Plzeň

 
 

Co je Bludiště

PRO KOHO

Pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let.

 

CO TAM?

Můžeš BEZPLATNĚ využívat tyto služby, aktivity a vybavení:

Doučování a počítače

Výtvarné a rukodělné činnosti

Hudební koutek – karaoke, klávesy, taneční podložky

Promítání filmů

Zajímavé besedy a workshopy

Fotbálek, kulečník, společenské hry

Mimořádné akce – výlety, tábory

Pokec s pracovníky klubu, pomoc při řešení problémů

 

PROČ TAM CHODIT?

Všechny uvedené služby jsou bezplatné a jejich využívání není vázáno přihláškou. Můžeš chodit nepravidelně, podle svých vlastních přání a potřeb a vždy svobodně odejít.

Chráníme tvoji anonymitu, stačí když nám sdělíš pouze svou přezdívku. 

Nabízíme příjemné a přátelské prostředí.

Jsme tu vždy pro tebe, ochotně ti poradíme s jakýmkoliv problémem.

Můžeš si stanovit svůj individuální cíl, který ti pomůžeme naplnit.

Smysluplné trávení volného času ve společnosti kamarádů.

Pomůžeme ti s domácími úkoly a se zvládáním učiva.

Naučíš se ovládat počítač i když ho třeba sám nemáš.

 

Vezmi své kamarády a přijď trávit svůj volný čas k nám!

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

18.03.17

Poslání, cílová skupina, dlouhodobé cíle, zásady.


Více...
 

Poslání

Posláním NZDM Bludiště je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu školou povinných dětí a mládeže, které se ocitají v obtížných životních situacích v lokalitě Plzeň 2 – Slovany a přilehlého okolí (městská část Slovany, Petrohrad, Světovar, Božkov). Naplněním tohoto poslání je snaha poskytovat bezpečný prostor a podporu, odbornou pomoc a informace, posílit hodnoty školní výchovy, vzdělání a využití volného času s cílem prevence rizik vyplývajících ze sociálního vyloučení a snahou o integraci do společnosti.

 

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 do 15 let žijící v lokalitě Plzeň 2 – Slovany a v přilehlém okolí, které zažívají nepříznivé sociální situace a díky svému životnímu stylu se dostávají do konfliktů a ohrožují sami sebe i okolí.

Jedná se o tyto nepříznivé sociální situace:

Konfliktní společenská situace – konflikty s rodiči, autoritami, trestná činnost

Obtížné životní události – neschopnost zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, problémy se zvládáním školy a začleněním se do školní třídy

Omezující životní podmínky – chudoba, sociální vyloučení národnostní a etnickou příslušností, bydlištěm, vzděláním

Neschopnost a nedostupnost zapojit se do standardních volnočasových aktivit způsobuje neproduktivní trávení volného času

Negativní zkušenosti a rizikové chování – diskriminace a šikana, krádeže a jiná trestná činnost, experimentování s návykovými látkami

 

Dlouhodobé cíle

Podpora pro zvládnutí obtížných životních situacích

Snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních životních situací, životního způsobu a rizikového chování

Zvýšení sociálních schopností a dovedností

Podpora a sociální integrace do skupiny vrstevníků i do společnosti

Zlepšování kvalit jejich života

Předcházet nebo snížit zdravotní rizika související s jejich způsobem života

Lepší orientace v jejich sociálním prostředí

Podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace

Zabezpečit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální  ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit

 

Zásady

Nízkoprahovost – realizace služby tak, aby byla umožněna maximální dostupnost ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině využití této služby

Anonymita – uživatel má možnost zůstat v anonymitě, veškerá dokumentace obsahující osobní údaje uživatele je vedena se souhlasem uživatele a s právem nahlížet do ní. Zařízení získává jen nezbytně důležité údaje pro poskytování služby.

Rovnost – přístup bez ohledu na názorovou odlišnost, náboženské vyznání, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, příslušnost k rodu, pohlaví

Bezplatnost – služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně

Flexibilita a individualizace podpory – pro užívání služby není potřeba žádné registrace ani pravidelná docházka. Uživatel může přicházet a odcházet libovolně v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen se zapojovat do připravených činností. Služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů a vytváří podmínky pro realizaci potřeb každého dítěte, pomocí  zformulování osobních cílů.

 

 

Vypracoval:

Mgr. Dominika Šviglerová

Markéta Fendrychová, DiS.

 

Schválil:

Daniel Svoboda, B.Th

 

Vypracováno:

1.10. 2010

Revize:

1.10. 2011


Méně...