Otrokovice

 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 
 
 

PROČ TU JSME

Poskytujeme bydlení, stravu, celodenní pečovatelskou i ošetřovatelskou péči dle potřeb klientů.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Llidé ve věku od 18 do 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního a mentálního postižení. Jejich situace vyžaduje vyšší míru podpory, pomoci nebo dohledu.

CO NABÍZÍME
Služba je poskytována ve velmi příjemném a dobře vybaveném prostředí. Klienti žijí ve čtyřech komunitách v maximálním počtu 12.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Lidem,  kteří nepotřebují podporu druhé osoby při většině úkonů běžné péče o sebe sama. Lidé se závažným psychickým onemocněním, které je neslučitelné s bezpečným soužitím ve skupině, případně člověk, který potřebuje intenzivní péči specialisty v oboru psychiatrie. Lidé, kteří nejsou mentálně postižení.


KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Ceník služeb

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 35 lůžek.