Brno - Domov se zvláštním režimem

 
 

Poskytujeme

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. zahrnuje poskytovaná sociální služba následující činnosti:

 

POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
V domově poskytujeme klientům ubytování v jedno až třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny kvalitním a pohodlným nábytkem. Klient si může do domova vzít i vlastní drobné vybavení (obrázky, upomínkové předměty atd.). Uživatelé služby využívají společnou jídelnu a společenskou místnost. V prostorách domova je zajištěn pravidelný úklid. Praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla včetně ošacení jsou zajišťovány personálem prádelny. Objekt je bezbariérový, vybavený zvedací plošinou. Klientům je k dispozici malá venkovní terasa a také prostorná, nově upravená zahrada s velkým altánem.

 

POSKYTNUTÍ STRAVY
Strava je nabízena 4x denně – snídaně, oběd, svačina, večeře (druhá večeře u klientů, kterým je podáván inzulin). Stravování odpovídá zásadám racionální výživy.

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
Ošetřující personál pomáhá v případě potřeby klientům ve všech úkonech osobní hygieny – při koupání a sprchování, při mytí rukou, při hygieně na lůžku, při péči o vlasy, nehty a zuby, při použití WC a hygieně kompenzačních pomůcek.

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
Pečující personál zajišťuje pomoc při oblékání a svlékání klientů včetně asistence při aplikaci speciálních pomůcek. Zajišťuje u imobilních klientů přesun na lůžko nebo vozík, křeslo či polohování. Ošetřující personál pomáhá klientům s asistencí u jídla a pití, při pohybu v areálu i mimo něj v běžném prostředí, pomáhá při orientaci či přímo asistuje při pohybu klienta.

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
Klienti domova využívají k nejrůznějším aktivitám společenskou místnost domova, kde je jim umožněn široký program společenských aktivit. Personál domova pravidelně organizuje plesy, besídky, hudební a pěvecká vystoupení, soutěže. Klienti se mohou účastnit častých výletů na společenské události v rámci celé brněnské pobočky, dále výletů do přírody, návštěvy muzeí, solné jeskyně a mnoha dalších kulturně společenských akcí. Pracovníci domova každý rok realizují akce otevřené pro veřejnost (Zahradní slavnosti, Den otevřených dveří atd.). Součástí programu jsou také aktivizační činnosti.

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Našim klientům také zprostředkováváme kadeřnické, pedikérské a masérské služby, pravidelné pastorační služby. V případě potřeby lze zajistit doprovod a dopravu klientů k odborným vyšetřením.