Brno - Domov se zvláštním režimem

 
 

O službě

 

Název zařízení: Dům Naděje Brno-Vinohrady              

Druh služby: domov se zvláštním režimem

Forma služby: pobytová

Kapacita: 30 lůžek

Čas poskytování služby: nepřetržitě

 

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) poskytuje klientům nepřetržitou péči, která zahrnuje sociálně-ošetřovatelské služby, terapeutické a aktivizační činnosti, pravidelné pastorační služby. Sociální služba je poskytována v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Režim domova je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, kteří trpí Alzheimerovou nemocí, případně jiným druhem demence. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a vycházíme vstříc jejich osobním potřebám a přáním.

 

Domov poskytuje svoje služby s finanční podporou Městské části Brno-Židenice.


Pro bližší informace, osobní konzultace a podání žádosti můžete osobně navštívit sociální pracovnici, paní Magdu Goliášovou, DiS., vždy však pouze po předchozí domluvě (mob: 775 865 857, e-mail: magda.goliasova@nadeje.cz).