Plzeň

 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti Bludiště

FINANČNĚ PODPORUJÍ

 

Na realizaci sociální služby jsou poskytnuty finanční

prostředky z rozpočtu stautuárního města Plzeň.

     

   

 

 

Bludiště je nízkoprahový klub pro děti a mládež, který představuje chráněné místo, kam mohou děti docházet a smysluplně trávit svůj volný čas. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovanou sociální službou Ministerstva práce a sociálních věcí. „Nízkoprahovost“ znamená otevřenost, bezplatnost, zaručení anonymity, svobodného vyjádření a v co nejširší míře přizpůsobuje fungování klubu cílové skupině dětí a mládeže. Cílem této sociální služby je minimalizace rizik vyplývajících ze životního stylu ohrožených skupin dětí a mládeže. Zásadním posláním klubu je pomoc dětem s řešením krátkodobých i dlouhodobých problémů a s jejich životní orientací. Zároveň klub působí jako prevence sociálně-patologických jevů.