Otrokovice

 
 

Chráněné bydlení

Třída Tomáše Bati 505

Školní 1300, rekonstruovaná garsoniéra

Třída Osvobození 167

 

Třída Osvobození 166

Bezručova 1112, byt

 
 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Dospělí lidé ve věku 18 - 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální a kombinované postižení) a jejichž situace vyžaduje nízkou až střední míru podpory a pomoci.

PROČ TU JSME

Cílem služby je podpořit klienta v tom, aby byl schopen postarat se o sebe s minimální pomocí a zvládnul podle konkrétních specifik jeho handicapu: 

- rozhodovat se sám za sebe a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost

- umět si sám organizovat harmonogram dne

- umět být sám se sebou

- postarat se o svůj zevnějšek 

- postarat se o chod své domácnosti 

- umět si naplánovat jídlo na každý den, umět si jídlo zajistit (např. objednat, zajít do restaurace, vyzvednout v jídelně), umět si připravit jednoduchá jídla (např. namazat chleba) 

- uplatnit se v adekvátní pracovní aktivitě

- naučit se využívat různé zdroje služeb (s ohledem na finanční možnosti klienta)

- umět hospodařit se svými penězi

- žít ve zdravých vztazích s druhými (umět vnímat i potřeby někoho jiného, nemyslet jenom na sebe, mít vztahy i mimo službu chráněného bydlení) 

- umět vnímat vlastní soukromí a intimitu 

CO NABÍZÍME

Naším posláním je poskytovat podporu a zázemí lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Podpora je poskytována v domácnosti takovým způsobem, aby klient mohl postupně dosáhnout své možné míry samostatnosti, tzn. využíval vlastních zdrojů, a zodpovědnosti za svůj život v rámci svého handicapu. Podporujeme klienta, aby nežil v konfliktu, ale v souladu se svým okolím a měl možnost se zapojit do reálného života a vést spokojený život.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBU POSKYTNOUT

Službu nemůžeme poskytnout v případě, jestliže

-  žadatel není mentálně postižený

- žadatelovy projevy chování, nebo závažné psychické onemocnění, ohrožují vlastní bezpečí klienta, bezpečí ostatních klientů i pracovníků a narušují významně vzájemné soužití (viz VNITŘNÍ PRAVIDLA SLUŽBY). Jedná se především o agresivní nebo jinak destruktivní projevy chování.

-  žadatel vyžaduje vysokou míru podpory jako je (imobilita) trvalé využívání invalidního vozíku ve vnitřních prostorách

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Kapacita služby je 24 lůžek.