Písek

 
 

Popis projektu, financování

Projekt s názvem "Vzdělání pro všechny výhodou" reagoval na problematiku vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Písku. Projekt si kladl za cíl zajistit kontinuitu práce s dětmi předškolního věku, základních škol a rodinami ve vyloučených lokalitách v rovině vzdělávání a také osvětovou kampaní mezi rodiči, ale i samotnou veřejností. Odhaduje se, že v sociálně vyloučených lokalitách v Písku žije cca 500 osob včetně dětí.

 
 

Projekt byl podpořen prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V), registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, vykonával aktivity zaměřené na vzdělávání dětí předškolního a školního věku.

 

Realizace projektu od 1.7.2019 do 30.6.2022.