Otrokovice

 
 

Sociální rehabilitace

 
 

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Ambulantní službu, kam klienti dochází, zajišťujeme v Otrokovicích na Třídě Tomáše Bati 331. Terénní formu služby, kdy my chodíme za klienty, poskytujeme na území ORP Otrokovice a ORP Kroměříž zejména v Kvasicích a okolí.

PROČ TU JSME

Poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při dosažení samostatnosti, nezávislosti a jejich soběstačnosti.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let.

CO NABÍZÍME

Terénní nebo ambulantní službu obsahující základní činnosti jako je nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT
Nemůžeme poskytnout služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří vyžadují vysokou míru potřeby péče a jsou z tohoto důvodu závislí na jiné osobě.