Vysoké Mýto

 
 

Spolupracujeme

NADĚJE usiluje o to, aby byla důvěryhodným partnerem - jsme si vědomi toho, že pomoc a podporu lidem lze účinněji poskytovat v synergii partnerství. Již celou řadu let je NADĚJE členem střešních organizací: Asociace poskytovatelů sociálních služebČeské Alzheimerovské společnosti,  České asociace pečovatelské služby,  působí v České federaci potravinových bank a v dalších organizacích.  V roce  2012  se NADĚJE spojila s dalšími organizacemi  v tzv. Platformě 10, která vyjednává s MPSV o situaci v poskytování sociálních služeb a zejména o jejich financování.  

  

Vedoucí pracovníci NADĚJE pobočky Vysoké Mýto působí v několika pracovních skupinách na národní, krajské   i místní úrovni. 

 

Děkujeme všem našim individuálním dárcům,  nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání  a poskytují nám konkrétní pomoc a podporu.

 

Děkujeme také našim dobrovolníkům, kteří poskytují  svůj čas, empatii a laskavou spolupráci; lékařům za vstřícné jednání; hudebníkům a dalším umělcům, kteří vystupují bez nároku na honorář na akcích pro naše klienty. Děkujeme všem duchovním místních křesťanských církví, kteří se podílejí na zajištění každodenních bohoslužeb v Domově.