Vysoké Mýto

 
 

POSLÁNÍ NADĚJE

Posláním NADĚJE je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. K naplnění svého poslání užívá NADĚJE soustavu svých služeb. Praktické uplatňování evangelia, tedy křesťanské principy práce, vyjadřuje text:

 

Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.

(Bible, Evangelium podle Matouše 25,35-36)

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Službu poskytujeme v Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě, na základě křesťanských principů lásky a pomoci bližnímu s cílem zajistit seniorům, kteří již nemohou samostatně žít a jsou závislí na pomoci jiné osoby prožití pokojného stáří v důstojných podmínkách na základě jejich individuálních potřeb. Služba je poskytována celoročně, v nepřetržitém provozu.


CÍLE

  1. Mít spokojené klienty.
  2. Ubytování zajistit v jednolůžkových pokojích nebo bytových jednotkách pro manžele a zachovat tak klientům možnost prožít stáří v důstojných podmínkách.
  3. Podporovat klienty v kontaktu s rodinou a pomáhat udržovat jejich sociální vazby.
  4. Umožnit a podporovat klienty ve smysluplném trávení volného času.
  5. V rámci komplexní péče o klienta podporovat duchovní rozvoj a paliativní péči.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jsou závislé na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby, dosáhly věku 50 let a dorozumí se v českém nebo slovenském jazyce. Služba je poskytována zájemcům převážně z Pardubického kraje.