Vysoké Mýto

 
 

Poslání NADĚJE

Posláním NADĚJE je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. K naplnění svého poslání užívá NADĚJE soustavu svých služeb. Praktické uplatňování evangelia, tedy křesťanské principy práce, vyjadřuje text:

 

Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.

(Bible, Evangelium podle Matouše 25,35-36)

 

Poslání služby

Službu poskytujeme v Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě, na základě křesťanských principů lásky a pomoci bližnímu s cílem zajistit seniorům, kteří již nemohou samostatně žít a jsou závislí na pomoci jiné osoby prožití pokojného stáří v důstojných podmínkách na základě jejich individuálních potřeb. Služba je poskytována celoročně, v nepřetržitém provozu.


Cíl

Dlouhodobý cíl

 • zachovat klientům služeb možnost prožít stáří v důstojných podmínkách, které zaručuje ubytování v jednolůžkových pokojích, nebo bytových jednotkách pro manžele

 

Krátkodobé cíle

 • podporovat klienty v udržení soběstačnosti v co nejvyšším rozsahu s ohledem na jejich osobní přání, možnosti a schopnosti

 • pomáhat jim v zajištění základních životních potřeb

 

Cílová skupina

Služby jsou určeny pro ty, kdo

 • mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou závislí na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby
 • dosáhli věku 50 let
 • komunikují v českém nebo slovenském jazyce

 

Služby nemůžeme poskytnout těm, kdo

 • mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
 • jsou samostatně pohybliví a zároveň trpí Alzheimerovou chorobou, stařeckou, nebo jinou demencí
 • mají akutní fázi onemocnění vyžadující nepřetržitou lékařskou péči
 • mají akutní infekční onemocnění
 • svým chováním ohrožují sami sebe nebo soužití v kolektivu