Písek

 
 

Nábřeží - Margaretka

PROGRAM

19.03.17

Aktivity klubu, mimořádné akce


Více...
 

 

Program na září

 

Zápis do předškolního klubu 11.9. v 8,30h.

 


Méně...
 

PROVOZNÍ DOBA 

pondělí - čtvrtek       8:30 - 12:00

 

Kapacita předškolního klubu je 12 míst pro děti ve věku 3 - 7 let ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

 

KONTAKT

nábřeží 1. máje 1401, 397 01  Písek (ukázat na mapě)

 

Hana Šefránková
vedoucí střediska

mobil: 775 889 706
e-mail vedoucí střediska: Hana.Sefrankova@nadeje.cz

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17

Předškolní klub Margaretka je nestátní neziskové předškolní zařízení. 


Více...
 

Předškolní klub Margaretka nenahrazuje klasickou mateřskou školku. Děti jsou zde připravovány na budoucí školní docházku, rozvíjíme u dětí schopnosti a dovednosti v poznávání světa kolem sebe, v řízených a spontánních činnostech. Margaretka zajišťuje podmínky pro zdravý fyzický, psychický, rozumový a sociální rozvoj dětí. Vede je k samostatnosti, podporuje jejich touhu po poznání. Výchovné působení zaměřuje tak, aby se děti učily chápat a plně prožívat svět kolem sebe, aby měly chuť poznávat, přemýšlet. Klade velký důraz na to, aby činnosti vycházely z potřeb dětí, aby děti byly spokojené a dobře se rozvíjela jejich osobnost. Také jsou organizovány výlety a aktivity mimo klub společně s rodiči, jsou připravována tematická pásma na vystoupení dětí pro veřejnost a seniory. Při předškolním klubu funguje i Rodičovský klub.


Méně...