Brno

 
 
 
 
Opět jsme byli úspěšní ve fotografické soutěži "Dobré světlo pečujícím, my žijeme!"

Opět jsme byli úspěšní ve fotografické soutěži "Dobré světlo pečujícím, my žijeme!"

24.11.17
Letos již podruhé jsme se rozhodli zapojit do fotografické soutěže „Dobré světlo pečujícím, my žijeme!“, kterou pořádá Unie pečujících z.s. Náš snímek z Domu Naděje Brno-Řečkovice
Více...
 
Opět jsme byli úspěšní ve fotografické soutěži "Dobré světlo pečujícím, my žijeme!"

Letos již podruhé jsme se rozhodli zapojit do fotografické soutěže „Dobré světlo pečujícím, my žijeme!“, kterou pořádá Unie pečujících z.s. Náš snímek z Domu Naděje Brno-Řečkovice uspěl a spolu s ostatními vítěznými fotografiemi bude součástí putovní výstavy.

 

„Dobré světlo pečujícím, my žijeme!“ je smysluplná akce, která prostřednictvím emotivních fotografií umožňuje široké veřejnosti nahlédnout do života pečujících i pečovaných a seznámit se tak s opravdu silnými příběhy.

 

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhla v kavárně Café Práh v brněnské Vaňkovce vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášením výsledků fotosoutěže. Prožitek z fotografií byl umocněn vystoupením handicapovaných tanečníků skupiny Proty boty, hudebním vystoupením paní Hany Ulrychové a studentů gymnázia P. Křížkovského. Výstava fotografií je putovní, v prosinci ji můžete vidět v divadle Barka, v lednu v Líšni na radnici a v únoru v sále Břetislava Bakaly v Bílém domě. Jsme moc rádi, že naše fotografie přispěje ke zviditelnění problematiky pečujících a pomůže laické veřejnosti přiblížit všechny podoby péče o handicapované, nemocné a seniory.

 

Naše vítězná fotografie pracovně pojmenovaná „Marta a Marta – z Hapalovy parta“ je momentkou ze zahrady domova pro seniory v Domě Naděje Brno-Řečkovice. Zahrada domova je místem, které mají rádi jak samotní klienti, tak i pečující pracovníci. Naši senioři v zahradě tráví spolu s aktivizační pracovnicí Martou spoustu času. Je to prostředí, v němž mohou na chvíli zapomenout na všechny neduhy, mohou se bavit i pracovat nebo jen tak být a vnímat krásy přírody. Jakmile nastanou první jarní dny, klienti se vybaví teplými dekami a vyráží se na obhlídku zahrady. V létě pak máme plné ruce práce – ve vyvýšeném záhonu pěstujeme jahody a salát (často pod dohledem kočky Kateřiny), v bylinkovém pojízdném záhonu opečováváme pažitku, rozmarýn a majoránku. Květiny vyžadují v letním období častou zálivku. Zahradu využíváme i pro mezigenerační setkávání s dětmi z mateřské školy, které za „babičkami“ pravidelně chodí, povídají si s nimi a nadšeně hladí našeho králíčka Karla.

 

To, že nohy už tak dobře neslouží, není pro naše klienty, kteří mají pobyt na zahradě a péči o ni rádi, žádnou velkou překážkou.


Méně...
 
Kurz bazální stimulace pro pracovníky Domu Naděje Brno-Vinohrady

Kurz bazální stimulace pro pracovníky Domu Naděje Brno-Vinohrady

14.11.17
Pracovní tým Domu Naděje Brno-Vinohrady se díky nadačnímu příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zúčastnil intenzivního kurzu bazální stimulace.
Více...
 
Kurz bazální stimulace pro pracovníky Domu Naděje Brno-Vinohrady

Technika bazální stimulace je jedním z nejvíce osvědčených pečovatelských konceptů využívaných v péči o osoby s demencí. Vychází z moderních poznatků ošetřovatelské péče, psychologie a geriatrie. Současně představuje návrat k takové péči, která respektuje člověka jako jedince s bohatou životní historií, s individuálními potřebami a přáními. Každodenní využívání bazální stimulace umožní i klientům v těžkém stupni demence vnímat své tělo a objevit nové možnosti komunikace. K tomu, aby byla metoda bazální stimulace maximálně účinná, je třeba komplexní přístup – metodu by měli znát a umět používat všichni členové ošetřovatelského týmu.

 

Proto jsme se rozhodli požádat Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové o nadační příspěvek, který by nám umožnil zajistit pro pracovníky Domu Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) kurz bazální stimulace. Naše žádost byla podpořena, a tak jsme mohli kurz bazální stimulace zorganizovat.

 

Kurz se uskutečnil ve dnech 9. – 10. listopadu 2017 formou intenzivní výuky a zúčastnilo se jej celkem 24 zaměstnanců NADĚJE. Akce byla realizována prostřednictvím INSTITUTU Bazální stimulace s.r.o., lektorkou byla paní Mgr. Irena Savková. Účastníci kurzu se dozvěděli informace o teoretických východiscích konceptu bazální stimulace, naučili se jak nejlépe integrovat prvky bazální stimulace do poskytované ošetřovatelské péče a také jak své nové vědomosti a dovednosti využít při individuálním plánování s klienty. Výuka byla podpořena praktickými nácviky prvků bazální stimulace, prožitkovými cvičeními, pracovalo se individuálně, ve dvojicích i ve skupinách.

 

Věříme, že kvalitní vzdělávání našich pracovníků přispěje k ještě vyššímu komfortu v péči o naše klienty, kteří trpí Alzheimerovou nemocí či jiným obdobným typem demence. Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, INSTITUTU Bazální stimulace s.r.o. i paní lektorce moc děkujeme!


Méně...
 
Nominace brněnské dobrovolnice na ocenění KŘESADLO

Nominace brněnské dobrovolnice na ocenění KŘESADLO

09.11.17
Paní Ludvíka Zemánková, dlouholetá a aktivní dobrovolnice domova pro seniory v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole, je nominována na ocenění KŘESADLO.  
Více...
 
Nominace brněnské dobrovolnice na ocenění KŘESADLO

Ocenění KŘESADLO bude v prosinci 2017 poprvé uděleno několika dobrovolníkům působícím na území Jihomoravského kraje. Porota bude vybírat z nominovaných kandidátů v šesti kategoriích. Zvláštní cenu získá také dobrovolník, který obdrží nejvíce hlasů od veřejnosti.

 

Budeme rádi, když svým hlasem podpoříte naši dobrovolnici, paní Ludvíku Zemánkovou, která je nominována do kategorie Sociální služby a zdravotnictví. Paní Zemánková je dobrou duší našeho domova pro seniory v Brně-Králově Poli, zná dobře členy pracovního týmu i klientky a ač je již sama v seniorském věku, pomáhá ochotně všude, kde je to potřeba.

 

O činnosti paní Zemánkové v našem domově si můžete přečíst na uvedeném odkaze, najdete zde i možnost podpořit ji svým hlasem:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=351311&TypeID=10100

 

Paní Ludvíku Zemánkovou najdete přibližně v půli seznamu dobrovolníků – pokud se rozhodnete hlasovat, označte prosím její kolečko a srolujte až na spodní konec stránky, kde kliknutím na tlačítko Odeslat přidělíte paní  Zemánkové svůj hlas. Hlasovat je možné do konce listopadu 2017.

 

Všem, kteří paní Ludvíce zašlou svůj hlas, moc děkujeme!


Méně...
 
Zmrzlinové úterky v Domě Naděje na Vinohradech

Zmrzlinové úterky v Domě Naděje na Vinohradech

08.11.17
I přes pošmourné a nevlídné počasí jsme v pátek 27. října 2017 prožili v Domě Naděje Brno-Vinohrady příjemný den, který nás krásně zahřál u srdíčka.
Více...
 
Zmrzlinové úterky v Domě Naděje na Vinohradech

I přes pošmourné a nevlídné počasí jsme v pátek 27. října 2017 prožili v Domě Naděje Brno-Vinohrady příjemný den, který nás krásně zahřál u srdíčka.

Klienty našeho domova se zvláštním režimem a denního stacionáře navštívily žákyně 9. třídy jihlavské základní školy T. G. Masaryka společně se svou paní učitelkou Mgr. Jitkou Hajnovou. Děvčata našim klientům předala „Srdce ze srdce“, které bylo plné poukázek na „Zmrzlinové úterky“. Poukázky pro nás získali žáci 2. stupně ZŠ T. G. Masaryka prostřednictvím školního běhu a budou sloužit pro nákup nejrůznějších dobrot (včetně oblíbené zmrzliny) pro klienty domova i denního stacionáře.

Po slavnostním předání poukázek, které z rukou žákyň převzali dva zástupci z řad našich klientů, nám děvčata předvedla krásné taneční vystoupení. Poté se všichni společně pustili do tvoření keramických kapříků a dopoledne jsme ukončili svátečním obědem.

Děkujeme za poukázky, které přinesou klientům mnoho radosti, i za milé setkání a spoustu hřejivých slov, která jsme si mohli navzájem říct.

A jak dopadl nákup laskomin, se můžete podívat na této fotografii. První várku dobrot jsme zakoupili hned v první nejbližší úterek. Klienti si na zmrzlinách pochutnali a už se těší na další úterý.  


 


Méně...
 
Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou

07.11.17
V Domě Naděje Brno-Bohunice nás navštívila spisovatelka Danka Šárková, která za námi přijela až z Krkonoš.
Více...
 
Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou

V Domě Naděje Brno-Bohunice nás 2. listopadu navštívila spisovatelka Danka Šárková, která za námi přijela až z Krkonoš. Paní Šárková píše společenské romány a ráda cestuje, takže se s námi podělila o zážitky ze svých cest po Africe a Asii. Povídání proložila paní spisovatelka čtením úryvků ze svých dvou knih "Světlo a tma" a "Nezlomená osudem".

 

Povídání paní spisovatelky bylo velice zajímavé mimo jiné proto, že bylo doprovázeno autentickými fotografiemi z míst, která navštívila. Na závěr nám paní Šárková pustila krátké video, které zachycovalo její cestu africkou a asijskou přírodou a různými zajímavými kraji. Díky této besedě jsme se mohli aspoň v myšlenkách přemístit do míst jako je Kambodža, Thajsko, Malajsie, Etiopie, Tanzánie a Jihoafrická republika. Odtud čerpá paní Danka inspiraci pro své knihy.

 

Paní Šárková dostala na závěr jako poděkování podzimní kytici vyrobenou klienty našeho domova pro seniory a byla z ní natolik nadšená, že se rozhodla ji vystavit v rodinném penzionu v Krkonoších, kde pomáhá svému partnerovi s provozem. To nás velice těší a budeme netrpělivě očekávat, že nám paní spisovatelka pošle fotografii, jakmile květinovou dekoraci umístí.

 

 


Méně...
 
Hudební nešpory v Červeném kostele

Hudební nešpory v Červeném kostele

31.10.17
I v letošním roce proběhnou v Červeném kostele Hudební nešpory, jejichž výtěžek bude věnován brněnské pobočce NADĚJE.
Více...
 
Hudební nešpory v Červeném kostele

Hudební nešpory proběhnou v neděli 5. listopadu 2017 od 19:30 hodin v brněnském Červeném kostele na Komenského náměstí, těšit se můžete na vystoupení koncertního varhaníka pana Stefana Kieβlinga a na sólový zpěv paní Věry Špičákové. Biblické zamyšlení si pro posluchače připraví pan Jiří Gruber.

 

Na uvedenou akci srdečně zveme všechny přátele NADĚJE, rodinné příslušníky našich klientů i milovníky varhanní hudby.

 

Připomínáme, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude stejně jako v předchozích letech věnován brněnské pobočce NADĚJE.


Méně...