Lidé bez domova

Vyhledáváme lidi bez střechy nad hlavou přímo v místech, kde přežívají. Nabízíme jim pomoc, kterou v této situaci bezprostředně potřebují, i další péči. Tu zajišťujeme v našich denních centrech, noclehárnách a azylových domech. V nízkoprahových denních centrech přijímáme každého, kdo nemá domov a přichází nás požádat o pomoc.

 

Umožňujeme lidem bez domova znovu nabrat sílu a za pomoci odborníků začít svou životní situaci řešit tak, aby se dokázali vrátit do běžného života.

 

Provozujeme jediné ordinace stomatologa, gynekologa a psychologa pro lidi bez domova v České republice.

 

V roce 2016 jsme poskytli 151 970 noclehů lidem, kteří neměli kam jít.


Projekt na pomoc lidem bez domova Nejdřív střecha, který realizujeme s Vojtěchem Sedláčkem, získal cenu VIA BONA 2015.

 

Více...

Pomoci lidem bez domova se věnujeme již od vzniku NADĚJE v roce 1990.

 

Poskytujeme stravu, hygienu, péči praktického lékaře. Zajišťujeme praní prádla, sociální šatník, ubytování, sociální poradenství a dluhovou poradnu.

V rámci pracovní terapie vytváříme krátkodobá pracovní místa.

Součástí naší práce je i krizová pomoc, zimní noclehárny a potravinová pomoc.

 

Naše služby na sebe navazují ve stupních tak, aby se pomoc člověku v obtížné situaci vyvíjela až k jeho opětovnému návratu do běžného života. Proto říkáme, že naše pomoc je vícestupňová.

 

* Terénní služby, streetwork poskytujeme přímo v lokalitách, kde lidé bez domova přežívají. Klienty vyhledáváme i v místech, kam běžně člověk nechodí, protože lidé v této situaci se veřejnosti často straní. Poskytujeme potraviny, ošacení, zdravotní ošetření. Nabízíme další návaznou pomoc.

 

* Denní centra jsou místem, kam může přijít kdokoli, kdo naši pomoc potřebuje. Nabízíme zde stravu, hygienu, sociální poradenství.

 

* Noclehárny poskytují nocleh, hygienu a praní prádla.

 

* Centra krizové pomoci nabízejí celodenní ubytování, stravu, praní prádla a sociální poradenství po dobu maximálně jednoho týdne.

 

* Azylové domy nabízejí celodenní ubytování, možnost přípravy stravy, praní prádla a sociální poradenství.

 

 

Rozvoji dalšího žádoucího stupně - tedy tzv. bydlení s podporou - které by umožnilo lidem bez domova integraci do společnosti, brání nedostatek sociálních bytů. NADĚJE v současné době provozuje v několika městech celkem 30 tréninkových bytů.

 
 


Služba lidé bez domova je nabízena v těchto pobočkách:
Jablonec nad Nisou, Klášterec nad Ohří, Liberec, Litoměřice, Lovosice, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha, Roudnice nad Labem