Otrokovice

 
 

Sociální rehabilitace

 
 
 

PROČ TU JSME

Poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při dosažení samostatnosti, nezávislosti a jejich soběstačnosti.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let

CO NABÍZÍME

Terénní nebo ambulantní službu obsahující základní činnosti jako je nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT
Nemůžeme poskytnout služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří vyžadují vysokou míru potřeby péče a jsou z tohoto důvodu závislí na jiné osobě.


KOLIK SLUŽBA STOJÍ

Služba je poskytována bezplatně

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT


V jednu chvíli můžeme pomáhat 2 klientům