Brno - Pečovatelská služba

 
 

Veřejný závazek

Poslání sociální služby
Posláním Pečovatelské služby NADĚJE je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, pomoc při péči o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti a tím umožnit těmto osobám žít co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podporovat tak přirozené vazby na rodinu, přátele a napomáhat udržování dalších sociálních vazeb, na které jsou klienti zvyklí.

Cíle sociální služby

 • umožnit klientům co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí,
 • pomoci klientům v maximální možné míře zachovat dosavadní schopnosti, dovednosti a obvyklý způsob života, podporovat samostatnost klientů,
 • udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele a s pomocí pečovatelské služby minimalizovat riziko sociálního vyloučení.


Cílová skupina
Osoby žijící ve svém přirozeném prostředí nebo v domě s pečovatelskou službou, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti:

 • senioři od 65 let věku,
 • osoby se zdravotním postižením od 27 let věku:

        - osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod,
        - osoby, které potřebují pomoc v průběhu své rekonvalescence,

 • osoby dlouhodobě a chronicky nemocné.

Služba je poskytována osobám žijícím na území města Brna.

Osoby, kterým nemůže být služba poskytnuta

 • plně soběstačné osoby,
 • osoby s nebezpečným infekčním onemocněním,
 • osoby v karanténě pro podezření z nákazy přenosnou chorobou,
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby psychicky narušené, s agresivními projevy v akutním stádiu onemocnění,
 • osoby žijící v silně zanedbaném domácím prostředí,
 • osoby bez domova.

 

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:

 • zásada individuálního přístupu,
 • zásada laskavého, zdvořilého a respektujícího přístupu,
 • zásada profesionality,
 • zásada přiměřené péče,
 • zásada spolupráce s klienty, jejich rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami.

 

Zde je k dispozici podrobné vysvětlení jednotlivých zásad.