Písek

 
 

Zprávy z akcí

Beseda pro rodiče

Beseda pro rodiče

08.03.19

Ve středu 13.2. proběhla beseda pro rodiče z předškolních klubů. Zájemci se mohli s paní logopedkou Mgr. Jarmilou Hrabákovou poradit, jak se mají věnovat svým dětem a zlepšit tak výslovnost svých dětí.


Více...
 
Beseda pro rodiče

Ve středu 13.2. proběhla beseda pro rodiče z předškolních klubů. Zájemci se mohli s paní logopedkou Mgr. Jarmilou Hrabákovou poradit, jak se mají věnovat svým dětem a zlepšit tak výslovnost svých dětí. V průběhu besedy proběhla ukázka konzultace a diagnostiky dítěte, kterou následně po objednání mohou rodiče absolvovat v ordinaci klinicné logopedky v nemocnici. Paní logopedka ukázala i práci s dítětem u zrcadla.


Méně...
 
Tři akce předškolákům

Tři akce předškolákům

16.12.18

V předvánočním shonu jsme se zastavili a dopřáli tři akce dětem z třech předškolních klubů NADĚJE. Muzeum, knihovnu a besídku.


Více...
 
Tři akce předškolákům

 

 

V předvánočním shonu jsme se zastavili a dopřáli tři akce dětem z třech předškolních klubů NADĚJE. Muzeum, knihovnu a besídku.

 

První akcí byla návštěva Prácheňského muzea. Navštívili jsme s dětmi výstavu "Vojtěch Kubašta - papírový génius". Byla nám lektorkou Klárou představena papírová leporela nejen s vánoční tématikou, různé rozkládací papírové pohyblivé pohádkové knihy a trojrozměrné betlémy z papíru. Po prohlídce jsme navázali výtvarnou dílnou, kterou nás prováděla lektorka Marcela. Děti si na předtištěné polotovary nanesly barevná pozadí za Marii, Josefa a Ježíška v jesličkách. Anilinové barvy zapouštěly do mokrého povrchu. Další částí práce bylo vybarvit fixem figurky, oslíka a krávu, vystříhat a nalepit na připravený polotovar. Do zářezů se pak vsadili dva chlapci, kterými se dalo v drážkách hýbat. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli dřevěný betlém u Starého mostu, který byl totožný s naším papírovým.

 

Další akcí byla návštěva knihovny. Zde nás čekalo překvapení, jiné prostory i jiná lektorka. Lektorka Štěpánka nás v klubovně knihovny uvítala u velikého plátna. Děti se nedaly změnou zaskočit a reagovaly spontánně. Povídali jsme si o zvycích v rodinách v době adventu,  o kouzle Vánoc, o Mikuláši, andělovi a čertovi, prostě o prosincových tradicích, které již proběhly nebo nás ještě čekají. zazněla i přání na dárky pod stromeček. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, zopakovali si, jak se v zimě oblékat. Recitovali jsme básničky, zpívali písničky i vánoční koledy. Nechyběly Mikulášské  omalovánky. A plátno v klubovně není jen tak!  Také jsme si promítli pohádku Krtek a Vánoce. Celým programem nás Štěpánka provázela s fixem v ruce a malovali jsme si vše společně na flipchartu na velké papíry, což nám velmi pomohlo při závěrečném shrnutí lekce.

 

Poslední akcí týdne bylo vánoční posezení s čekáním na Ježíška. Za poslechu koled a při svitu a vůni svíček jsme vytvářeli vánoční přáníčka pro rodinu, jedli donesené cukroví a tančili. Těšení na Ježíška bylo u konce, když se objevil a přinesl nám do klubu hračky, stavebnice a puzzle. Děti si dárky vybalily a se vším si hrály až do příchodu rodičů.


Méně...
 
S písní, koledou i tanečky

S písní, koledou i tanečky

10.12.18

 

V pátek 7.12. jsme s děvčaty z NZDM Ostrov střediska Nábřeží navštívili  SeniorCentrum v Čelakovského ulici. Děvčata přišla s připraveným vystoupením, které se skládalo ze zpěvu, tance a rytmické písničky s doprovodem.


Více...
 
S písní, koledou i tanečky

 

V pátek 7.12. jsme s děvčaty z NZDM Ostrov střediska Nábřeží navštívili  SeniorCentrum v Čelakovského ulici. Děvčata přišla s připraveným vystoupením, které se skládalo ze zpěvu, tance a rytmické písničky s doprovodem. První blok se skládal z písniček, které děvčata secvičovala pod vedením dobrovolnic Věry a Markéty z dobrovolnického centra Bonum. Plným společenským sálem se nesly písně v různých rytmech, vánoční koledy i romské písně. Dalším blokem bylo vystoupení s tanečními choreografiemi. Děvčata tančila čardáše a latinu. Posledním číslem byl cup song. Na píseň Anny Kendrick z filmu „Ladíme“ děvčata předvedla rytmiku s papírovými kelímky od kávy. A že to není žádná legrace se můžete ujistit ve videoklipu, podle kterého se děvčata píseň a rytmiku učila. Po ukončení následovala aplaus a děkování seniorů za vystoupení. Obě strany se dohodly, že až zase něco děvčata nacvičí, že přijdou své nové kousky ukázat seniorům.


Méně...
 
Poslali jsme čerta do pekla

Poslali jsme čerta do pekla

06.12.18

Mikulášská besídka, kterou spolek NADĚJE každoročně pořádá pro děti středisek, je již letitou tradicí. Druhým rokem nám letos pomáhali dobrovolníci z Bonumu. Na středisku Svatoplukova se sešly děti z PK Chaloupka a za nimi přišly děti z Nábřeží, z PK Margaretka. Organizátory neprovázel strach, že by mohlo přijít víc dětí a nadílky by bylo málo.


Více...
 
Poslali jsme čerta do pekla

 

Organizátory neprovázel strach, že by mohlo přijít víc dětí a nadílky by bylo málo. Rodiče si předem rezervovali a zaplatili pro své děti baličky se sladkostmi a ovocem. I letos přišla za dětmi známá trojice, čert, Mikuláš a anděl. Děti se bály, ale anděl je milými slovy provázel celým dopolednem a čert se schoval za Mikulášův plášť, aby i menší děti mohly v doprovodu maminek předvést, co zvládnou a co si pro Mikuláše připravily. Větší děti zazpívaly písně nebo řekly básničky o Mikuláši a čertech v doprovodu maminek nebo s lektorkou předškolního klubu. Tu a tam dětem vypadla paměť trémou, ale jinak si Mikuláš vyslechl pestrou škálu básní a písní. Tu a tam pomohly maminky, aby se čert nemusel zlobit, že děti nechtěly nic přednášet nebo zpívat. Těm, kdo nic neřekl nebo nepřišel před Mikuláše totiž hrozilo, že půjdou domů bez balíčku. Naštěstí se tak nestalo, i když některé maminky převzaly pro svá zlobivá dítka i uhlí a brambory. Mezi dětmi  byl docela zlobivý chlapec a čert si ho chtěl vzít do pekla v pytli, ale domluvili se, že pokud se do příštího roku nezlepší, že čertovi nezbude nic jiného, než ho v pytli do pekla na službu u kotle odnést. Na závěr proběhlo společné fotografování a pak se známá trojice vydala na cestu za dětmi do Purkratic. Zde proběhla besídka s Mikulášem v obdobném duchu.


Méně...
 
Potěšili jsme babičky a dědečky

Potěšili jsme babičky a dědečky

19.01.15

V pondělí 3.12. jsme se opět setkali v Diakonii Blanka se seniory. Předškoláci z pobočky NADĚJE v Písku přišli na návštěvu před Vánoci a potěšit se svým pásmem z podzimních, mikulášských a vánočních básniček.


Více...
 
Potěšili jsme babičky a dědečky

Pásmo přednášejících a zpívajících dětí ve věku 3 – 5 let proběhlo za pomoci lektorky předškolního klubu. Jiné prostředí, první vystoupení před obecenstvem letošní školní rok, tréma, nové děti a jejich nízký věk, to vše se podepsalo na dětském projevu, který byl poněkud nesmělý. Ale i tak se děti líbily. Senioři pomohli se zpěvem známých dětských a lidových písniček. Následovaly aktivity seniorů a dětí na jemnou motoriku, rozhovory a spolupráce. Se seznamováním s dětmi i aktivitami ochotně pomohly všem studentky místní zdravotnické školy, které tu byly na praxi.

 

Ukončením společných chvil bylo rozdávání vlastnoručně vyrobených přání k Vánocům, které děti předaly babičkám a dědečkům, jak jim v klubech říkají. Přání od dětí dostali i zaměstnanci a praktikantky. Všichni se těší na další vystoupení. Děti si připraví se svými lektorkami další pásmo a zase Diakonii navštíví.


Méně...