Zlín

 
 

Sociální rehabilitace - terénní forma

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

Sociální služba sociální rehabilitace je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.

 

PROČ TU JSME

Podporujeme lidi s mentálním postižením v dosahování samostatnosti a soběstačnosti ve všech oblastech běžného života. Sociální službu poskytujeme terénní formou - v domácnosti klienta, na jeho pracovišti, případně na jiných místech veřejného prostoru. 


KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Občané Zlína a okolních obcí (ORP Zlín) s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 do 64 let. Současní klienti sociálně terapeutických dílen a chráněného bydlení zlínské NADĚJE. Mladí lidé těsně před a po ukončení docházky do praktické nebo speciální školy, těsně před a po ukončení pobytu v dětském domově.

 

CO NABÍZÍME

Podporu přímo v terénu - v domácnosti klienta nebo na jiných místech (pracoviště, veřejný prostor). Pomáháme klientovi, aby mohl žít srovnatelný život jako jeho vrstevníci. Více informací v dokumentech ke stažení - Poslání, cíle, zásady a okruh osob. 

 

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Pokud žadatel potřebuje jinou službu, než jakou poskytujeme. Pokud nemáme dostatečnou kapacitu. 

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma.

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Službu můžeme v jeden okamžik poskytovat maximálně 3 osobám - jednomu páru a jednomu jednotlivci.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Poslání, cíle, zásady a okruh osob


 

KONTAKT


   Vedoucí služeb pro lidi s mentálním postižením

   Bc. Radomír Vítek

   radomir.vitek@nadeje.cz

   +420 577 006 812, +420 775 868 837

 

 

 

   Vedoucí sociální pracovnice

   Mgr. Marie Zachová

   marie.zachova@nadeje.cz

   +420 771 123 223

 

 

 

   Radmila Janíková 

   radmila.janikova@nadeje.cz

   +420 771 123 224

 

 

 

 

Budova Stinex

kancelář č. 415

Kvítková 4703

760 01 Zlín 

 

 

 

(mapa)