Zlín

 
 

Sociální rehabilitace - terénní forma

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

Sociální služba sociální rehabilitace je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.

Projekt chce podpořit zajištění dostupnosti služeb sociální rehabilitace a tím i návaznost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Rozvojem služeb sociální rehabilitace bude možné zajistit podporu osob se zdravotním postižením k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Rozvoj služeb bude směřován do oblastí, kde dosud chybí a kde se v současné době objevuje vzrůstající potřeba podpory osob, které zde žijí. 

 

 

PROČ TU JSME

Podporujeme samostatnost lidí s mentálním postižením, pomáháme jim přiblížit se životu, jaký mají běžně jejich vrstevníci. 


KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

 Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením

 • ve věku 16–64 let
 • žijící v ORP Zlín
 • lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci

 

CO NABÍZÍME

Učit se o sebe postarat, být samostatný:

 • učit se obsluhovat zařízení a spotřebiče,
 • učit se starat o domácnost, například starat se o oblečení, uklízet, něco doma opravit, vařit, nakupovat,
 • učit se starat o děti a další lidi v domácnosti,
 • učit se chodit sám vevnitř i venku, trefit na místo,
 • učit se vyřizovat na úřadech, například podepsat se.

 

Být v kontaktu s ostatními lidmi:

 • doprovázet do školy, práce, k lékaři, na zájmové aktivity a zpátky,
 • učit se jezdit vlakem nebo autobusem,
 • učit se chovat v různých situacích,
 • učit se domluvit, rozumět ostatním, říct, co je potřeba.

 

Vychovávat, učit a povzbuzovat k činnosti:

 • trénovat naučené schopnosti a dovednosti. 

 

Pomáhat při prosazení si toho, co klient může, na co má právo a vyřizování osobních věcí:

 • zjišťovat a vysvětlovat, jak získat pomůcky, které klient potřebuje,
 • vysvětlovat, čemu klient nerozumí a pomáhat najít další služby, které klient potřebuje.

 

Klienty podporujeme v terénu - v domácnosti klienta nebo na veřejných místech.

  

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem pouze z těchto důvodů:

 

 • žádá sociální službu, kterou neposkytujeme
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby – žadatele zařadíme do databáze žadatelů
 • zájemci jsme v době kratší než šest měsíců vypověděli služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy  

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služba sociální rehabilitace je zdarma.

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Maximálně třem osobám v jeden okamžik - jednomu páru a jednomu jednotlivci.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Poslání, cíle, zásady a okruh osob

Leták sociální rehabilitace

Informace pro klienty 


 

KONTAKT


   

   Vedoucí služeb pro lidi s mentálním postižením

   Bc. Radomír Vítek

   radomir.vitek@nadeje.cz

   +420 577 006 812, +420 775 868 837

     

 

   

   Vedoucí sociální pracovnice

   Mgr. Marie Zachová

   marie.zachova@nadeje.cz

   +420 771 123 223

 

 

 

   Sociální pracovnice

   Bc. Marie Fialová

   marie.fialova@nadeje.cz

   +420 771 123 224

  

 

 

Středisko Naděje Zlín - Kvítková

Budova Stinex

kancelář č. 415

Kvítková 4703

760 01 Zlín 

 

 

 

(mapa)