Vysoké Mýto

 
 

Podporují nás

Vícezdrojové financování

Poskytování a garance kvalitní sociální služby je podmíněna dostatečným množstvím finančních prostředků. To je možné zajistit nyní jen díky vícezdrojovému financování. Díky němu jsme schopni poskytovat služby i těm seniorům, kteří potřebuji naše služby a nemají dostatečné příjmy na skutečné úhrady těchto služeb. Cena péče je zároveň omezena zákonem. Jsme proto větší měrou přímo závislí na přidělených dotacích, grantech atd. 

 

Děkujeme proto všem, kdo nám konkrétním způsobem pomáháte naplňovat poslání Domova pokojného stáří Naděje. 

 

 

Významnou pomoc nám v roce 2021 poskytli: 

 

 

VYSOKÉ MÝTO

 

     

 

 

 

Děkujeme také všem rodinným příslušníkům a rodinám, které se podílejí na finančních úhradách za služby pro své blízké a tím napomáhají udržet standard poskytovaných služeb. Děkujeme za Váš zájem a osobní podporu. Moc si toho vážíme.

 

Naše díky patří mnoha našim dobrovolníkům za jejich čas, empatii a laskavou spolupráci; lékařům za vstřícné jednání; hudebníkům a dalším umělcům, kteří vystupují bez nároku na honorář na akcích pro naše klienty. Děkujeme všem duchovním místních křesťanských církví, kteří se podílejí na zajištění každodenních bohoslužeb v Domově.