Písek

 
 

Projekt Bez obav spolu - BOS

Na jaře v Rodičovském klubu

Na jaře v Rodičovském klubu

15.11.18
Stále probíhají Rodičovské kluby, děti spolupracují s rodiči, seznamujeme se s pogramem na další měsíc a inspirujeme jeden druhého.
Více...
 
Na jaře v Rodičovském klubu

 

Březnový Rodičovský klub opět seznámil rodiče s akcemi na měsíc březen, konzultovaly se pokroky, výuka a domácí procvičování dětí. Společné tvoření stromu v proměnách ročního období si matky i děti velmi užily. Proběhla i názorná ukázka práce s vytvořenou pomůckou, aby si malí indiáni mohli osvojovat části stromu, barvy, počet.Inspirujeme jeden druhého. Rozhovory rodiče směřují na nastávající roční období, zopakovali společně charakteristické znaky, popis - jak v tuto dobu vypadají stromy. Učitelka má na nástěnce obrazy stromů ve čtyřech ročních obdobích. Děti určují, který strom se vztahuje k jaru, létu, podzimu a zimě a vysvětlí, proč si to myslí. Děti tak mohly rodičům ukázat, co zvládnou v daném věku a na co je třeba se ještě zaměřit.


Méně...
 
VV soutěž „Planeta Země“ pro děti z MŠ

VV soutěž „Planeta Země“ pro děti z MŠ

15.11.18
První středu v březnu jsme oslavili velký úspěch předškoláka Milánka. Výtvarné soutěže „Planeta Země“  se účastnilo 21 školek a jeden předškolní klub NADĚJE a Milánek vyhrál
Více...
 
VV soutěž „Planeta Země“ pro děti z MŠ

První středu v březnu jsme oslavili velký úspěch předškoláka Milánka. Výtvarné soutěže „Planeta Země“  se účastnilo 21 školek a jeden předškolní klub NADĚJE a Milánek vyhrál 3.místo v kategorii čtyřletých dětí. Vyhlášení proběhlo v kině Portyč s předáním diplomu a dárkové tašky s následným promítáním pásma pohádek. Milánka doprovodili všichni kamarádi z předškolních klubů Margaretka a Chaloupka, též si prohlédli vystavené obrázky ve foyer kina Portyč a našli svá díla mezi ostatními vystavenými obrázky.


Méně...
 
Doučování je stále využíváno

Doučování je stále využíváno

15.11.18
V rámci doučování jde o pomoc při zvládání učiva, vedení k pochopení učiva, pomoc při vypracovávání domácích úkolů, procvičování probírané látky a přípravě referátů.
Více...
 
Doučování je stále využíváno

 

V rámci doučování jde o pomoc při zvládání učiva, vedení k pochopení učiva, pomoc při vypracovávání domácích úkolů, procvičování probírané látky a přípravě referátů.

Některé děti docházejí velmi pravidelně, denně, jiné zase nárazově a pouze v případě potřeby. Každopádně všichni vědí, kde mohou najít pomoc.


Méně...
 
Co se děje v předškolním klubu?

Co se děje v předškolním klubu?

15.11.18
V předškolních klubech nadále probíhá příprava dětí na vstup do školy. Osvojují si běžné pojmy, trénují úchop tužky nejen při grafomotorice, předškolní počty, poslouchají čtení pohádek
Více...
 
Co se děje v předškolním klubu?

 

V předškolních klubech nadále probíhá příprava dětí na vstup do školy. Osvojují si běžné pojmy, trénují úchop tužky nejen při grafomotorice, předškolní počty, poslouchají čtení pohádek a příběhů, čímž si osvojují český jazyk. Probíhá mimo jiné výuka společenskému chování, kladen je důraz na dodržování hygieny. V neposlední řadě se děti učí třeba tvary a zacházet s různými pomůckami jako jsou např. nůžky.


Méně...
 
Spolupráce se seniory

Spolupráce se seniory

15.11.18
Děti z předškolních klubů pravidelně navštěvují písecké domovy pro seniory, kde se zapojují do aktivizačních služeb se seniory. Děti přednášejí  nacvičené básničky na dané téma
Více...
 
Spolupráce se seniory

Děti z předškolních klubů pravidelně navštěvují písecké domovy pro seniory, kde se zapojují do aktivizačních služeb se seniory. Děti přednášejí  nacvičené básničky na dané téma v roce a poté zpívají v doprovodu kytary několik lidových a dětských písniček. Nechybí ani taneček. Po skončení programu se všichni věnují společným aktivizačním činnostem - 

aktivitám na jemnou motoriku, které probíhají společně ruku v ruce s komunikací obou stran. Dětem se povede poveselit seniory v Diakonii Blanka, SD Světlo u nemocnice a v Drhovli, MSSS Topělecká, Seniorském domě v Čelakovského ulice, Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.


Méně...
 
Sladovna pro předškoláky třikrát jinak

Sladovna pro předškoláky třikrát jinak

15.11.18
Na začátku března jsme s dětmi třech předškolních klubů písecké NADĚJE navštívili herní prostor – Pilařiště ve Sladovně.  Lektorka na začátku návštěvy inspirovala děti a podpořila
Více...
 
Sladovna pro předškoláky třikrát jinak

 

Na začátku března jsme s dětmi třech předškolních klubů písecké NADĚJE navštívili

herní prostor – Pilařiště ve Sladovně.  Lektorka na začátku návštěvy inspirovala děti a podpořila jejich zvídavost pohádkou o Rumcajsovi, jak Manka léčila jeho rýmu. Děti si vyslechly příběh a hravou formou se zapojily do aktivity, kdy pomáhaly sbírat látkové hračky – červená srdíčka, žlutá sluníčka, zelené lístečky a rybičky, které byly rozmístěny nápaditě po celé herně.  Když děti posbíraly všechny látkové hračky do připravených barevných košíků, rozběhla se zábava na plné obrátky. Děti začaly zkoumat všechny zákoutí herny, někdo procházel tunely, sítěmi, jiný zase vyzkoušel klouzačku a houpačky, jiné děti odpočívaly na polštářích nebo zkoumaly velkou barevnou mozaiku, skládaly dřevěné kostky......

Děti zde dostaly impulzy pro rozvoj fantazie. Všude v herně je mnoho barev, hraček, mozaiek, děti zde našly i maxi puzzle Večerníčka. Děti poznávají samy sebe, nejen smysly, ale také si vyzkoušely svou fyzickou zdatnost za pomoci různých aktivit. Prostor Pilařiště je velice zábavný. Na konci našeho pobytu se děti sešly s lektorkou v jeskyni a pod jejím vedením recitovaly básničku a uvařily čaj pro Rumcajse, který se rychle uzdravil.

 

Druhá návštěva předškoláků zamířila na výstavu „Malá planeta“. Lektorka dětem na začátku ukázala obrovskou mapu, kde dětem ukázala, kde je Česká republika. S dětmi si povídala o tom, kdo byl již za hranicemi České republiky a kdy, jak se tam mluví a jestli děti rozuměly cizím jazykům.

 

Lektorka seznámila děti s různými kulturami, co mají společného či odlišného od naší. Děti si vyzkoušely oblečení, pokrývky hlavy a boty z různých států, mohly si uvařit pokrm z Ruska, Japonska, Mexika a Maroka. Další aktivitou bylo stínové divadlo, kde si děti ve skupinkách zahrály příběh, který byl puštěn z reproduktoru. Následovalo rozdávání hudebních nástrojů a produkce dětí, kdy si společně zazpívaly známé lidové písničky. Blížil se závěr naší návštěvy a tak lektorka dětem vybrala omalovánky z různých zemí světa na cestu.

 

Tento měsíc se děti podívají do Sladovny ještě potřetí v příštím týdnu a mohu se těšit na další interaktivní výstavu „ Dobrodruzi“, kdy si děti vyzkouší jako vesničané na Novém Zélandu, jak se s málem cestuje vlakem nebo lodí, jak to vypadá v pralese, v bažině a potkají se s náčelníkem Maorů.


Méně...