Brno - Domov se zvláštním režimem

 
 

Časté dotazy

Pro koho je domov určen?
Domov je určen osobám od 55 let věku, které trpí Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence a mají trvalý pobyt v Jihomoravském kraji.

Na koho se mám obrátit, aby mi něco řekl o Vašem domově?

Obraťte se prosím na naši sociální pracovnici Magdu Goliášovou, Dis. (tel: 775 865 857, e-mail: magda.goliasova@nadeje.cz), pracovní doba sociální pracovnice je následující:

•    pondělí – středa: 7 – 15:30 hodin
•    čtvrtek: 7 – 17 hodin
•    pátek: 7 – 14 hodin
Se sociální pracovnicí se můžete setkat osobně (doporučujeme po telefonické domluvě). Fotografie zachycující život v našem domově můžete najít také na našem facebooku.

Co musím udělat, abych k Vám mohl/a nastoupit?

Musíte si podat Žádost o poskytování sociální služby, včetně přílohy Posudek o zdravotním stavu. V případě, že se žadatel není schopen podepsat a nemá soudem ustanoveného opatrovníka, je třeba ještě doložit formulář Lékařské vyjádření o neschopnosti samostatně jednat.

Kde potřebné formuláře najdu? Jak mám pak postupovat dál?

Všechny formuláře jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci „Ke stažení“ nebo je lze získat od naší sociální pracovnice (schůzku si prosím vždy předem telefonicky domluvte).
Žádost lze následně předat osobně přímo v domově. Pokud máte zájem si zařízení prohlédnout, je to možné po domluvě se sociální pracovnicí. Žádost lze také poslat poštou (adresa: Velkopavlovická 13, Brno 629 00), ozveme se Vám na kontakty uvedené v žádosti a sdělíme Vám, zda žádost splňuje všechny náležitosti a zda žadatel spadá do okruhu osob, kterým může být služba poskytnuta.


Jak dlouho budu čekat na přijetí?

Předpokladem pro přijetí je volná kapacita domova se zvláštním režimem. Žádosti nejsou v pořadníku řazené dle data přijetí, ale podle počtu získaných bodů přidělených na základě stanovených kritérií, která zohledňují potřebnost umístění v domově. Vzhledem k individuálnímu posouzení každé žádosti o přijetí nelze stanovit průměrnou čekací dobu na umístění do domova. Pořadník žadatelů je pravidelně aktualizován, proto je důležité hlásit všechny změny, které mohou mít vliv na počet přidělených bodů (např. změna stupně příspěvku na péči, změna zdravotního stavu či sociální situace žadatele apod.).
 

Můžu podat žádost pouze jako „pojistku do budoucna", když zatím nemám zájem o aktuální přijetí do domova?

Ne, toto možné není – takovou žádost není možné přijmout. Žadatel, který ještě může žít ve svém přirozeném prostředí a nepotřebuje pobytovou službu, nesplňuje podmínky pro přijetí žádosti.

Mohu si podat žádost ještě do jiného domova?

Ano, je to možné.

Kolik budu v domově platit za ubytování a ostatní služby?

Sazby za ubytování jsou odstupňovány podle typu pokoje (jedno- až třílůžkové). Poskytovanou péči hradí klient plnou výší přiznaného příspěvku na péči. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu částka za kalendářní měsíc ve výši 15 % jeho měsíčního příjmu nezůstala, doplácí v potřebné výši tuto částku za klienta jeho rodina, případně jiný blízký.

Je možné, aby klient trávil nějaký čas doma, například u rodiny (víkendy, svátky, dovolené)?

Ano, je to možné. Za dny, které klient stráví u rodiny, neplatí po řádném odhlášení stravu. Ubytování je hrazeno v plné výši i za tyto dny.

Jak je u Vás zajištěna lékařská péče?

Zdravotní péči zajišťují praktičtí a odborní lékaři, u kterých jsou klienti zaregistrováni. Pokud má klient zájem, může být přeregistrován k praktickému lékaři nebo odborné lékařce oboru psychiatrie, kteří spolupracují s naším domovem a své pacienty v domově pravidelně navštěvují.

Přijímáte také imobilní a ležící klienty?

Ano. Pracovní tým domova se skládá z odborného ošetřujícího personálu, proto jsme schopni poskytnout péči i těmto osobám. Výjimku tvoří klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní nebo specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Kolik je klientů na pokoji?

Máme jednolůžkové, dvojlůžkové a třílůžkové pokoje.

Může si klient vzít do domova svůj nábytek, televizi a rádio, dekorace?

Ano, pokud to prostory pokoje umožní, vždy vítáme, když se do výzdoby pokoje zapojí i rodina a pomůže tak pokoj vyzdobit nábytkem, nebo drobnějšími předměty, které má klient rád a na které se mu váží příjemné vzpomínky. Takto vyzdobený pokojů může být vhodný i k reminiscenční terapii s klientem.

Je u Vás zajištěný pastorační program?

Ano. Klienti se mohou zúčastnit bohoslužeb (1x měsíčně katolická mše svatá, 1x měsíčně bohoslužba slova s evangelickým farářem). Do domova dochází 1x týdně pastorační asistentka, která zde vede modlitbu růžence.

Jaké máte v domově kulturní akce?

Přímo v domově se zvláštním režimem pracuje instruktor terapie, který zajišťuje aktivizační program pro klienty. Jedná se např. o tréninky paměti, cvičení, procházky, pečení, trénování jemné motoriky, zpívání. V domově pravidelně pořádáme kulturní akce (plesy, zahradní slavnosti, táboráky, vánoční vystoupení). Aktuální program pro každý kalendářní měsíc naleznete na facebooku.

Jak je to s návštěvami?

Vždy vítáme, když rodina udržuje pravidelné kontakty se svými blízkými. Návštěvní hodiny domova jsou v zimním čase od 9 do 18 hodin. V letním období jsou prodlouženy do 19 hodin. Návštěva je možná i mimo návštěvní hodiny, pokud tím není omezena svoboda a osobní práva ostatních klientů.

Můžu se u Vás po přijetí do domova přihlásit k trvalému pobytu?

Ne, není to možné. Trvalé bydliště se po nástupu klienta do domova nemění.