Brno - Denní stacionář Vinohrady

 
 

Stacionář je určen seniorům od 65 let věku a osobám od 50 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností, které nemohou zůstávat během dne ve svých domácnostech. Služba má ambulantní charakter, proto je určena pro osoby alespoň částečně mobilní (s dopomocí ošetřujícího personálu či s použitím pomůcek – berla, hůl, chodítko). Je poskytována osobám s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi poskytovatelem a klientem.