Písek

 
 

Bez obav spolu - BOS

Téměř tři roky Bez obav spolu

Téměř tři roky Bez obav spolu

14.04.19

Za spolupráce krajského vzdělávacího zařízení ZVaS, NNO, základních škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb se vytvořila síť, která podporuje zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na  sociálně vyloučené lokality, kde jsou provozována neformální předškolní centra a kluby doučování pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.


Více...
 
Téměř tři roky Bez obav spolu

Za spolupráce krajského vzdělávacího zařízení ZVaS, NNO, základních škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb se vytvořila síť, která podporuje zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na  sociálně vyloučené lokality, kde jsou provozována neformální předškolní centra a kluby doučování pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt Bez obav spolu (BOS) pomohl NADĚJI provozovat tři předškolní kluby v sociálně vyloučených lokalitách PK Chaloupka (ubytovna Svatoplukova), PK U Rybníčku (ubytovna Purkratice) a PK Margaretka (nábřeží 1. máje, sídliště Portyč) a čtyři kluby doučování na stejných místech pro školáky. Předškolní kluby navštívilo do současné doby 57 dětí, kterým se dostalo pomoci v podobě předškolní přípravy a projekt jim pomohl zvládnout vstup do běžné MŠ či do základní školy. Máme v klubech i předškolní děti, u kterých rodiče požádali o individuální vzdělávání. Lektorky PK spolupracují se školkami na očekávaných výstupech vzdělávání dítěte podle RVP. Následné ověřování probíhá při diagnostickém pobytu dítěte ve školce, za přítomnosti učitelky a vedoucí učitelky. Dalším prvkem spolupráce se školkami jsou adaptační dny ve školkách.

Doučování předchází propadu dětí mimo síť vzdělávání, pomáhá zvládat učivo, a je zdarma. Dosud ho využilo 112 dětí ve věku 6 – 15 let. Přesvědčili jsme se, jak je nutná raná příprava dětí ze SVL, před nástupem do mateřské školy. Samotní rodiče často nemají zkušenost s docházkou do mateřské školy, nevnímají to jako potřebné. Snažíme se podnítit zájem rodičů k zapojení do vzdělávacích aktivit jejich dětí. Pracujeme s dětmi a mládeží s cílem ukázat jim možnosti, kam v životě mohou směřovat.

 

I lektorky měly v průběhu projektu možnost zlepšit své znalosti a prohloubit si kvalifikaci prostřednictvím vzdělávacích kurzů.

 

Do projektu byly zapojeny tři neziskové organizace a dvacet šest mateřských a základních škol Jihočeského kraje.

V letošním roce se ve středu 17. 4. 2019 uskuteční poslední 3. konference v rámci projektu BOS, tentokrát v Českých Budějovicích. Program bude velmi zajímavý a nabitý informacemi o inkluzi v jednotlivých školách i institucích.  Můžeme se těšit na  přednášku p. Davida Tišera – romisty a pedagoga pocházejícího z Plzně, na téma vzdělávání a dosažení vysokoškolského titulu. Dalším přednášejícím bude pan David Čáp.


Zpracovaly: Mgr. Petra Martíšková a Hana Šefránková, manažerky projektu BOS


Méně...
 
Vystoupení pro seniory v Diakonii Blanka

Vystoupení pro seniory v Diakonii Blanka

22.04.19

Opět se setkali. S kým a kdo? Senioři z Diakonie Blanka a předškoláci z pobočky NADĚJE v Písku udržují stále tradici navázaného vzájemného potkávání. Předškoláci z Margaretky na Nábřeží přišli na návštěvu a potěšit.


Více...
 
Vystoupení pro seniory v Diakonii Blanka

 

Opět se setkali. S kým a kdo? Senioři z Diakonie Blanka a předškoláci z pobočky NADĚJE v Písku udržují stále tradici navázaného vzájemného potkávání. Předškoláci z Margaretky na Nábřeží přišli na návštěvu a potěšit. Udělali radost básničkami, písničkami a aktivitami. Senioři sledovali vystoupení přednášejících a zpívajících dětí ve věku 4 – 6 let. Po vystoupení následovaly aktivity seniorů a dětí na jemnou motoriku, u kterých probíhaly rozhovory při vzájemné spolupráci. Na závěr děti předaly vlastnoručně vyrobené dárky. Obě věkové skupiny se těší na další vystoupení. Děti si připraví nové pásmo a zase Diakonii navštíví.


Méně...
 
Mimoškolní příprava školních dětí

Mimoškolní příprava školních dětí

22.04.19

Děti školou povinné stále využívají možnosti pravidelné mimoškolní přípravy a doučování ve všech čtyřech  školních klubech písecké pobočky. Píší zde domácí úkoly, referáty na různé předměty,  procvičují probíranou látku, připravují se na testy nebo zkoušení.


Více...
 
Mimoškolní příprava školních dětí

Děti školou povinné stále využívají možnosti pravidelné mimoškolní přípravy a doučování ve všech čtyřech školních klubech písecké pobočky. Píší zde domácí úkoly, referáty na různé předměty, procvičují probíranou látku, připravují se na testy nebo zkoušení. Dětem je zde pomáháno i ke zvládnutí stresu při přezkoušení, nacvičuje se zde kladení otázek a odpovídání, děti dostávají různé pracovní listy připravené na míru, je možné si vyzkoušet i písemný test, který se dá časově omezit. Nacvičují i psaní diktátů z českého jazyka.


Méně...
 
Výtvarná soutěž mateřských škol na téma „Moje školka“

Výtvarná soutěž mateřských škol na téma „Moje školka“

22.04.19

V průběhu měsíce ledna a února jsme s dětmi tvořili na 8.ročník výtvarné soutěže dětí z mateřských školek, kterou pořádá spřátelená 15. mateřská školka v Erbenově ulici a Centrum kultury města Písku.


Více...
 
Výtvarná soutěž mateřských škol na téma „Moje školka“

 

V průběhu měsíce ledna a února jsme s dětmi tvořili na 8.ročník výtvarné soutěže dětí z mateřských školek, kterou pořádá spřátelená 15. mateřská školka v Erbenově ulici a Centrum kultury města Písku.  Soutěže se zúčastnilo 25 mateřských škol z Písku a Písecka a všechny tři naše předškolní kluby. Velký úspěch předškoláka Samuela slavil předškolní klub Margatetka z Nábřeží.  Samuel vyhrál 2.místo v kategorii šesti až sedmiletých dětí. Samuela doprovodili kamarádi z předškolních klubů Margaretka a Chaloupka.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v kině Portyč a v kulturním programu vystoupil dětský pěvecký sbor z 15. MŠ v Písku. Malí výtvarníci na závěr viděli pásmo krátkých výchovných pohádek o slepé holčičce a její kamarádce. Výtvarné práce byly měsíc ve foyer kina Portyč, kde si děti po promítání našly svá díla mezi vystavenými obrázky.


Méně...
 
Výlet do záchranné stanice Makov u Čížové

Výlet do záchranné stanice Makov u Čížové

22.04.19

V rámci výuky dětí v předškolních klubech jsou probírána různá témata a jedním z nich je také kladný vztah k přírodě a zvířatům. Děti se učí různé poznatky, pojmenovat zvířata a jejich mláďata na statku, jaký z nich máme užitek a také čím se živí. Která zvířata můžeme potkat v lese, na louce, u rybníka či řeky.


Více...
 
Výlet do záchranné stanice Makov u Čížové

 

V rámci výuky dětí v předškolních klubech jsou probírána různá témata a jedním z nich je také kladný vztah k přírodě a zvířatům. Děti se učí různé poznatky, pojmenovat zvířata a jejich mláďata na statku, jaký z nich máme užitek a také čím se živí. Která zvířata můžeme potkat v lese, na louce, u rybníka či řeky. Učí se je poznat. Jako praktický nácvik poznávání zvířat zařazujeme pravidelně výlety do blízké přírody a také jedním z výletů je návštěva záchranné stanice Makov u Čížové. Zde se nás vždy ujme paní Račanová, která nám vysvětlí vše o místních svěřencích, co se týče jejich úrazů, pobytu zde i ve volné přírodě, potravy a způsobu péče.  V závěru prohlídky si děti mohou potěžkat sovu pálenou na kožené rukavici či se pomazlit s kocourkem, králíky nebo jinými domácími mazlíčky. Výlet zakončujeme opékáním špekáčků a absolvováním přírodovědné stezky u rybníka.


Méně...
 
Čtvrtá výstava předškoláků v knihovně

Čtvrtá výstava předškoláků v knihovně

22.04.19

Předškolní kluby NADĚJE a Městská knihovna v Písku zahájily čtvrtou výstavu dětí. Práce i fotografie dětí ze spolupráce v knihovně či z činností předškolních klubů bylo možné si prohlédnout u dětského oddělení v prvním patře knihovny. V úvodu vernisáže představila lektorka knihovny Radka Ryjáčková společný projekt s názvem "Rokem se zvířaty ze statku".


Více...
 
Čtvrtá výstava předškoláků v knihovně

Předškolní kluby NADĚJE a Městská knihovna v Písku zahájily čtvrtou výstavu dětí. Práce i fotografie dětí ze spolupráce v knihovně či z činností předškolních klubů bylo možné si prohlédnout u dětského oddělení v prvním patře knihovny. V úvodu vernisáže představila lektorka knihovny Radka Ryjáčková společný projekt s názvem "Rokem se zvířaty ze statku".

Poslední středy v měsíci si děti z NADĚJE užívaly aktivity a připravený program. S každým dalším setkáním se opakovala jedna domluvená klasická pohádka, takže děti si během roku zopakovaly a upevňovaly devět pohádek. Dále se probíralo jedno až dvě zvířata ze statku, tvořilo se, povídalo, četlo z knih či leporel. Dokonce se v knihovně hledala velikonoční vajíčka a zajíčci z čokolády, ochutnávaly se různé druhy ovoce, hledaly se brambory, procházelo se březovým lesem k perníkové chaloupce, stavěl se sněhulák, ale probíraly se i tradice a významné dny kalendáře. Ani si nedokážete představit, jaké to bylo, společně si hrát, prožívat všemi smysly, učit se novým věcem, naslouchat druhému, soustředit se a pak se zase uvolnit. Pestrá setkávání s lektorkou Radkou obohacovala všechny zapojené a nelze uvést veškeré střípky z aktivit či komunikace, přenést na vás pár slovy atmosféru, u toho prostě musíte být.  

Vernisáže výstavy se zúčastnila i paní starostka Eva Vanžurová, vedoucí odboru školství a kultury Marie Cibulková, ředitel Městské knihovny Roman Dub a další. Proslovy přítomných doplnil kulturní program děvčat, která si pod vedením Kláry Kempferové 

připravila několik velmi hezkých a melodických písniček o zvířatech ze statku s doprovodem na klávesy a zazněla i zobcová flétna. Spolupráce mezi dětmi a lektorkami z předškolních klubů NADĚJE a knihovnou bude určitě pokračovat a jaké bude téma, to se nechte překvapit.


Méně...