Plzeň

 
 

Multitree

Tento interní projekt v rámci klubu Bludiště vznikl koncem roku 2010. Pořádají ho pracovníci NZDM Bludiště pravidelně každý čtvrtek od 15 hodin. Každý měsíc máme nové téma, které probíráme. 

 

Snažíme se děti zasvětit do různých problémů a rozšířit jejich obzor. Projekt realizujeme formou různých besed, přednášek, workshopů, promítání, exkurzí a zveme si zajímavé hosty. Cílem tohoto projektu je informovat a vzdělávat sociálně znevýhodněné děti v různých oborech. Umožňujeme dětem zažít a poznat nové věci, které jsou v jejich běžném životě vzdálené a nedostupné. 

 

CÍLE PROJEKTU

18.03.17

Podpora klientů v sociální integraci, zapojení do vrstevnické skupiny.


Více...
 

Podpora klientů v sociální integraci, zapojení do vrstevnické skupiny.

Zlepšení orientace klientů v jejich sociokulturním prostředí.

Podpora informovanosti klientů, samostatnosti a podpora ve využívání veřejných služeb.

Motivace klientů.

Prevence rizikového chování.

Poznávání vlastní kultury.

Cesta k toleranci – poznávání odlišných kultur.

Seznámení s tématy ekologie, zdravého životního stylu, prevence.

Výchovně-vzdělávací program, PC gramotnost.


Méně...