Písek

 
 

Klíčové aktivity projektu

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V) obsahuje několik klíčových aktivit, které budou během projektového období realizovány.Jedná se o následující klíčové aktivity:

 

1) ŘÍZENÍ PROJEKTU

Zahrnuje veškeré administrativní a věcné plnění aktivit projektu dle zadávací dokumentace v souladu s výzvou projektu č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II.

 

2) PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová aktivita předškolní vzdělávání se zaměřuje na podporu vzdělávání dětí předškolního věku ze sociálně vyloučených lokalit města Písku. Aktivita předpokládá také spolupráci a podporu pro rodiče dětí v podobě rodičovských klubů, besed a zároveň poskytování poradenství a pomoc rodičům při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami. Součástí spolupráce s rodiči je jejich provázení informacemi o vzdělávacím systému ČR a jeho možnostech i o současně dostupných vzdělávacích příležitostech pro děti.

 

Pro danou aktivitu je zásadní činností zajištění provozu 3 neformálních předškolních center. Jedná se o tato centra:

Předškolní klub Chaloupka – lokalita Svatoplukova

Předškolní klub Margaretka – lokalita nábřeží 1. máje

Předškolní klub Klíček – lokalita Roháčova

Předškolní kluby zajišťují předškolní přípravu pro děti z SVL ve věku od 3 – do 6 let (či 7 let v případě odkladu povinné školní docházky ZŠ).

 

PROVOZNÍ DOBA PŘEDŠKOLNÍCH KLUBŮ

pondělí až čtvrtek od 8:30 - do 12:00 hodin

- přímá práce s dětmi, vzdělávací aktivity

 

pátek – od 8:30 – do 12:00 hodin

- možnost individuální práce s dítětem po domluvě s rodiči

- poradenské služby rodičům (je možno také využít kdykoliv během provozních hodin klubu)

- příprava programů pro děti

- konzultace v MŠ, ZŠ, poradenských centrech

 

3) PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Klíčová aktivita prevence školní neúspěšnosti pomáhá žákům ZŠ s doučováním tzn. s přípravou na vyučování, pomoc se psaním úkolů a zajištění kontinuální přípravy dítěte při plnění školní docházky. Doučování probíhá v SVL lokalitách města Písku – lokalita Svatoplukova, lokalita nábřeží 1. máje a lokalita Roháčova. Pro doučování jsou zřízeny čtyři kluby doučování.

 

PROVOZNÍ DOBA KLUBŮ DOUČOVÁNÍ

pondělí až pátek – od 12:00 – do 15:00 hodin nebo od 13:00 – do 16:00 hodin

Součástí aktivity prevence školní neúspěšnosti je také práce s veřejností a mediálně osvětová kampaň proti předsudkům a zvýšení informovanosti o problematice inkluzivního vzdělávání zejména u dětí, které jsou znevýhodněny sociálním vyloučením.