Brno

 
 

O pobočce

Brněnská pobočka NADĚJE byla založena roku 1992. Provozované služby poskytujeme seniorům a zdravotně postiženým osobám v duchu křesťanských principů, s důrazem na individuální a lidský přístup k jednotlivým klientům. Našim cílem je vytvoření prostředí, které umožní seniorům prožít smysluplné i aktivní stáří, bez pocitů zbytečnosti či osamělosti, a umožní jim trávit čas mezi svými vrstevníky.

Pobočka je registrována také jako nestátní zdravotnické zařízení. Zdravotní služby jsou poskytovány prostřednictvím interní a geriatrické ordinace, do konce roku 2018 pobočka provozovala i domácí ošetřovatelskou péči.

Od roku 1992 postupně vzniká síť jednotlivých zařízení a služeb v programu pro seniory a zdravotně postižené osoby.

Červen 1992
zahájení činnosti terénní pečovatelské služby na území města Brna

Srpen 1994
zahájení činnosti domácí ošetřovatelské péče a získání registrace nestátního zdravotnického zařízení

Říjen 1994
otevření interní a geriatrické ordinace

Listopad 1994
zahájení činnosti denního stacionáře v Domě Naděje Brno-Bohunice

Červenec 1997
otevření Domu pokojného stáří Brno-Královo Pole (domov pro seniory)

Prosinec 1997
otevření Domu Naděje Brno-Bohunice (domov pro seniory)

Únor 1998
otevření Domu Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Únor 2000
zahájení činnosti denního stacionáře v Domě Naděje Brno-Vinohrady

Říjen 2003
otevření Domu Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)