Zlín

 
 

Sociální rehabilitace - terénní forma

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

Sociální služba sociální rehabilitace je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.

 

PROČ TU JSME

Podporujeme samostatnost lidí s mentálním postižením, pomáháme jim žít takový život, jaký mají běžně jejich vrstevníci.


KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

 lidé s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením

 • ve věku 16 – 64 let
 • žijící v ORP Zlín
 • lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci

 

CO NABÍZÍME

Učit se o sebe postarat, být samostatný:

 • učit se obsluhovat zařízení a spotřebiče,
 • učit se starat o domácnost, například starat se o oblečení, uklízet, něco doma opravit, vařit, nakupovat,
 • učit se starat o děti a další lidi v domácnosti,
 • učit se chodit sám vevnitř i venku, trefit na místo,
 • učit se vyřizovat na úřadech, například podepsat se.

 

Být v kontaktu s ostatními lidmi:

 • doprovázet do školy, práce, k lékaři, na zájmové aktivity a zpátky,
 • učit se jezdit vlakem nebo autobusem,
 • učit se chovat v různých situacích,
 • učit se domluvit, rozumět ostatním, říct, co je potřeba.

 

Vychovávat, učit a povzbuzovat k činnosti:

 • trénovat naučené schopnosti a dovednosti. 

 

Pomáhat při prosazení si toho, co klient může, na co má právo a vyřizování osobních věcí:

 • zjišťovat a vysvětlovat, jak získat pomůcky, které klient potřebuje,
 • vysvětlovat, čemu klient nerozumí a pomáhat najít další služby, které klient potřebuje.

 

Klienty podporujeme v terénu - v domácnosti klienta nebo na veřejných místech.

  

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem pouze z těchto důvodů:

 

 • žádá sociální službu, kterou neposkytujeme
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby – žadatele zařadíme do databáze žadatelů
 • zájemci jsme v době kratší než 6 měsíců vypověděli služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy  

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služba sociální rehabilitace je zdarma.

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Maximálně 3 osobám v jeden okamžik - jednomu páru a jednomu jednotlivci.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Poslání, cíle, zásady a okruh osob

Leták sociální rehabilitace

Informace pro klienty 


 

KONTAKT


   Vedoucí služeb pro lidi s mentálním postižením

   Bc. Radomír Vítek

   radomir.vitek@nadeje.cz

   +420 577 006 812, +420 775 868 837

 

 

 

   Vedoucí sociální pracovnice

   Bc. Marie Fialová

   marie.fialova@nadeje.cz

   +420 771 123 223

 

 

 

   Radmila Janíková 

   radmila.janikova@nadeje.cz

   +420 771 123 224

 

 

 

 

Budova Stinex

kancelář č. 415

Kvítková 4703

760 01 Zlín 

 

 

 

(mapa)