Lidé bez domova

Úvod  Služby  Lidé bez domova

Vyhledáváme lidi bez střechy nad hlavou přímo v místech, kde přežívají. Nabízíme jim bezprostřední pomoc i návaznou další péči. Tu zajišťujeme v našich denních centrech, noclehárnách a azylových domech. V nízkoprahových denních centrech přijímáme každého, kdo nemá domov a přichází nás požádat o pomoc.

 

Umožňujeme lidem bez domova znovu nabrat sílu a za pomoci odborníků začít svou životní situaci řešit.

 

Provozujeme jediné ordinace stomatologa, gynekologa a psychologa pro lidi bez domova v České republice.

 

V roce 2023 jsme poskytli 133 425 noclehů lidem, kteří neměli kam jít.

 

Jsme součástí projektu na pomoc lidem bez domova Nejdřív střecha, za který jeho iniciátor Vojtěch Sedláček získal cenu VIA BONA 2015.

Více...

Pomoci lidem bez domova se věnujeme již od vzniku NADĚJE v roce 1990.

 

Poskytujeme stravu, hygienu, péči praktického lékaře. Zajišťujeme praní prádla, sociální šatník, ubytování, sociální poradenství a dluhovou poradnu.

V rámci pracovní terapie vytváříme krátkodobá pracovní místa.

Součástí naší práce je i krizová pomoc, zimní noclehárny a potravinová pomoc.

 

Naše služby na sebe navazují ve stupních tak, aby se pomoc člověku v obtížné situaci vyvíjela až k jeho opětovnému návratu do běžného života. Proto říkáme, že naše pomoc je vícestupňová.

 

* Terénní služby, streetwork poskytujeme přímo v lokalitách, kde lidé bez domova přežívají. Klienty vyhledáváme i v místech, kam běžně člověk nechodí, protože lidé v této situaci se veřejnosti často straní. Poskytujeme potraviny, ošacení, zdravotní ošetření. Nabízíme další návaznou pomoc.

 

* Denní centra jsou místem, kam může přijít kdokoli, kdo naši pomoc potřebuje. Nabízíme zde stravu, hygienu, sociální poradenství.

 

* Noclehárny poskytují nocleh, hygienu a praní prádla.

 

* Centra krizové pomoci nabízejí celodenní ubytování, stravu, praní prádla a sociální poradenství po dobu maximálně jednoho týdne.

 

* Azylové domy nabízejí celodenní ubytování, možnost přípravy stravy, praní prádla a sociální poradenství.

 

 

Rozvoji dalšího žádoucího stupně - tedy tzv. bydlení s podporou - které by umožnilo lidem bez domova integraci do společnosti, brání nedostatek sociálních bytů. NADĚJE v současné době provozuje v několika městech celkem 36 tréninkových bytů.