Plzeň

 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

NABÍDKA SLUŽEB

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny poskytuje prostřednictvím poradenských a motivačních aktivit pomoc rodinám s dětmi, které doposud žily v situaci sociálního vyloučení nebo jsou tímto jevem ohrožené. Rodiny jsou ve složité sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci sociálního pracovníka překonat.

 

Součástí sociální služby je fakultativní služba ubytování, ktará umožňuje intenzivnější a efektivnější práce s klienty. Provázanost aktivit sociální služby a ubytovacích služeb se ukazuje jako mnohem účinnější. Pracovníci mají hlubší vhled do sociální situace klientů a mohou tak rychleji a přesněji provádět úkony sociální služby. 

 

V pobočce Plzeň tuto sociální službu poskytujeme ve středisku Železniční a Černická.

 

 

FINANČNĚ PODPORUJÍ 

IP OPZ

Sociální služba je podporována prostřednictvím finanční podpory Evropským sociálním fondem v ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Plzeňským krajem v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019".

 

Projekt poskytuje sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodinám postiženým a ohroženým sociálním vyloučením a to v době od 1.7.2016 do 31.12.2018. Aktivity projektu podpoří celkem 228 osob. 

MĚSTO PLZEŇ

Na realizaci sociální služby jsou poskytnuty finanční

prostředky z rozpočtu stautuárního města Plzeň.