Brno - Pečovatelská služba

 
 

Veřejný závazek

Poslání sociální služby
Posláním Pečovatelské služby NADĚJE je poskytnout osobám, které spadají do cílové skupiny, pomoc při péči o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti a tím umožnit těmto osobám zachovat svůj obvyklý způsob života ve svém domácím prostředí.

Cíle sociální služby

 • umožnit klientům co nejdéle žít ve svém domácím prostředí,
 • pomoci klientům v maximální možné míře zachovat dosavadní schopnosti, dovednosti a obvyklý způsob života, podporovat samostatnost klientů,
 • udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele a s pomocí pečovatelské služby minimalizovat riziko sociálního vyloučení.


Cílová skupina

Cílovou skupinou osob pro poskytování pečovatelské služby NADĚJE jsou:

 • senioři,
 • osoby se zdravotním postižením (tj. osoby s fyzickým, mentálním, smyslovým postižením, osoby s chronickým onemocněním),
 • rodiny s dítětem/dětmi,

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni samostatně řešit bez cizí pomoci či podpory.    

Služba je poskytována osobám žijícím na území města Brna, s výjimkou úkonu donáška oběda, který je poskytován pouze klientům na území MČ Brno-Bohunice.

 

Věková kategorie klientů pečovatelské služby:

 • bez omezení věku.

 

 

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:

 • zásada individuálního přístupu,
 • zásada laskavého, zdvořilého a respektujícího přístupu,
 • zásada profesionality,
 • zásada přiměřené péče,
 • zásada spolupráce s klienty, jejich rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami.

 

Zde je k dispozici podrobné vysvětlení jednotlivých zásad.