Zlín - Denní stacionář pro osoby s demencí

 
 
 
 

 

Certifikát vážka

  

PROČ TU JSME

Poskytujeme denní podporu, péči a nabídku aktivit klientům žijícím s Alzheimerovou nemocí. Pečujícím rodinám umožňujeme propojit běžný život i potřebný odpočinek s péčí o blízkou osobu.

Klienti naše služby mohou využívat v pracovní dny od 7.00 do 16.30 hodin.

 

DNE 8. ŘÍJNA BUDE DENNÍ STACIONÁŘ UZAVŘEN Z DŮVODU ÚČASTI PRACOVNÍKŮ NA OSLAVÁCH 30 LET NADĚJE!

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé od 50 let, žijící s Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence, o které pečují příbuzní v domácnostech.

 

CO NABÍZÍME

Pomoc a podporu při péči o vlastní osobu, při stravování i hygieně. Klientům nabízíme velké množství různých aktivit, vycházky do okolí i účast na akcích, probíhajících v nedalekém Domě pokojného stáří (např. vystoupení dětí, grilování, bohoslužby). V případě zájmu a dle našich technických možností nabízíme dovoz a odvoz klientů ze stacionáře. 

 

 

Jídelníček 18. - 24. 10. 2021

Jídelníček 25. - 31.10. 2021

 

KDY SLUŽBY NEMŮŽEME POSKYTNOUT

V případě nedostatečné kapacity - v tom případě žádost zařadíme do databáze žadatelů.

Pokud žadatelův zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní nebo specializované lékařské péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko.

Pokud žadatel nepatří do okruhu osob, kterým poskytujeme službu.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Sazebník úhrad ve formátu pdf 

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Maximální kapacita každého ze dvou stacionářů v jeden okamžik je 10 klientů.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o poskytnutí služby denního stacionáře ve formátu pdf

Žádost o poskytnutí služby denního stacionáře ve formátu word


Vyjádření odborného lékaře ve formátu pdf

Vnitřní pravidla služby ve formátu pdf

Vstupní dotazník pro klienty denního stacionáře ve formátu pdf

Dotazník pro klienty a jejich rodiny k individuálnímu plánování ve formátu pdf

Hodnocení spokojenosti - dotazník pro rodiny pro rok 2020 ve formátu pdf

Veřejný závazek

Práva lidí s demencí

 

KONTAKT

Jana Chovancová

 

Vedoucí denního stacionáře - jednání se zájemci 

Mgr. Jana Vrubelová

jana.vrubelova@nadeje.cz

+420 603 281 676

 

  

Voženílkova 5563 a Zelinova 5592

760 05 Zlín

tel.: 773 743 954

ds.zlin@nadeje.cz

 

(mapa Voženílkova)

(mapa Zelinova)