Písek

 
 

Projekt Bez obav spolu - BOS

Téměř tři roky Bez obav spolu

Téměř tři roky Bez obav spolu

15.04.19
Za spolupráce krajského vzdělávacího zařízení ZVaS, NNO, základních škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb se vytvořila síť, která podporuje zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském
Více...
 
Téměř tři roky Bez obav spolu

Za spolupráce krajského vzdělávacího zařízení ZVaS, NNO, základních škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb se vytvořila síť, která podporuje zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na  sociálně vyloučené lokality, kde jsou provozována neformální předškolní centra a kluby doučování pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt Bez obav spolu (BOS) pomohl NADĚJI provozovat tři předškolní kluby v sociálně vyloučených lokalitách PK Chaloupka (ubytovna Svatoplukova), PK U Rybníčku (ubytovna Purkratice) a PK Margaretka (nábřeží 1. máje, sídliště Portyč) a čtyři kluby doučování na stejných místech pro školáky. Předškolní kluby navštívilo do současné doby 57 dětí, kterým se dostalo pomoci v podobě předškolní přípravy a projekt jim pomohl zvládnout vstup do běžné MŠ či do základní školy. Máme v klubech i předškolní děti, u kterých rodiče požádali o individuální vzdělávání. Lektorky PK spolupracují se školkami na očekávaných výstupech vzdělávání dítěte podle RVP. Následné ověřování probíhá při diagnostickém pobytu dítěte ve školce, za přítomnosti učitelky a vedoucí učitelky. Dalším prvkem spolupráce se školkami jsou adaptační dny ve školkách.

Doučování předchází propadu dětí mimo síť vzdělávání, pomáhá zvládat učivo, a je zdarma. Dosud ho využilo 112 dětí ve věku 6 – 15 let. Přesvědčili jsme se, jak je nutná raná příprava dětí ze SVL, před nástupem do mateřské školy. Samotní rodiče často nemají zkušenost s docházkou do mateřské školy, nevnímají to jako potřebné. Snažíme se podnítit zájem rodičů k zapojení do vzdělávacích aktivit jejich dětí. Pracujeme s dětmi a mládeží s cílem ukázat jim možnosti, kam v životě mohou směřovat.

 

I lektorky měly v průběhu projektu možnost zlepšit své znalosti a prohloubit si kvalifikaci prostřednictvím vzdělávacích kurzů.

 

Do projektu byly zapojeny tři neziskové organizace a dvacet šest mateřských a základních škol Jihočeského kraje.

V letošním roce se ve středu 17. 4. 2019 uskuteční poslední 3. konference v rámci projektu BOS, tentokrát v Českých Budějovicích. Program bude velmi zajímavý a nabitý informacemi o inkluzi v jednotlivých školách i institucích.  Můžeme se těšit na  přednášku p. Davida Tišera – romisty a pedagoga pocházejícího z Plzně, na téma vzdělávání a dosažení vysokoškolského titulu. Dalším přednášejícím bude pan David Čáp.


Zpracovaly: Mgr. Petra Martíšková a Hana Šefránková, manažerky projektu BOS


Méně...
 
Vystoupení pro seniory v Diakonii Blanka

Vystoupení pro seniory v Diakonii Blanka

23.04.19
Opět se setkali. S kým a kdo? Senioři z Diakonie Blanka a předškoláci z pobočky NADĚJE v Písku udržují stále tradici navázaného vzájemného potkávání. Předškoláci z Margaretky na Nábřeží přišli
Více...
 
Vystoupení pro seniory v Diakonii Blanka

 

Opět se setkali. S kým a kdo? Senioři z Diakonie Blanka a předškoláci z pobočky NADĚJE v Písku udržují stále tradici navázaného vzájemného potkávání. Předškoláci z Margaretky na Nábřeží přišli na návštěvu a potěšit. Udělali radost básničkami, písničkami a aktivitami. Senioři sledovali vystoupení přednášejících a zpívajících dětí ve věku 4 – 6 let. Po vystoupení následovaly aktivity seniorů a dětí na jemnou motoriku, u kterých probíhaly rozhovory při vzájemné spolupráci. Na závěr děti předaly vlastnoručně vyrobené dárky. Obě věkové skupiny se těší na další vystoupení. Děti si připraví nové pásmo a zase Diakonii navštíví.


Méně...
 
Mimoškolní příprava školních dětí

Mimoškolní příprava školních dětí

23.04.19
Děti školou povinné stále využívají možnosti pravidelné mimoškolní přípravy a doučování ve všech čtyřech  školních klubech písecké pobočky. Píší zde domácí úkoly, referáty na různé
Více...
 
Mimoškolní příprava školních dětí

Děti školou povinnéstále využívají možnosti pravidelné mimoškolní přípravy a doučování ve všech čtyřech  školních klubech písecké pobočky. Píší zde domácí úkoly, referáty na různé předměty,  procvičují probíranou látku, připravují se na testy nebo zkoušení. Dětem je zde pomáháno i ke zvládnutí stresu při přezkoušení, nacvičuje se zde kladení otázek a odpovídání, děti dostávají různé pracovní listy připravené na míru, je možné si vyzkoušet i písemný test, který se dá časově omezit. Nacvičují i psaní diktátů z českého jazyka.


Méně...
 
Výtvarná soutěž mateřských škol na téma „Moje školka“

Výtvarná soutěž mateřských škol na téma „Moje školka“

22.04.19
V průběhu měsíce ledna a února jsme s dětmi tvořili na 8.ročník výtvarné soutěže dětí z mateřských školek, kterou pořádá spřátelená 15. mateřská školka v Erbenově ulici a Centrum
Více...
 
Výtvarná soutěž mateřských škol na téma „Moje školka“

 

V průběhu měsíce ledna a února jsme s dětmi tvořili na 8.ročník výtvarné soutěže dětí z mateřských školek, kterou pořádá spřátelená 15. mateřská školka v Erbenově ulici a Centrum kultury města Písku.  Soutěže se zúčastnilo 25 mateřských škol z Písku a Písecka a všechny tři naše předškolní kluby. Velký úspěch předškoláka Samuela slavil předškolní klub Margatetka z Nábřeží.  Samuel vyhrál 2.místo v kategorii šesti až sedmiletých dětí. Samuela doprovodili kamarádi z předškolních klubů Margaretka a Chaloupka.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v kině Portyč a v kulturním programu vystoupil dětský pěvecký sbor z 15. MŠ v Písku. Malí výtvarníci na závěr viděli pásmo krátkých výchovných pohádek o slepé holčičce a její kamarádce. Výtvarné práce byly měsíc ve foyer kina Portyč, kde si děti po promítání našly svá díla mezi vystavenými obrázky.


Méně...
 
Výlet do záchranné stanice Makov u Čížové

Výlet do záchranné stanice Makov u Čížové

22.04.19
V rámci výuky dětí v předškolních klubech jsou probírána různá témata a jedním z nich je také kladný vztah k přírodě a zvířatům. Děti se učí různé poznatky, pojmenovat
Více...
 
Výlet do záchranné stanice Makov u Čížové

 

V rámci výuky dětí v předškolních klubech jsou probírána různá témata a jedním z nich je také kladný vztah k přírodě a zvířatům. Děti se učí různé poznatky, pojmenovat zvířata a jejich mláďata na statku, jaký z nich máme užitek a také čím se živí. Která zvířata můžeme potkat v lese, na louce, u rybníka či řeky. Učí se je poznat. Jako praktický nácvik poznávání zvířat zařazujeme pravidelně výlety do blízké přírody a také jedním z výletů je návštěva záchranné stanice Makov u Čížové. Zde se nás vždy ujme paní Račanová, která nám vysvětlí vše o místních svěřencích, co se týče jejich úrazů, pobytu zde i ve volné přírodě, potravy a způsobu péče.  V závěru prohlídky si děti mohou potěžkat sovu pálenou na kožené rukavici či se pomazlit s kocourkem, králíky nebo jinými domácími mazlíčky. Výlet zakončujeme opékáním špekáčků a absolvováním přírodovědné stezky u rybníka.


Méně...
 
Čtvrtá výstava předškoláků v knihovně

Čtvrtá výstava předškoláků v knihovně

22.04.19
Předškolní kluby NADĚJE a Městská knihovna v Písku zahájily čtvrtou výstavu dětí. Práce i fotografie dětí ze spolupráce v knihovně či z činností předškolních klubů bylo
Více...
 
Čtvrtá výstava předškoláků v knihovně

Předškolní kluby NADĚJE a Městská knihovna v Písku zahájily čtvrtou výstavu dětí. Práce i fotografie dětí ze spolupráce v knihovně či z činností předškolních klubů bylo možné si prohlédnout u dětského oddělení v prvním patře knihovny. V úvodu vernisáže představila lektorka knihovny Radka Ryjáčková společný projekt s názvem "Rokem se zvířaty ze statku".

Poslední středy v měsíci si děti z NADĚJE užívaly aktivity a připravený program. S každým dalším setkáním se opakovala jedna domluvená klasická pohádka, takže děti si během roku zopakovaly a upevňovaly devět pohádek. Dále se probíralo jedno až dvě zvířata ze statku, tvořilo se, povídalo, četlo z knih či leporel. Dokonce se v knihovně hledala velikonoční vajíčka a zajíčci z čokolády, ochutnávaly se různé druhy ovoce, hledaly se brambory, procházelo se březovým lesem k perníkové chaloupce, stavěl se sněhulák, ale probíraly se i tradice a významné dny kalendáře. Ani si nedokážete představit, jaké to bylo, společně si hrát, prožívat všemi smysly, učit se novým věcem, naslouchat druhému, soustředit se a pak se zase uvolnit. Pestrá setkávání s lektorkou Radkou obohacovala všechny zapojené a nelze uvést veškeré střípky z aktivit či komunikace, přenést na vás pár slovy atmosféru, u toho prostě musíte být.  

Vernisáže výstavy se zúčastnila i paní starostka Eva Vanžurová, vedoucí odboru školství a kultury Marie Cibulková, ředitel Městské knihovny Roman Dub a další. Proslovy přítomných doplnil kulturní program děvčat, která si pod vedením Kláry Kempferové 

připravila několik velmi hezkých a melodických písniček o zvířatech ze statku s doprovodem na klávesy a zazněla i zobcová flétna. Spolupráce mezi dětmi a lektorkami z předškolních klubů NADĚJE a knihovnou bude určitě pokračovat a jaké bude téma, to se nechte překvapit.


Méně...