Brno - Pečovatelská služba

 
 

 

Aktuální informace

 

Vzhledem k epidemiologické situaci je pečovatelská služba poskytována ve zvýšeném hygienickém režimu.


Klienti, kterým to umožňuje zdravotní stav, nadále po dobu služby mají nasazený respirátor, případně roušku. Pracovníci používají ochranné pomůcky – respirátory, rukavice a při příchodu ke klientovi si dezinfikují ruce. 


Klienti jsou povinni neprodleně telefonicky informovat vedoucí PS:

a) o tom, že se mohli setkat s osobou nakaženou onemocněním covid-19

b) o tom, že se u nich projevil některý z příznaků onemocnění covid-19

Telefonický kontakt do kanceláře pečovatelské služby: 776 796 084.