Brno - Denní stacionář

 
 

Poskytujeme

Poskytovaná sociální služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., i služby nad rámec základních činností (tzv. fakultativní služby).
Denní stacionář Vinohrady nabízí klientům bohatý program i odbornou péči, služby poskytujeme dle přání a potřeb klienta. Klientům nabízíme celodenní aktivizační program (např. skupinové cvičení, trénování paměti, poslech hudby, zpěv, reminiscenční terapii, arteterapii, pracovní terapii, procházky, výlety, společné oslavy, duchovní program). Veškerá činnost probíhá za přítomnosti instruktorek terapie, které dbají na bezpečnost a spokojenost klientů, dohlíží nad užíváním léků, pomáhají při podávání stravy, oblékání a použití toalety včetně výměny pomůcek pro inkontinenci. V denním stacionáři zajišťujeme pro klienty stravování v rozsahu dle přání klienta (nabízíme snídani, oběd, svačinu). Strava je dovážena z vlastního stravovacího provozu NADĚJE v Brně-Bohunicích. Prostory denního stacionáře jsou bezbariérové. Klientům je k dispozici malá venkovní terasa a také prostorná, nově upravená zahrada s velkým altánem a lavičkami.

Fakultativní službou, kterou mohou využít klienti denního stacionáře bydlící na území města Brna, je dovoz z domova do denního stacionáře a zpět vozem NADĚJE.