Písek

 
 

Potravinová pomoc

 

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

Registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326 navazuje na projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“

 

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů.

Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky,
základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc.

Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

Nejedná se o klasický projekt, kdy organizace získá finanční podporu, díky níž pak pomoc realizuje.

V tomto případě se podpora realizuje distribucí zboží v hodnotě přiřazené alokace, které je rozváženo do zřízených skladů po celé republice. Odtud pak míří přímo k těm, kteří se nacházejí v složité životní či sociální situaci.Pro projekt jsme zřídili celkem 3 sklady, do kterých je materiální pomoc dodávána.

  • Základní skupiny zboží jsou potraviny, hygienické potřeby, domácí potřeby, textil a školní pomůcky.
    Doprovodná opatření  umožňují další pomoc formou poradenství v různých oblastech – finanční, sociální, psychologické ad., informování o dalších možnostech pomoci, pomoc při komunikaci s úřady apod.