Písek

 
 

Zprávy z akcí

Tvorba na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“

Tvorba na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“

14.04.19

NADĚJE pobočka Písek, středisko Nábřeží – NZDM Ostrov vyhlásilo 7. ročník výtvarné soutěže na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“. Soutěž byla vyhlášena v několika kategoriích.  


Více...
 
Tvorba na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“

NADĚJE pobočka Písek, středisko Nábřeží – NZDM Ostrov vyhlásilo 7. ročník výtvarné soutěže na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“. Soutěž byla vyhlášena v několika kategoriích.

 

V letošním roce bylo přihlášeno 454x výtvarných prací dětí z mateřské školy Čížová, MŠ Pražská, MŠ Erbenova, MŠ Hradiště, MŠ Zeyerova, MŠ Fügnerovo náměstí, MŠ Šobrova, základních škol a družin - ZŠ T. Šobra, ZŠ J. Husa, ZŠ J.K.Tyla a ZŠ Cesta z Písku, ZŠ Čížová, ZŠ Zborovice, ZŠ Trmice, ZŠ Beroun – Závodí, ZŠ Zbounky, dětských domovů Boršov nad Vltavou, Volyně a Horní Planá a neziskových organizací - Horizont, Zběšičky, Krteček, Cheiron T a NADĚJE a základní umělecké školy Otakara Ševčíka Písek a ZUŠ Strakonice.

Nejlepší práce jsou vystaveny ve foyer kina Portyč a oceněny byly na vernisáži výstavy ve středu 10. 4. 2019 v 15 hodin, kterou moderovala Jana Jiříková. Na úvod přednesla báseň o čarodějnicích z knihy básní Jiřího Šruta „Příšerky a příšeři“, čímž navodila skvělou atmosféru v sále. Poté poděkovala všem zúčastěným dětem, také pedagogům a rodičům, kteří jim pomáhali s tvořením prací do soutěže.  Vyjádřila díky též vedoucí Galerie Portyč Ivaně Samcové Hejlové za pomoc při přípravě výstavy a vernisáže, technickým pracovníkům Centra kultury. Poté plynule přešla k rozhovorům s vedoucí písecké pobočky NADĚJE Petrou Martíškovou, s ředitelem Centra kultury města Písku Josefem Kašparem a s místostarostou města Písku Petrem Hladíkem. Mimo jiné jsme se také od nich dozvěděli z čeho mají strach. Zazněla slova obdivu a chvály dětem i vedoucím prací. Následovala část, kdy se dětem předávaly diplomy a odměny, mezi kterými samozřejmě nechyběly výtvarné potřeby pro další tvorbu umělců. Nejvzdálenějším a nepřítomným dětem bude vše zasláno poštou. Z přítomných to měly nejdále děti, které tvořily v Berouně a jejich účast na předávání byla podpořena rodiči.

V závěru moderátorka poděkovala organizátorce všech sedmi ročníků výtvarných soutěží Hance Šefránkové, která byla odměněna  dlouhým potleskem všech přítomných a  projevila díky za účast tvůrcům, popřála další tvořivé dny s barvami a přizvala k účasti do 8. ročníku výtvarné soutěže písecké pobočky NADĚJE v novém školním roce.  V dalších minutách vyzvala moderátorka všechny k prohlídce výtvarných prací a k malému občerstvení ve foyer kina Portyč.


Méně...
 
Téměř tři roky Bez obav spolu

Téměř tři roky Bez obav spolu

14.04.19

Za spolupráce krajského vzdělávacího zařízení ZVaS, NNO, základních škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb se vytvořila síť, která podporuje zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na  sociálně vyloučené lokality, kde jsou provozována neformální předškolní centra a kluby doučování pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.


Více...
 
Téměř tři roky Bez obav spolu

Za spolupráce krajského vzdělávacího zařízení ZVaS, NNO, základních škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb se vytvořila síť, která podporuje zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na  sociálně vyloučené lokality, kde jsou provozována neformální předškolní centra a kluby doučování pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt Bez obav spolu (BOS) pomohl NADĚJI provozovat tři předškolní kluby v sociálně vyloučených lokalitách PK Chaloupka (ubytovna Svatoplukova), PK U Rybníčku (ubytovna Purkratice) a PK Margaretka (nábřeží 1. máje, sídliště Portyč) a čtyři kluby doučování na stejných místech pro školáky. Předškolní kluby navštívilo do současné doby 57 dětí, kterým se dostalo pomoci v podobě předškolní přípravy a projekt jim pomohl zvládnout vstup do běžné MŠ či do základní školy. Máme v klubech i předškolní děti, u kterých rodiče požádali o individuální vzdělávání. Lektorky předškolních klubů spolupracují se školkami na očekávaných výstupech vzdělávání dítěte podle RVP. Následné ověřování probíhá při diagnostickém pobytu dítěte ve školce, za přítomnosti učitelky a vedoucí učitelky. Dalším prvkem spolupráce se školkami jsou adaptační dny ve školkách.

Doučování předchází propadu dětí mimo síť vzdělávání, pomáhá zvládat učivo, a je zdarma. Dosud ho využilo 112 dětí ve věku 6 až 15 let. Přesvědčili jsme se, jak je nutná raná příprava dětí ze sociálně vyloučených lokalit, před nástupem do mateřské školy. Samotní rodiče často nemají zkušenost s docházkou do mateřské školy, nevnímají to jako potřebné. Snažíme se podnítit zájem rodičů k zapojení do vzdělávacích aktivit jejich dětí. Pracujeme s dětmi a mládeží s cílem ukázat jim možnosti, kam v životě mohou směřovat.

 

I lektorky měly v průběhu projektu možnost zlepšit své znalosti a prohloubit si kvalifikaci prostřednictvím vzdělávacích kurzů.

 

Do projektu byly zapojeny tři neziskové organizace a dvacet šest mateřských a základních škol Jihočeského kraje.

V letošním roce se ve středu 17. 4. 2019 uskuteční poslední 3. konference v rámci projektu BOS, tentokrát v Českých Budějovicích. Program bude velmi zajímavý a nabitý informacemi o inkluzi v jednotlivých školách i institucích.  Můžeme se těšit na  přednášku p. Davida Tišera – romisty a pedagoga pocházejícího z Plzně, na téma vzdělávání a dosažení vysokoškolského titulu. Dalším přednášejícím bude David Čáp.


Méně...
 
 Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Ukliďme svět, ukliďme Česko.

11.04.19

Také spolek NADĚJE se připojil k celorepublikové úklidové akci: Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Jarní úklid proběhl ve čtvrtek 4.4.2019 od 14 hodin v Purkraticích, v okolí ubytovny Svatoplukova a střediska Nábřeží.


Více...
 
 Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Také spolek NADĚJE se připojil k celorepublikové úklidové akci: Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Jarní úklid proběhl ve čtvrtek 4.4.2019 od 14 hodin v Purkraticích, v okolí ubytovny Svatoplukova a střediska Nábřeží. Do akce se zapojili jako dobrovolníci děti s rodiči z NADĚJE a samozřejmě pracovníci NADĚJE, kteří šli příkladem. Celkem se sešlo 25 nadšenců. Děti si zopakovaly zásady třídění odpadu a uvědomily si nutnost uklízet po sobě. Celé akci přálo i počasí, byl pěkný jarní den a za svitu sluníčka jsme vykonali něco dobrého pro přírodu a okolí, kde žijeme.


Méně...
 
Březnové jarní prázdniny

Březnové jarní prázdniny

11.04.19

Jarní prázdniny v Písku proběhly tentokrát v týdnu od 4. - 8.března. Na maškarní bál se přišly podívat různé postavičky jako je třeba mořská panna, čarodějnice,  gymnastka, Káča, princezna nebo taky šprt.


Více...
 
Březnové jarní prázdniny

Jarní prázdniny v Písku proběhly tentokrát v týdnu od 4. - 8.března. Na maškarní bál se přišly podívat různé postavičky jako je třeba mořská panna, čarodějnice,  gymnastka, Káča, princezna nebo taky šprt. Letošní maškarní bál proběhl v komornějším duchu, přesto nechybělo hodnocení masek a jejich kostýmů, rej a tanec masek a soutěže na několika stanovištích. Porota neměla lehký úkol, ale během třech písniček a tance dětí vyhodnotila masky. Pak následovaly soutěže např. hragolfu do položeného kýblu, slalom mezi kuželkami na gymballu, soutěž v poznávání předmětů hmatem, tvorba kytičky ze stavebnice, hod kroužků na cíl a další. Jelikož děti soutěže moc bavily, mohly ještě chvíli pokračovat v soutěžení než se spočítaly výsledky. Následoval úklid stanovišť a příprava opičí dráhy, kde si děti vyzkoušely svoje dovednosti např. na kladince, na lavičce, kotoul na žíněnce, hod míčem na koš, chůze na chůdách a další. Hodnocení masek proběhlo a děti získaly balíčky s odměnami za umístění a sladkostmi za účast.Vyhrála maska cikánky, druhá byla předškolačka čarodějnice a na třetím místě se umístil batman. Po vyhodnocení dopoledních aktivit následoval odchod na oběd. Po obědě byly připraveny sportovní aktivity, kdy si děti vyzkoušely přeskok lana, podlézání lana, podtančení lana, nebo hry s barevným padákem a míčky. Nechyběla ani velmi oblíbená míčová hra vybíjená, děti si vyzkoušely pohybovou hru Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Zde se ukázalo, kdo má jak dobrou paměť a zapamatuje si slova říkanky, jak jdou za sebou.

Ve středu následovala návštěva laser arény, kterou si příchozí děti velmi užily.


Méně...
 
Zpívání s Terezou u kláves

Zpívání s Terezou u kláves

08.03.19

Velmi rádi zpíváme. A s dobrovolnicí Terezou jsme zpívali i u kláves.  


Více...
 
Zpívání s Terezou u kláves

Velmi rádi zpíváme. A s dobrovolnicí Terezou jsme zpívali i u kláves. Připravila si pro nás ukázky hry na klávesy, rychlé i pomalé skladby, různé lidové a dětské písničky. Nejdříve jsme se rozezpívali, vyzkoušela nás z poznávání a vyzpívání tónů a pak jsme poznávali písničky, které hrála obouruč na klávesy. Byla to zábavná hodiny s hudbou v našem programu velká změna.  Už se těšíme, až za námi zase přijde a znovu nám zahraje.


Méně...
 
Co v předškolním klubu?

Co v předškolním klubu?

08.03.19
Předškoláci z Nábřeží - co děláte? Učíme se, hrajeme stolní hry, skládáme puzzle, opakujeme, zdokonalujeme se v různých
Více...
 
Co v předškolním klubu?

Předškoláci z Nábřeží - co děláte? Učíme se, hrajeme stolní hry, skládáme puzzle, opakujeme, zdokonalujeme se v různých dovednostech.Moc se nám v předškolním klubu Margaretka na Nábřeží líbí. Snažíme se spolupracovat, domluvit se, udržujeme a prohlubujeme kamarádské vztahy.


Méně...