Písek

 
 

Financování

NADĚJE, pobočka Písek byla podporována prostřednictvím Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání. Projekt Bez obav spolu (BOS), registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175, vykonával aktivity zaměřené na vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Realizace projektu od 1.7.2016 do 30.6.2019.