Klášterec nad Ohří

 
 

Mimořádné opatření v sociálních službách NADĚJE, oblast Litoměřice


Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od 10. září až do odvolání všechny osoby ve všech vnitřních zařízeních sociálních služeb povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének. Při vstupu do vnitřních prostorů navíc vyzýváme každou osobu, aby aplikovala námi umístěnou dezinfekci na ruce.

Děkujeme za pochopení.

 
 
Štědrý den v Nízkoprahovém denním centru

Štědrý den v Nízkoprahovém denním centru

07.01.21

Na Štědrý den jsme v kláštereckém Nízkoprahovém denním centru NADĚJE přichystali pohoštění pro osoby bez přístřeší. 


Více...
 
Štědrý den v Nízkoprahovém denním centru

Na Štědrý den jsme v kláštereckém Nízkoprahovém denním centru NADĚJE přichystali pohoštění pro osoby bez přístřeší. 

 

Klienti si pochutnali na bramborovém salátu s vinnou klobásou, zhlédli pohádky a celkově si užívali vánoční pohodu a klid.


Méně...
 
NADĚJE v Klášterci pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci i v nouzovém stavu

NADĚJE v Klášterci pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci i v nouzovém stavu

24.11.20

Služba Terénní programy v rodinách v Klášterci nad Ohří pokračuje bez přerušení v práci s osobami a rodinami v nepříznivé sociální situaci rovněž během nouzového stavu zavedeného kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.


Více...
 
NADĚJE v Klášterci pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci i v nouzovém stavu

Služba Terénní programy v rodinách v Klášterci nad Ohří pokračuje bez přerušení v práci s osobami a rodinami v nepříznivé sociální situaci rovněž během nouzového stavu zavedeného kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.

 

I když i náš způsob práce ovlivnil koronavirus, jsme vděční, že za zvýšených hygienických podmínek můžeme fungovat v takřka standardním režimu a být k dispozici osobám, které naši pomoc potřebují. Při kontaktu s klienty se v současnosti snažíme upřednostňovat telefon a e-mail, a abychom posílili naši dostupnost v on-line prostředí, zřídili jsme rovněž facebookový profil služby – Terén Naděje Klášterec.

 

Klienty, s nimiž se nelze spojit distančně, nadále navštěvujeme v terénu. Navíc každý pracovní den mezi mezi 8:00 a 9:00 máme vymezenou konzultační hodinu v kanceláři. Klienti nás v tuto dobu mohou navštívit a například využít stolní počítač pro bezpečnější komunikaci s úřadem práce či jinými institucemi.

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ve školských zařízeních jsme nápomocní výchovné poradkyni místní praktické základní školy, která se na nás obrací v případech, kdy se jí nedaří kontaktovat rodiče žáků. Naším prostřednictvím dochází k předání důležitých informací.

 

Služba má aktuálně navázanou intenzivní spolupráci s 26 rodinami, 11 jednotlivci a 8 seniory. Více o službě najdete zde.


Méně...
 
Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

23.11.20

Také letos na podzim jsme oblékli zelené zástěry a zapojili jsme se jako dobrovolníci do dalšího kola Sbírky potravin. Osm našich zaměstnanců vybíralo trvanlivé potraviny a drogerii od nakupujících v kláštereckém Tescu. Výsledná váha darovaného zboží činila krásných 467 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

Také letos na podzim jsme oblékli zelené zástěry a zapojili jsme se jako dobrovolníci do dalšího kola Sbírky potravin. Osm našich zaměstnanců vybíralo trvanlivé potraviny a drogerii od nakupujících v kláštereckém Tescu. Výsledná váha darovaného zboží činila krásných 467 kg.

Česká federace potravinových bank, organizátor Sbírky, bude prostřednictvím svých regionálních potravinových bank distribuovat dary odběratelským charitativním a dobročinným organizacím, mimo jiné i nám v NADĚJI, aby se potraviny a drogerie dostaly ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi.

Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu.


Méně...
 
Úspěch našeho klienta aneb jak se odrazit ode dna

Úspěch našeho klienta aneb jak se odrazit ode dna

12.11.20

Služba Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci již téměř čtyři roky. Zaměřuje se zejména na dluhové poradenství.


Více...
 
Úspěch našeho klienta aneb jak se odrazit ode dna

Služba Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci již téměř čtyři roky. Zaměřuje se zejména na dluhové poradenství.

Dnešní doba je plná nejistot, ale příběh, který představuje sociální pracovnice Jana Ullmannová, ukazuje, že naději na lepší zítřky lze vykřesat i v takřka bezvýchodné situaci. Stačí pomocná ruka a aspoň malá chuť něco změnit.

Klient M. R., ročník 1972, poprvé navštívil naši poradnu v srpnu 2019. Třebaže neměl skoro žádné dokumenty, a tak bylo těžké zjistit, komu vlastně dluží, chtěl svou situaci řešit s naší pomocí. Postupně se svěřil, že od revoluce vedl neuspořádaný život. Prošel si problémy s pitím a ztratil práci. Posléze přebýval střídavě na ulici, u kamarádů či v azylových domech a příležitostně si vydělával na brigádách. Žil takříkajíc „ze dne na den“.

Na konzultacích v naší poradně jsme dohledali všechny klientovy závazky, na základě čehož jsme dospěli k rozhodnutí o podání návrhu na oddlužení. Klientovi jsme zároveň po celou dobu poskytovali ve spolupráci s dalšími sociálními službami psychickou podporu a finanční poradenství. Postupně se dařilo jeho situaci zlepšovat, našel si práci jako dělník a také bydlení v podnájmu.

Klient se rovněž mohl spolehnout na svého nového zaměstnavatele, který ho podporoval k cestě k oddlužení a pomáhal nám vyřizovat veškerou administrativu ohledně insolvenčního návrhu, jejž jsme podali v listopadu 2019. V insolvenčním návrhu jsme doložili klientovu situaci a nastínili možnosti splácení závazků. Do řízení bylo nakonec přihlášeno 17 pohledávek v celkové výši téměř 400 tisíc korun. Po několika doplněních soud nakonec schválil návrh na oddlužení. Klient se nyní už rok nachází v oddlužení, stabilizoval svůj život a cítí se spokojeně. Ze situace, jež před rokem a půl vypadala beznadějně, se podařilo najít východisko.

Úspěšný restart našeho klienta nás velice těší a doufáme, že poslouží jako motivace pro další osoby v nepříznivé životní situaci. Pokud máte problémy s dluhy, obraťte se na naši bezplatnou poradnu, a to nejlépe prostřednictvím telefonu či e-mailu. Rádi Vám pomůžeme:

Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří
Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří 43 151
Sociální pracovnice Jana Ullmannová
jana.ullmannova@nadeje.cz
+420 770 120 091
www.nadeje.cz/klasterec_nad_ohri/dluhova_poradna_odborne_socialni_poradenstvi2


Méně...
 
Díky Canonu tiskneme úkoly pro děti

Díky Canonu tiskneme úkoly pro děti

06.11.20

Z celého srdce děkujeme společnosti Canon, která v rámci projektu Kopírka hledá kancelář, věnovala našemu Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež v Klášterci nad Ohří neocenitelného pomocníka.


Více...
 
Díky Canonu tiskneme úkoly pro děti

Z celého srdce děkujeme společnosti Canon, která v rámci projektu Kopírka hledá kancelář, věnovala našemu Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež v Klášterci nad Ohří neocenitelného pomocníka.

Multifunkční tiskárna Canon si u nás okamžitě našla uplatnění, dětem – a to zejména těm, které ve své rodině nemají počítač, notebook či jiný přístroj na distanční výuku – tiskneme materiály do školy.

Více o projektu naleznete na webové stránce Canonu.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.10.20

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2020 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2020 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...