Zlín

 
 

Pomáhejte s námi

 

FINANČNÍ DARY

1. K přímému darování můžete použít formulář v pravé části stránky.

2. Finanční dar můžete zaslat na účet u ČSOB 1400880339/0300

3. Hotovost můžete darovat v našich střediscích (přehled je v levém menu).

 

VĚCNÉ DARY

Zobrazte si seznam věcných darů, které jsme schopni účelně využít v našich službách. Při konkrétní nabídce či pro další upřesnění (např. místo předání) se prosíme spojte s fundraiserkami (kontakt viz níže).

 

BENEFIČNÍ AKCE

V průběhu roku pořádáme benefiční akce. Podívejte se na FB zlínské NADĚJE. Zapojte se!

1. Můžete darovat věci z výzev dané akce.

2. Zakoupíte vstupenku a zúčastníte se akce osobně.

3. Finanční dar můžete zaslat na účet u ČSOB 1400880339/0300 jako virtuální vstupenku.

 

DAŇOVÁ UZNATELNOST DARŮ

Na vyžádání vystavíme na poskytnutý dar potvrzení pro daňové účely podle zákona o dani z příjmu.

 

 

KONTAKT

Mgr. Zuzana Šlúchová

Kontakt: zuzana.sluchova@nadeje.cz, 775 889 645

 

Mgr. Klára Švarcová

Kontakt: klara.svarcova@nadeje.cz, 778 475 147