Otrokovice

 
 

O pobočce

Ze současnosti

23.02.14

V současné době poskytujeme šest sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 35 lůžek, chráněné bydlení s kapacitou 24 lůžek, denní stacionář s okamžitou kapacitou 8 míst, sociálně terapeutickou dílnu s okamžitou kapacitou 42 míst, sociální rehabilitaci s okamžitou kapacitou 4 uživatele a podporu samostatného bydlení s okamžitou kapacitou 2 uživatelé.


Více...
 

V současné době poskytujeme šest sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 35 lůžek, chráněné bydlení s kapacitou 24 lůžek, denní stacionář s okamžitou kapacitou 8 míst, sociálně terapeutickou dílnu s okamžitou kapacitou 42 míst, sociální rehabilitaci s okamžitou kapacitou 4 uživatele a podporu samostatného bydlení s okamžitou kapacitou 2 uživatelé. Služby jsou určeny v současnosti především dospělým lidem (řada z nich dospěla a zestárla právě v Naději).

 

Domov je službou s celoroční péčí. Služba je určena lidem s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Klienti jsou ubytováni ve čtyřech maximálně dvanáctičlenných komunitách, které mají vlastní prostory – pokoje, společenskou místnost, kuchyňku. Společné jsou pak prostory jídelny, tělocvičny, relaxační místnosti, bazénu a prostory venkovního areálu určené ke sportování a relaxaci. Služba nabízí řadu sociálně terapeutických a volnočasových aktivit.

 

Denní stacionář je službou, která je k dispozici lidem s těžkým kombinovaným postižením. Rodinní příslušníci je sem ráno doprovázejí a odpoledne se klienti zase vrací zpět do rodin. Klienti denního stacionáře tráví smysluplně svůj čas v prostředí svých vrstevníků. Stacionář je integračně zaměřen. Značná část aktivit se odehrává v běžném společenském prostředí. Denní stacionář umožňuje pečující rodině možnost relaxace, pracovních aktivit apod.

 

Chráněné bydlení je určeno lidem s lehkým mentálním a kombinovaným postižením, kteří nepotřebují nepřetržitou podporu. Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci denně  pomáhají a podporují klienty v péči o sebe, o domácnost, ve zvládání běžných i náročnějších životních situací. Někteří klienti pracují v sociálně terapeutické dílně, někteří v běžném zaměstnání.

 

Sociálně terapeutická dílna je tvořena dvěma programy – Textilním a keramickým ateliérem a tréninkovou kavárnou Café Naděje. V ateliéru klienti za podpory pracovníků vyrábějí dekorativní užitné předměty z textilu, vosku, keramiky a dalších surovin. Výrobky pak prodávají na nejrůznějších jarmarcích, ve školách, institucích apod. V tréninkové kavárně se klienti učí zvládnout postupně obsluhu a další činnosti, které souvisejí s chodem kavárny. Služba je zaměřena na získávání a upevňování pracovních dovedností a návyků i na zvládání běžných životních situací.

 

Služby otrokovické pobočky Naděje jsou otevřeny, znamená to, že jsou přístupné lidem mimo ně a naopak klienti služeb jsou podporováni k souladu s životem mimo služby. Ve všech službách je péče a soužití nastaveno do malých skupin. Naděje pořádá řadu akcí určených pro širokou veřejnost, své klienty i klienty jiných sociálních služeb – například Velikonoční jarmark, Vánoční jarmark, Zahradní slavnost, Den otevřených dveří pro školy, školky, rekondiční pobyty, festival JEDEN DEN propojující tvorbu umělců se zdravotním postižením a bez něj. Otrokovická pobočka Naděje je po pětadvaceti letech své existence přirozenou součástí otrokovické občanské komunity.


Méně...
 

Pobytové a ambulantní sociální služby otrokovické pobočky Naděje jsou určeny dospělým lidem s lehkým i těžkým  mentálním a kombinovaným postižením.

 

Z historie

23.02.14

V roce 1993 vznikl na základě vzájemné spolupráce Naděje a sociálního odboru při Okresním úřadě ve Zlíně Domov pro děti a mládež s mentálním postižením, provozovaný občanským sdružením Naděje.


Více...
 

V roce 1993 vznikl na základě vzájemné spolupráce Naděje a sociálního odboru při Okresním úřadě ve Zlíně Domov pro děti a mládež s mentálním postižením, provozovaný občanským sdružením Naděje. Akciovou společností Barum v Otrokovicích byla nabídnuta do pronájmu budova školky, která byla zrušena. Částečnou rekonstrukcí školky vzniklo zařízení s celoročním provozem pro více než 20 dětí. Slavnostně byl domov otevřen 13. ledna 1993, kdy jsme přijali prvních 5 dětí. Postupně se kapacita naplňovala na 24 klientů. Cílem bylo vytvořit domov rodinného typu.

 

V roce 1994 byla zahájena stavba nového pavilonu, ve kterém byl prostor pro 18 klientů, pracovny personálu, tělocvičnu, rehabilitaci, společenské místnosti. Dne 6. 11. 1995 byl slavnostně otevřen nový pavilon. Ve spolupráci s Úřadem práce ve Zlíně byla rozšířena chráněná dílna o práci klientů na zahradě a také výrobu keramiky. Sociální služby byly upraveny a rozšířeny pro potřeby rodičů z Otrokovic a okolí. Služby byly nejen celoroční a týdenní, ale byl poskytován také denní stacionář s chráněnou dílnou.

 

V  červenci roku 1997 postihla Otrokovice ničivá povodeň. Voda zasáhla i budovy Domova. Z 9. na 10. července v noci musel být domov vyklizen a děti přemístěny do náhradních prostor. Deset dní voda stála do výšky 3 metrů. Po těchto 10 dnech bylo možno vstoupit do úplně zničených prostor. Statik nařídil u původních budov zbourat veškeré zdivo, zůstal jen železobetonový skelet. Nová budova byla promáčena, proudem vody bylo pohnuto se základy. Veškeré zdivo muselo být otlučeno, vysušeno, veškeré izolace zničeny. Začala nová etapa domova – obnova domova. Slavnostní otevření proběhlo rok po povodních. Vše proběhlo dle plánu a děti  se zpět stěhovaly 15. 7. 1998.


Méně...