Písek

 
 

Nábřeží - Margaretka

PROGRAM

19.03.17
Aktivity klubu, mimořádné akce
Více...
 

 

Program na říjen

 

 po   9.10. Cvičení v Harmony klubu

 po 16.10. Cvičení v Harmony klubu
 st  18.10. Předškoláci - bramboriáda v Purkraticích

 čt  19.10. Rodičovský klub

 út  24.10. Předškoláci - vystoupení SD Čelakovského

 st  25.10. Předškoláci - knihovna

po  30.10.Cvičení v Harmony klubu

 


Méně...
 

PROVOZNÍ DOBA 

pondělí - čtvrtek       8:30 - 12:00

 

Kapacita předškolního klubu je 12 míst pro děti ve věku 3 - 7 let ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

 

KONTAKT

nábřeží 1. máje 1401, 397 01  Písek (ukázat na mapě)

 

Hana Šefránková
vedoucí střediska

mobil: 775 889 706
e-mail vedoucí střediska: vednabrezi.pisek@nadeje.cz

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17
Předškolní klub Margaretka je nestátní neziskové předškolní zařízení. 
Více...
 

Předškolní klub Margaretka nenahrazuje klasickou mateřskou školku. Děti jsou zde připravovány na budoucí školní docházku, rozvíjíme u dětí schopnosti a dovednosti v poznávání světa kolem sebe, v řízených a spontánních činnostech. Margaretka zajišťuje podmínky pro zdravý fyzický, psychický, rozumový a sociální rozvoj dětí. Vede je k samostatnosti, podporuje jejich touhu po poznání. Výchovné působení zaměřuje tak, aby se děti učily chápat a plně prožívat svět kolem sebe, aby měly chuť poznávat, přemýšlet. Klade velký důraz na to, aby činnosti vycházely z potřeb dětí, aby děti byly spokojené a dobře se rozvíjela jejich osobnost. Také jsou organizovány výlety a aktivity mimo klub společně s rodiči, jsou připravována tematická pásma na vystoupení dětí pro veřejnost a seniory. Při předškolním klubu funguje i Rodičovský klub.


Méně...