Brno

 
 

Domov se zvláštním režimem Vinohrady

Domov je určen osobám od 55 let věku, které trpí Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence a mají trvalý pobyt v Jihomoravském kraji. Domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců.