Písek

 
 

Středisko Svatoplukova

PROVOZNÍ DOBA

pondělí - pátek  8:30 - 14:30

 

KONTAKT

Svatoplukova ulice 211, 397 01  Písek (ukázat na mapě)

 

Sociální pracovnice

Lucie Nezbedová, DiS.

lucie.nezbedova@nadeje.cz

+420 775 889 705
+420 382 270 107

 

Vedoucí pobočky
Mgr. Andrea Štorková
andrea.storkova@nadeje.cz

+420 736 772 321

POSLÁNÍ

19.03.17
Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí,
Více...
 

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí, při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chránit je před strádáním a útiskem a motivovat k možnosti návratu a začlenění do většinové společnosti.


Méně...
 

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17

V rámci sociální služby poskytované


Více...
 

V rámci sociální služby poskytované rodinám s dětmi nabízíme pomoc při řešení jejich životní situace a usilujeme o stabilizaci rodiny při fungování v běžném společenském prostředí. Snažíme se omezovat sociální vyloučení rodin či jednotlivců žijících na ubytovně a učit je osobní zodpovědnosti při řešení základních otázek - bydlení, zaměstnání, péče o děti, vzdělání, zdravotní péče apod. 

 

Dětem od tří let do šesti let umožňujeme navštěvovat předškolní klub, kde formou různých výchovně vzdělávacích aktivit připravujeme děti na vstup do základní školy.

 

Dětem školního věku nabízíme doučování, pomáháme vypracovat domácí úkoly a umožňujeme smysluplné trávení volného času při různých kreativních a sportovních činnostech.

 

S dospělými klienty probíhají individuální rozhovory  o jejich životní situaci přímo v prostředí rodiny nebo v kanceláři sociální pracovnice.  

 

V případě potřeby a zájmu doprovázíme klienty k lékaři, do škol, k jednání s úřady, soudy, zajišťujeme kontakt s potřebnými institucemi.

 

Poskytujeme bezplatné poradenství, podporu při správě rodinného rozpočtu a splácení finančních závazků. Nabízíme pomoc s vyřizováním úředních listin, vyplňováním formulářů, vyřizováním úřední korespondence, se sestavováním životopisu, hledáním zaměstnání a vyhledáváním potřebných informací na internetu.

 

Uzavření smlouvy SAS

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby, a to po seznámení se s jejím charakterem a rozhodnutím o jejím využívání.

Doba, na kterou se Smlouva uzavírá, je zpravidla 1 rok, ale podle přání zájemce se může jednat o dobu kratší.

Při uzavírání Smlouvy je zájemce seznámen s pravidly služby včetně svých práv a povinností. Tato jsou upravena v příloze Pravidla poskytování sociální služby. Druhou přílohou je pak Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů řídící se tzv. nařízením „GDPR“ z r. 2016. Obě přílohy jsou přímou součástí Smlouvy.

 

Smlouva o poskytování sociální služby

 

 

 

 
Méně...