Plzeň

 
 

Aktuality

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

11.09.23 | Plzeň

Název služby: PODPORA DOSTUPNOSTI V BYDLENÍ V PLZNI

Adresa služby: Černická 17, 301 00 Plzeň

Kontaktní telefon/y: 608 365 310, 778 882 817, 778 882827


Více...
 
Podpora dostupnosti bydlení v Plzni
Název služby: PODPORA DOSTUPNOSTI V BYDLENÍ V PLZNI Adresa služby: Černická 17, 301 00 Plzeň Kontaktní telefon/y: 608 365 310, 778 882 817, 778 882827 E-mail: sas2.plzen@nadeje.cz POPIS SLUŽBY Podpora dostupnosti bydlení v Plzni napomáhá lidem v bytové nouzi za pomoci sociálních pracovníků v procesu zabydlování do městských bytů. Pomoc, podpora a poradenská činnost rodinám s dětmi při řešení jejich nepříznivé nebo krizové situace, v oblastech bydlení, zadluženosti, vzdělávání dětí, hledání a udržení zaměstnání a při dalších složitých životních situacích Kritéria výběru osob z cílové skupiny: dlouhodobý stav bezdomovectví, existence dluhu nebo nesplaceného závazku vůči městu Plzeň, podaná žádost o registraci na byt u města Plzeň, podaná žádost o zařazení do projektu, velikost dostupného bytu. Výběr klientů do projektu: Se žadatelem je sepsána Žádost o zařazení do projektu, jejíž součástí je sociální šetření kombinované s bodovacím systémem. Výběr klientů probíhá na základě bodovacího systému, který je v případě potřeby (více klientů má stejný počet bodů), doplněn informacemi zjištěnými v rámci sociálního šetření. Na základě informací o velikosti dostupného bytu, je vybrán okruh žádostí, odpovídajících tomuto kritériu. Tato jsou následně posouzena pracovním týmem, který se skládá ze sociálních pracovníků a vedoucí týmu přímé podpory. Vybraná žádost je následně předána koordinátorce programu k dalšímu zpracování. Praktické informace: Provozní doba: Po – Čt 9.00 – 15.00 Pá 9.00 – 11.00 Finanční náročnost: zdarma, v případě ubytování za úhradu
Méně...
 
Finanční podpora Azylového domu pro ženy v Plzni

Finanční podpora Azylového domu pro ženy v Plzni

11.04.23 | Plzeň

Azylový dům pro ženy NADĚJE je v letech 2023 – 2025 finančně podpořen z EU v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje (Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000144).

Cílem projektu je pomoci nejméně 18 ženám v nepříznivé životní situaci. 


Více...
 
Finanční podpora Azylového domu pro ženy v Plzni

Azylový dům pro ženy NADĚJE je v letech 2023 – 2025 finančně podpořen z EU v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje (Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000144).

Cílem projektu je pomoci nejméně 18 ženám v nepříznivé životní situaci.


Méně...
 
Poděkování za finanční podporu od Magistrátu města Plzně

Poděkování za finanční podporu od Magistrátu města Plzně

14.01.22 | Plzeň

Děkujeme Magistrátu města Plzně za poskytnutí


Více...
 
Poděkování za finanční podporu od Magistrátu města Plzně

Děkujeme Magistrátu města Plzně za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200 000 Kč na pořízení nového automobilu za účelem provozování sociálních služeb.


Méně...