Vysoké Mýto

 
 

Nejčastější dotazy

Na koho se mám obrátit, aby mi něco řekl o Vašem Domově?

Obraťte se, prosím, na naše sociální pracovnice nebo vedoucí přímé péče (telefon 465 424 825, 775 868 262) a to v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:30 hodin; nebo použijte tuto emailovou adresu: sp.myto@nadeje.cz pro elektronický kontakt. Mnoho užitečných i zajímavých informací naleznete také na těchto webových stránkách: nadeje.cz/vysoke_myto 

 

Co musím udělat, abych k Vám mohl/a nastoupit?

Musíte si podat Žádost o poskytnutí sociální služby společně s Vyjádřením lékařePředpokladem pro přijetí je také volná kapacita Domova a možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele v našem Domově.

 

Kde potřebné formuláře najdu? Jak mám pak postupovat dál? 

Žádost o poskytnutí sociální služby společně s Vyjádřením lékaře získáte osobně v kanceláři sociálních pracovnic v přízemí Domova. Ty Vám případně vysvětlí všechny podrobnosti. Formuláře dostanete také u dalších kompetentních zaměstnanců Domova (vedoucí přímé péče, ředitel a pracovníci recepce našeho Domova). Dokumenty jsou k dispozici také na internetových stránkách domova v sekci "Dokumenty ke stažení". Žádost nemusíte vyzvedávat osobně, může jí vyzvednout někdo z Vašich blízkých. Na vyžádání Vám formuláře můžeme zaslat poštou na Vaši adresu. 

 

Žádost o poskytnutí sociální služby vyplňujete Vy. Vyjádření lékaře vyplňuje Váš praktický lékař. Pokud jste hospitalizován/a ve zdravotnickém zařízení, vyplňuje ji Váš ošetřující lékař. Oba formuláře zároveň pak můžete doručit do Domu pokojného stáří Naděje Vy osobně, někdo z Vašich blízkých, nebo je můžete zaslat poštou na naši adresu: NADĚJE, Pobočka Vysoké Mýto, Náměstí Naděje 731, 566 01 Vysoké Mýto

 

Mám zaručeno, že po podání žádosti mě přijmete?

Vaše žádost bude posouzena lékařem a zástupci vedení zařízení. O výsledku šetření budete písemně vyrozuměn/a o zařazení do seznamu přijatých žádostí. V případě neschválení žádosti Vám bude písemně sdělen důvod neschválení.

 

Jak dlouho budu čekat na přijetí?

Předpokladem pro přijetí je také volná kapacita Domova a možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele v našem Domově. Čekací doba je velmi různá a pohybuje se nejčastěji v rozmezí 1 rok a déle. 

 

Chtěl/a bych si podat žádost pouze jako pojistku až se o sebe nepostarám, ale zatím nastoupit nechci. Je to možné?

Ano, i to je možné. V případě schválení Vaší žádosti bude ta Vaše zařazena do seznamu schválených žádostí, avšak dále se s ní nebude pracovat až do doby, než se sám ozvete, že byste měl aktuální zájem nastoupit. 

 

Můžu nástup k Vám odmítnout?

Ano, můžete. Vyplníte tiskopis Odmítnutí nástupu žadatele, který dostanete s nabídkou nástupu. Žádost bude zařazena do Odmítnutých nástupů. Pokud budete chtít nastoupit, musíte nás opět kontaktovat a o Vašem zájmu nás informovat.

 

Mohu si podat žádost ještě do jiného domova?

Samozřejmě můžete.

 

Musím Vám odevzdat své úspory? Počítají se také do příjmu?

Ne. Úspory neodevzdáváte; do příjmu se nezapočítávají.

 

Kolik budu platit? Zůstane mi něco z důchodu?

Cena za sjednané služby se stanovuje individuálně podle a sestává se z několika částí ( ubytování a strava, příspěvek na péči, platba za fakultativní služby). Ceny za ubytování a služby najdete v aktuálním ceníku. Z výše Vašeho měsíčního příjmu Vám zůstane vždy minimálně 15% (do příjmu se nezapočítává příspěvek na péči) po odečtení nákladů na ubytování a stravu. Vše Vám ochotně vysvětlí sociální pracovnice. 

 

A co když mám malý důchod?

I tak Vás můžeme přijmout. Náklady na poskytované služby jsou však ve skutečnosti mnohem vyšší než úhrady našich klientů. Rozdíl mezi platbou klienta a skutečnými náklady doplácí Domov z dotací, grantů a z vlastních fundraisingových aktivit. Budeme proto velmi rádi, když se Vaši blízcí budou moci v případě potřeby na úhradě těchto nákladů spojených s Vaším pobytem u nás spolupodílet. 

 

Pokud budu delší dobu u rodiny, kolik budu platit?

Nadále hradíte ubytování; odpadá úhrada stravy (pokud jste si ji řádně odhlásil/a). Příspěvek na péči Vám nebude vrácen. 

 

Když nastoupím, nebudu moci dojíždět k mé lékařce. Kdo se o mě postará?

Přímo v budově Domova, v přízemí, sídlí ordinace praktické lékařky, která přijímá také naše případné nové klienty. Pokud budete mít zájem, můžete se registrovat u ní. 

 

Mám pravidelné kontroly u odborných lékařů. Jak to bude, až budu u Vás?

Pokud má Váš lékař svou ordinaci v naší spádové oblasti, potřebné kontroly pro Vás zajistíme. Je-li lékař mimo naší spádovou oblast, máte možnost přestoupit k lékařům stejné odbornosti aktivně působící v naší spádové oblasti.

 

Jste schopni se o mne postarat, i když zůstanu zcela upoutaný/á na lůžko?

Samozřejmě. Náš pracovní tým Domova se skládá ze zdravotnického i odborného ošetřujícího personálu. 

 

Kolik nás bude na pokoji?

Naše pokoje jsou jednolůžkové pro zachování Vašeho maximálního soukromí. Některé bytové jednotky mají dva jednolůžkové pokoje se společnou kuchyňkou, koupelnou a WC. Pokud jste manželé, můžete jeden pokoj využívat společně jako dvoulůžkový.

 

Kolik nás bude společně v domě?

 

Kapacita domu je stanovena pro 80  klientů.

 

Jak je to u Vás s jídlem?

Zajišťujeme stravování pro diety č.3 racionální (běžná), č.4 s omezením tuků, č.9 diabetickou a 4/9 s omezením tuku a diabetickou. Další potřeby se řeší po dohodě individuálně. 

 

Doma mi prádlo prala rodina. Jak je to u Vás?

Domov má vlastní prádelenský provoz. Je pouze třeba, abyste měl/a své prádlo řádně označené na vhodném místě způsobem, který Vám vysvětlíme. 

 

Co všechno si mám do Domova vzít?

Před nástupem budete kontaktován/a a obdržíte veškeré písemné instrukce a doporučení. 

 

Můžu si vzít do Domova svůj nábytek, televizi a rádio?

Samozřejmě. Toto vše můžete konzultovat s naší sociální pracovnicí. Váš nábytek pak např. nesmí bránit v poskytování potřebné péče apod. 

 

Mám doma zvířátko, mazlíčka (andulku, rybičky, želvu…). Můžu si ho vzít s sebou?

Naše zařízení toto bohužel neumožňuje.

 

Jsem věřící. Budu moci navštěvovat bohoslužby?

Samozřejmě. V přízemí Domova se nachází tzv. modlitebna (kaple). Jedná se o prostory uzpůsobené pro každodenní ranní bohoslužby. Službu Slovem u nás zajišťují duchovní místních křesťanských církví. 

 

Jaké máte v Domově kulturní akce?

V Domově je několik větších prostor uzpůsobených pro společenská setkávání a pořádání různých kulturních akcí. Pravidelně budete moci vybírat z nabízených aktivit a činností, které pro Vás připravujeme - besedy se zajímavými hosty, besídky dětí a vystoupení studentů, hudební vystoupení apod. Denně je dle Vašich možností, nálady a chuti možné společně cvičit, zpívat nebo posedět v blízkém parčíku. Nedaleko Domova je moderní dětské hřiště. 

 

Jak je to s návštěvami a vycházkami?

Vycházky jsou neomezené. Při Vašem odchodu z Domova doporučujeme informovat pracovníka recepce.  V případě potřeby doprovází klienta při vycházkách a návštěvě lékaře ošetřovatelský personál. Návštěvy jsou možné denně a to i v případě nepřítomnosti pracovníků recepce. Dle možností lze pro Vaše hosty využít pokoj pro hosty (návštěvní pokoj) nebo zajistit nocleh u Vás na pokoji/bytové jednotce. Tyto služby jsou zpoplatněny. Více informací Vám rádi sdělíme. 

 

Musím se u Vás přihlásit k trvalému pobytu?

Je to možné ale není to nutné. Přihlášení k trvalému pobytu u nás má však své výhody:

  • Snazší komunikace s úřady (správa soc. zabezpečení, Městský úřad a jeho příslušné odbory atd. ) 
  • Pravidelný zákonem stanovený poplatek za odvoz odpadu platí v místě trvalého bydliště. Vysoké Mýto od klientů domova pro seniory poplatek nepožaduje a nemusíte jej platit ani v původním bydlišti. 
  • Veškerá Vaše korespondence pak skutečně přichází k Vašim rukám. 
  • V případě zájmu se zde můžete zúčastnit voleb (parlamentních, komunálních apod.), při sčítání lidu nedochází k nejasnostem. 
  • Při vyřízení trvalého pobytu pomáhá klientovi sociální pracovnice.


Zdroj: http://www.poradte.cz/spolecnost/3609-trvale-bydliste-v-domove-duchodcu.html