vhodíte do hlasovacího zařízení za pokladnami. V případě výhry budeme schopni uspořádat vzdělávací tábor pro děti, jako jsou Petr a David, kterým umožníme prožít prázdniny s nezapomenutelnými zážitky a zároveň hravou formou rozšíříme jejich znalosti v oblasti finanční gramotnosti.


Méně...